Jaké obnovitelné zdroje energie se nejlépe hodí do rodinného domu?


obnovitelné zdroje energie pro rodinný dům

Napříč českými domácnostmi se v posledních letech stále častěji objevuje poptávka po ekologičtějších způsobech získávání energií. V souvislosti s problematikou udržitelnosti jsou řešením především obnovitelné zdroje. Nejenže jsou šetrné vůči životnímu prostředí, ale zároveň vám mohou ušetřit nemalé peníze díky lákavé finanční návratnosti. Obnovitelných zdrojů energií je přitom celá řada, každý s vlastními specifiky. Přinášíme vám přehled nejrůznějších alternativ, s nimiž byste se mohli v průběhu stavby či rekonstrukce domu setkat.

Mezi hlavní obnovitelné přírodní zdroje patří sluneční záření

V současnosti rozlišujeme hned několik druhů obnovitelných zdrojů energie. Mezi ty hlavní patří energie získávaná ze slunečního záření. Na Slunci již několik miliard let probíhají termonukleární reakce, při nichž dochází k uvolnění velkého množství energie, která k naší planetě cestuje v podobě záření. To lze pak prostřednictvím fotovoltaických článků či slunečního kolektoru přeměňovat na energii.

Ekologické domy s fotovoltaikou: vyplatí se i v České republice?

V České republice se fotovoltaika vyplatí především v kombinaci s jiným zdrojem energie, s ohledem na klimatické podmínky zde totiž nelze přijímat dostatečné množství slunečního záření. V posledních letech však ubylo teplotních výkyvů a výrazných změn počasí, což efektivitě solárních panelů svědčí. S občasnými výpadky dodávek si navíc poradí systém s akumulátorem, který v případě potřeby funguje jako záložní zdroj elektrické energie. Pořízení solární elektrárny je poměrně nákladné, avšak stejně jako v případě tepelného čerpadla lze i na nákup solárních panelů využít státní dotace z programu Nová zelená úsporám.

Nejčastějším využitím obnovitelných zdrojů energie je sluneční záření

Solární kolektor se však vyplatí i v případě, chcete-li jej používat pouze k ohřevu užitkové vody. S tímto řešením se zpravidla setkáte v nízkoenergetických domech, kde fotovoltaika bez problému nahradí plynový kombinovaný kotel či elektrický bojler, a to i během studených zimních dnů. Kolektory pro ohřev vody se obvykle nemontují na střechu, místo toho na ně narazíte na jižních stěnách rodinných domů.

Jak na ekologické stavby? Řešením může být pořízení tepelného čerpadla

Mezi často využívané obnovitelné zdroje energie se řadí také voda. Lidé ji využívají od starověku. Nejdříve k lodní dopravě, později k pohonu strojů. Na elektrickou energii se dnes přeměňuje především ve vodních elektrárnách. S vodou však pracují také některé typy tepelných čerpadel, která jsou dnes běžnou součástí mnoha nízkoenergetických staveb.

Tepelná čerpadla bezplatně získávají energii ze vzduchu, vody či půdy a skládají se především z výparníku, kompresu, kondenzátoru a potrubí s teplonosným médiem. V případě tepelného čerpadla země – vzduch dochází k odběru tepla z půdy pomocí systému trubek, které se nacházejí v malé hloubce pod zemí. Naopak v případě typu voda – voda se k získávání energie využívá hloubkových vrtů, jež odebírají teplo z podzemních vod. K vytápění rodinných domů, obzvláště na vesnicích, se hodí typ vzduch – voda, jehož podstatou je odběr tepla z okolního vzduchu. V každém případě však počítejte s poměrně vysokou počáteční investicí.

Tepelné čerpadlo vzduch - voda vytápí díky obnovitelným zdrojům energie

Bydlete ekologicky. Energii lze získávat také z větru, země či biomasy

Dále mezi obnovitelné zdroje energií patří větrná energie, jejíž výrobu mají na starost větrné elektrárny. Na tomto místě se však sluší zmínit, že větrnou energii lze rozvíjet pouze ve vhodných podmínkách, vysokou efektivitu mají například větrné turbíny umístěné v moři. K vytápění rodinných domů a ohřev vody se však používají malé větrné elektrárny s výrobní kapacitou od 2,5 do 10 kW.

Zapomínat bychom neměli ani na geotermální energii, která vzniká jako přirozený projev tepelné energie zemského jádra. O obnovitelnosti energie ze země se však vedou spory, na některých místech totiž geotermální zdroje nedosahují dostatečné rychlosti proudění tepla, aby pokryly rychlost jeho odčerpávání.

V neposlední řadě mezi obnovitelné zdroje energií patří tzv. biopaliva, která se vyrábějí z živých organismů, tedy biomasy. Biopaliva se rozdělují podle skupenství. Mezi tuhá patří například brikety či pelety, zatímco v případě kapalných jde mimo jiné o různé druhy olejů. Jedná se o velmi rozšířenou alternativu k neekologickým fosilním palivům typu černého uhlí.

Do domácností už dorazila i kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Obnovitelné zdroje energie a výroba elektřiny

Samostatnou kategorií je tzv. kogenerace, tedy kombinovaná výroba tepla a elektřiny. Rozmach malých kogeneračních jednotek vnesl nové možnosti do výroby energií v rodinných domech. Do té doby se na trhu nacházela separátní zařízení pro ohřev vody a výroby elektřiny. Spojení těchto dvou úkonů do jediného systému přineslo zajímavé benefity v podobě vysoké efektivity. Jednou z výhod kogenerace je také možnost využívat energie prakticky v místě výroby, čímž odpadají tepelné ztráty při přepravě energií na velkou vzdálenost. Zájemce o tento systém by však mohla odradit vysoká pořizovací cena.

publikováno: 10. 6. 2020
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.