Je výhodnější žumpa nebo septik?


Pro příjemné bydlení je třeba vyřešit i tuto otázku. I když si mnozí život bez kanalizace nedokáží představit, pro obyvatele z odlehlých oblastí je to samozřejmost.

Místa bez kanalizace stále existují, a to nejen ta, která jsou určená především pro rekreaci. Řešením takové situace je žumpa nebo o něco sofistikovanější septik. Rozhodování mezi těmito dvěma možnostmi není vždy jednoduché a záleží na mnoha aspektech. Jediná odpověď neexistuje, záleží na možnostech a preferencích.

 

Zatímco pro rodinné doby je ideálním řešením třetí varianta v podobě čističky odpadních vod, pro rekreační objekty postačí řešení prostřednictvím septiku či jímky. Jedná se o nejjednodušší způsob likvidace odpadů, který se však může ve výsledku prodražit.

Žumpa – pro a proti

Jedná se o prostor, bezodtokovou nepropustnou jímku, kde se shromažďují odpadní vody a dál se s nimi nic neděje, proto je třeba zajistit její vyprázdňování podle potřeb. Hodí se pro nárazově využívané objekty nebo rekreační zařízení. Odpad se musí likvidovat v souladu se stanovami pro ochranu životního prostředí.

  • k vybudování je třeba stavební povolení, do hloubky 3m však postačí ohlášení stavebnímu úřadu
  • vzdálenost od studny musí být minimálně 5 metrů
  • není třeba povolení k vypouštění, při plném stavu se odpad za poplatek přečerpá a odveze; potvrzení by se měla archivovat pro případnou kontrolu

Septiky – výhodnější řešeníOdpadní vody lze vyřešit i septikem, pohodlnější variantou. Složitější konstrukce pak v průběhu let ušetří spoustu času.

Septik sice připomíná žumpu, avšak díky konstrukci vodu již částečně přečišťuje. Díky několika komorám se voda pročistí až o 60%, pro vypouštění vody však bývá potřeba ještě zemní filtr. Díky němu dosáhne účinnosti až 90%, kámen úrazu ale bývá v množství fosfátu, jenž také upravuje zákon a septik nezvládá a neřeší.

  • v případě septiků se nevyváží celý obsah, ale jen kal (tzn. delší časové intervaly)
  • cca jednou za deset let se musí měnit filtrace
  • je třeba stavební povolení i povolení k vypouštění, které s sebou přináší složité byrokratické postupy (doložit musíte hydrogeologický posudek, projektovou dokumentaci, technickou specifikaci,nutnost dokládání vzorů...)

Porovnání nákladů

Při pořizování záleží hlavně na velikosti, proto zohledněte to, jak často budete jímka či septik využívaná a také kolika lidmi. Nemusí se to zdát, ale ve finále každý člověk během dne pošle do odpadu mnoho litrů vody.
Pořizovací cena jímky pro žumpu se pohybuje od 20 tisíc korun (horní hranice pak kolem 60 tisíc). Cena za vyvážení pak závisí od oblasti a frekvence. Pokud by se vyvážela často, více, než jednou za měsíc, mohly by náklady stoupnout až k 12 tisícům korunám za kalendářní rok.
Septik koupíte v rozmezí ceny 18 – 65 tisíc korun. Náklady jsou během roku mnohem nižší, protože se nevyváží často – jedenkrát, maximálně dvakrát za rok. Sumou navíc je však výměna filtru jednou za deset až patnáct let.

Třetí možností, jak vyřešit nemožnost napojení na kanalizaci má podobu čistírny odpadních vod. Řešení to není o moc nákladnější, i když na provedení složitější.

publikováno: 17. 9. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Změnit pořadí komentářů
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.