Kdy je vhodné podat stížnost na exekutora?


Fotolia_27851346_XS

Exekutorské postupy vyvolávají vlnu emocí a bouřlivé diskuze. Obojí je ale na místě. Zákon je k nim poněkud benevolentní a často se tak stává, že se pohybují na jeho hraně. Kromě toho mnohdy překračují i hranici etiky a morálky. Důležité je tedy vědět, jak se bránit. Exekutory nelze zažalovat – můžete proti nim jen podat stížnost.

Zajímejte se o své dluhy. Uniknete exekuci.

Poté, co exekutor zajistí finance na účtech, na spoření, případně na životním pojištění, přichází na řadu zabavení movitých věcí. Kromě trvalého nebo přechodného bydliště navštěvují také byty, kde by se mohl nacházet majetek dlužníka. Mají právo vstoupit do jakéhokoliv bytu, a právě toto je kámen úrazu.

Co říkají zákony

 

  • §33 zákon 120/2001 Sb.: O soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

Při zabavování majetku může exekutor vstoupit do bytu, provozovny nebo dalších prostor, kde by se mohl nacházet majetek dlužníka. Do těchto míst může vstoupit bez jeho vědomí – stačí asistence policie a zámečníka, který otevře zamčené dveře.

Právě tato pasáž vzbuzuje nejvíce emocí, protože bylo kvůli ní vybíleno neprávem mnoho bytů. Exekutor majetek rovnou věci zabavuje a odváží, na rozdíl od soudního vykonavatele, jenž je jen označí samolepkami.

  • Listina základních práv a svobod

Zde je obsažena pasáž, o níž je možno se opřít: Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.

Ústavní soud určil, že je možné domovní svobodu porušit "jen a pouze v zájmu ochrany demokratické společnosti jako takové, případně v zájmu ústavně zaručených základních práv a svobod jiných." Nakolik do této kategorie spadá exekuce je velmi diskutabilní.

Fotolia_40567964_XS

Stížnost na exekutora

Exekutor jedná na základě soudního příkazu, což je důvod, proč jej nelze zažalovat. O postupu ale rozhoduje sám: pohledávku by měl vymáhat co nejefektivněji, ale zároveň brát ohled i na zájmy povinného. Stížnost je na místě, pokud postihuje majetek ve větší hodnotě, než je dluh, zabavuje věci třetích osob, i když mu byly předloženy nezvratné důkazy, že se nejedná o majetek dlužníka; případně když jeho postup připomíná spíše plenění, než výkon soudního rozhodnutí.
Důvodem pro podání stížnosti může být i škoda, jež exekutor způsobí. Zahrnovat to může poškození zámku, dveří, ale třeba i cestovné, náhradu ušlé mzdy nebo náhradu za psychickou újmu.

Kam podat stížnost

  • exekutorské komoře
  • policii ČR (trestní oznámení)
  • ministerstvu spravedlnosti


V každém případě se neobejdete bez advokáta a připravit se musíte na dlouhý proces. 

publikováno: 10. 3. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.