Kotlíková dotace: Získejte až 85% dotaci na výměnu starého kotle


Kotlíkové dotace

Znečištění ovzduší je v České republice poměrně závažný problém, který je třeba řešit. Do určité míry se na znečištění podílí i domácnosti, které vytápí tuhými palivy ve starých neekologických kotlích. Právě za účelem zlepšení kvality ovzduší spustilo Ministerstvo životního prostředí program kotlíkových dotací. Díky němu mohou domácnosti získat až 85% dotaci na výměnu neekologického kotle za moderní kotle na tuhá paliva, plynové kotle, solární systém či tepelná čerpadla.

Kotlíková dotace

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR zahájilo již v roce 2015 tzv. kotlíkové dotace. Ty jsou poskytovány v rámci Operačního systému Životní prostředí a umožňují kombinaci s programem Nová zelená úsporám. Kotlíkovou dotaci lze využít v rodinných domech na výměnu starého neekologického kotle s ručním přikládáním.

Kotlíková dotace přitom nepokrývá jen samotné pořízení kotle či jiného systému vytápění, ale také instalaci, novou topnou sestavu, zpracování dokumentace či služby specialistů. Díky tomuto programu lze na pořízení nového systému vytápění získat až 127 500 Kč. MŽP tímto využívá peníze z evropských fondů, které mohou využít přímo občané. Do roku 2020 poskytne na výměnu starých kotlů 9 miliard korun.

Používáte staré kotle? Výměna vás nemine

Používáte-li ve své domácnosti staré neekologické kotle 1. či 2. emisní třídy, měli byste o využití kotlíkových dotací začít vážně uvažovat. Podle Zákona o ochraně ovzduší ČR bude od roku 2022 platit celoplošný zákaz používání těchto kotlů, přičemž již od roku 2014 platí zákaz jejich uvádění na trh. V rámci kotlíkových dotací bude možné provést výměnu až 100 000 starých kotlů, ve skutečnosti jich je dle předpokladů v současnosti užíváno až 350 000 a všechny bude třeba vyměnit. Pokud si s žádostí o kotlíkové dotace nepospíšíte a zaváháte, budete si muset za výměnu kotle zaplatit sami, a to v plné výši.

Podmínky pro získání kotlíkové dotace

Získání kotlíkové dotace rozhodně není banální záležitostí. Rozdělování finančních prostředků náleží jednotlivým krajům, které si stanovují své vlastní konkrétní podmínky a pravidla pro vyplacení. Všichni zájemci však musí splnit minimálně dvě základní podmínky:

Směrnice o Ekodesignu

Zařízení, které budou v rámci kotlíkových dotací pořízeny, musí splňovat směrnici o Ekodesignu, která stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty. Na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR naleznete seznam všech výrobků a technologií, které tyto směrnice splňují a jsou v rámci kotlíkových dotací podporovány.

Minimální energetická třída C

Kotlíková dotace bude přidělena jen těm, jejichž domácnost spadá minimálně do energetické třídy C. Pokud tomu tak není, lze v rámci dotace využít až 20 tisíc korun na nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti. Do vyšší energetické třídy se tak lze dostat zateplením střechy, opravou fasády, výměnou oken či dveří, instalací těsnění apod.

Kotlíková dotace může pokrýt velkou část nákladů na nový kotel.

Jak o kotlíkovou dotaci zažádat

Jednotlivé kraje si samy stanovují konkrétní podmínky pro čerpání kotlíkových dotací. V první řadě tak doporučujeme navštívit internetové stránky vašeho kraje, kde se dozvíte konkrétní podmínky a také vyhlášení zahájení a ukončení příjmu žádostí. O kotlíkové dotace se totiž žádá v několika kolech. Doporučujeme obrátit se též přímo na krajský úřad, kde vám odborníci poskytnou konkrétní informace a poradí. Ačkoliv se podmínky liší, v rámci všech krajů je při žádosti třeba předložit:

  • Žádost o dotaci
  • Průkaz energetické náročnosti budovy
  • Podrobné dokumenty o současném starém kotli, který bude třeba vyměnit
  • Souhlas vlastníka i spoluvlastníků domu

Výše dotace

V rámci kotlíkových dotací je možné získat zpět až 85 % nákladů na výměnu kotle za nový systém vytápění a snížení energetické náročnosti budovy. Maximální výše nákladů je stanovena na 150 tisíc korun, reálně tak lze v rámci dotaci získat až 127 500 Kč. Procentuální výše dotace je rozdělena do tří skupin, a to podle typu nového zdroje vytápění. Při výměně starého neekologického kotle za nový, spalující pouze uhlí, získáte zpět 70 %.

Výměnou za kombinovaný kotel na uhlí a biomasu či za plynový kotel získáte zpět 75 %. Nejvyšší dotaci získáte v případě pořízení tepelného čerpadla či jiného typu obnovitelného zdroje energie, a to 80 %. Dotace se zvýší o dalších 5 % v domácnostech, které spadají do oblastí s velmi vysokou mírou znečištění ovzduší. Seznam obcí, které zde spadají, naleznete na webu MŽP.

Pokud stále používáte staré neekologické kotle na ruční přikládání, spadající do 1. či 2. emisní třídy, neváhejte a o kotlíkové dotace se blíže zajímejte. Výdaje, spojené s rekonstrukcí a pořízením nového systému vytápění tím snížíte na minimum.

publikováno: 7. 2. 2017
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.