Kam uložit nebo odvézt stavební suť a jiný stavební odpad


suť

Při rekonstrukci, výstavbě nebo demolici stavby se produkuje velké množství stavebního odpadu. Pokud vás stavební práce čekají, nebo už jste se do nich naplno pustili, jistě řešíte otázku, kam stavební odpad odvézt nebo uložit. Velká část stavební suti se dá opětovně využít, a tak rozhodně nepatří do popelnice nebo na skládku. Za špatné zacházení s odpadem vám navíc hrozí vysoké pokuty. Pojďme se blíže zaměřit na to, kam uložit nebo odvést stavební suť a jiný stavební odpad.

Stavební odpad nejsou jen cihly a beton

V závislosti na charakteru stavebních prací se produkuje velké množství rozlišného stavebního odpadu. Pod pojmem „stavební odpad“ si ale nepředstavujte jen zbytky cihel a betonu. Patří mezi něj také dřevo, plasty, kovy, asfaltové směsi, zbytky malty a stavební chemie, izolace, štěrk nebo keramika. Zvláštní pozornost si žádá nakládání s nebezpečným odpadem, mezi který patří zejména azbest.

Pokud likvidujete starý eternit, neobejdete se bez odstranění podle zvláštních pravidel, které se řídí způsobem nakládání s nebezpečnými odpady. Než se pustíte do stavebních prací, popřemýšlejte, jaký typ odpadu budete produkovat. Doporučujeme také jednotlivé typy odpadu třídit už na staveništi a rozhodně vše neházet na jednu hromadu. Pokud vám po práci zůstane větší množství kovového materiálu, můžete jej odvézt do sběru, a ještě za něj dostanete zaplaceno.

Stavební suť přijmou sběrné dvory zpravidla za poplatek

Nejjednodušším způsobem, jak naložit s odpadem, je zavézt jej na sběrný dvůr. Do sběrného dvora můžete různé typy odpadu umístit v místě bydliště zdarma, to se však obvykle netýká stavební suti – cihel, betonu, kamene a podobně. Než navštívíte sběrný dvůr s vlečkou plnou suti, předem se informujte, za jakých podmínek jej od vás převezmou.

Ceníky jednotlivých sběrných dvorů se často liší, proto je výhodné seznámit se s cenovými podmínkami jednotlivých provozoven a vybrat tu nejlevnější variantu. Většina společností, které se zabývají likvidací odpadu, obvykle nabízí i možnost odvozu. Pokud máte na staveništi velké množství stavebního odpadu, propočítejte si, jestli pro vás objednání služby odvozu nebude výhodnější, než převoz vlastními prostředky.

Obraťte se na obecní úřad

Likvidaci stavební suti a odpadu různého charakteru řešte s dostatečným předstihem. Doporučujeme se obrátit na obecní úřad, kde vám různé možnosti likvidace nastíní. Řada měst a obcí přistavuje několikrát do roka velké kontejnery, do kterých mohou obyvatelé uložit odpad včetně stavební suti. Informujte se proto, na kdy se přistavení kontejneru plánuje ve vaší obci, zda se do něj smí uložit i suť a v jakém množství. Existují také provozy, které se přímo zaměřují na recyklaci stavební suti. Pokud roztříděný odpad zavezete do provozu takové firmy, budete mít jistotu, že bude materiál dále zpracovaný a využití šetrným způsobem.

Velké množství odpadu zavezte na skládku

Do sběrných dvorů a obecních kontejnerů se odváží stavební odpad v omezeném množství. Pokud máte suti a dalšího odpadu opravdu velké množství, můžete jej odvézt na skládku. Za tuto službu však zaplatíte. Opět si srovnejte ceny různých skládek ve vašem okolí. Ceny se pohybují v řádu stovek korun za tunu odpadu.

Obraťte se na stavební firmu v okolí

Řada stavebních firem si umí se stavební sutí poradit. Mají zájem zejména o kvalitní suť v podobě cihel, štěrku či kamení, kterou mohou při práci dále využít. Některé stavební firmy od vás kvalitní suť rádi přijmou i zdarma a často si pro ni sami přijedou.

Stavební suť můžete sami využít

Než začnete řešit odvoz stavebního odpadu, popřemýšlejte, jestli pro něj nebudete mít další využití. Možností je více, než se na první pohled zdá. A právě na tuto problematiku se zaměříme v pokračování našeho článku.

POKRAČOVÁNÍ TÉMATU:

JAK VYUŽÍT STAVEBNÍ SUŤ

Přečtěte si další články o nakládání se stavebními odpady a materiály:

publikováno: 22. 10. 2019
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.