Kam odvádět odpadní vodu, když není možné napojit dům do kanalizace?


2261028291_1fc0bda665

Napojení domu na veřejnou kanalizační síť je v dnešní době standardem, avšak v některých obcích takovou možnost majitelé nemovitostí ještě nemají. Odvod splaškové vody je tak nutné řešit jinak. V tomto ohledu se nejčastěji přistupuje k pořízení septiku či jímky. Čím se od sebe jednotlivé způsoby liší? I na to se zaměříme v dnešním článku, který se zabývá problematikou odkanalizování domů bez napojení na danou inženýrskou síť.

Je zřejmé, že dům, který napojení na kanalizaci postrádá, skýtá spoustu nevýhod. Řešení zmiňované v úvodu tohoto článku, tedy jímka či septik, je zcela nedostačující z pohledu požadavků dnešní doby nejen na hygienické normy. Pokud se navíc odpadní voda a fekálie v nádobě shromažďují, vyžaduje to samozřejmě méně i více pravidelné vyvážení, které je poměrně finančně náročné.

Bezodtoková jímka je vhodná spíše na chatu

Jednokomorová jímka, domácky nazývána žumpa, je řešením, které se doporučuje spíše pro rekreační objekty. Už jen z toho důvodu, že při normálním užívání by musel být vývoz prováděn třeba i jednou za 14 dní, což je časově i finančně zkrátka náročné.

40936195_ddaad03e45

Navíc je nutné žumpu umisťovat na pozemku tak, aby se k ní bez problémů dostal fekální vůz. Musí být také dostatečně (dle norem) vzdálena od vodních zdrojů a samotné budovy. Většinou se užívají jímky obdélníkového nebo kruhového půdorysu, jejich obsah nesmí v žádném případě prosakovat do půdy.

Septik je považován za nepraktický

Septik je oproti jímce vícekomorovou nádobou, taktéž se umisťuje do země. Vnitřní prostor je jednoduchými přepážkami rozdělen tak, aby mohlo probíhat oddělování kalu a dalších usazenin od vody. I tak je ale voda, která ze septiku odchází, značně zapáchající a její další zpracování a likvidace vyžaduje další dílčí kroky čištění. Z tohoto důvodu je potřeba, aby všechny vnitřní komory byly otevíratelné a přístupné. I přesto je ale septik ze své podstaty poměrně nenáročný, což mnoho majitelů domů svádí k tomu, že se o něj dlouhé roky nestarají. Jelikož vodu ze septiku není možné dále vypouštět bez dalšího čištění, je považován za nepraktický a vhodný spíše jako první stupeň čištění u větších domácích čistíren.

Moderním řešením jsou domácí čističky

Vůbec nejlepším řešením, jak ekologicky likvidovat odpadní vodu, jsou aktuálně domácí čističky vod, které jsou prakticky bezúdržbové. Mnohé z nich pracují na biologickém principu, a tak neohrožují životní prostředí. Více se o nich dočtete v článku „S likvidací odpadní vody pomáhá domovní čistička“.

Postarat se správně o odpadní vodu u domu, který není připojen na veřejnou kanalizační síť, je poměrně náročné. Pokud ovšem majitel objektu zvolí řešení s ohledem na provoz a požadavky dané domácnosti, bude možné likvidovat splašky co nejefektivněji.

publikováno: 7. 6. 2012
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.