Kvalita vody ve vaší studni – jak ji zjistit?


rozbor vody_1

I když to tak na mnohých místech naší republiky nevypadá, jaro se blíží. A s ním i potřeba znova zkontrolovat kvalitu vody ve vaší studni. Čištění studny se doporučuje většinou v intervalu 5 až 10 let, kontrolovat kvalitu vody bychom měli ale ideálně alespoň jednou do roka. Majitelé studní často příliš neberou pravidelnou kontrolu vody v nich příliš vážně.

 

Kvalita vody je přitom něco, co bychom neměli podceňovat, zejména kvůli možným zdravotním rizikům. Jak tedy postupovat v případě, že nevyužíváme vody dodávané běžnými vodárenskými společnostmi?

Voda ze studen může být někdy problematická

Kvalita vody z domácích studní je někdy spojena s určitými problémy. Většinou se totiž nejedná o vodu hloubkovou, ale podpovrchovou. A u takovéto vody je vyšší riziko kontaminace například fekálním znečištěním.

Kdy je dobré rozbor vody provádět

Rozbor vody je nutný už při kolaudaci studny, tedy na samotném začátku jejího používání. Dále by měl být rozbor prováděn vždy, když máme o kvalitě vody jakékoli pochybnosti. Zajistit si rozbor je tedy na místě, když voda z našeho kohoutku vykazuje určité změny. Objeví-li se zákal, změna chuti nebo pach, pro jistotu je vždy dobré okamžitě alespoň orientační rozbor vody provést a zjistit její základní ukazatele.

Nekvalitní vodu sami nemusíme poznat

Našimi smysly vnímatelné parametry vody se ale vůbec měnit nemusí, zatímco kvalita vody ano. Ke změnám tak může dojít, aniž bychom si toho všimli. I pokud tedy voda ze studně chutná výborně a je zcela průzračná, neznamená to, že neobsahuje například mikroorganismy nebo některé zdraví škodlivé chemické látky.

Lidé, kteří danou vodu pijí pravidelně, si mohou vytvořit také určitou míru pasivní rezistence a žádné problémy se u nich nemusí projevit. Onemocnění ale může vypuknout třeba u dětí nebo u imunitně slabších osob. Pravidelný rozbor vody, i přesto, že se nám zdá absolutně bezproblémová, je tedy opravdu na místě.

kapka vody_2

Kvalita vody se může měnit velmi rychle

Ke změnám v kvalitě vody v našich studních může docházet v řadě různých situací. Tradičně nejčastěji se tak děje po zimě s příchodem jara, protože tání sněhu bývá obvykle doprovázeno vydatnými srážkami, případně naopak vydatným suchem. A právě to může kvalitu vody ve studních velmi ovlivnit.

Pravidelnost se vyplácí

Voda z vodovodní sítě je obvykle kontrolována vodárenskými společnostmi jedenkrát týdně. Kontroly studen bychom neměli zapomínat provádět pravidelně alespoň jednou do roka. Vhodným obdobím pro tyto kontroly našich studen je právě konec zimy.

Pro rozbor do soukromé laboratoře nebo na hygienickou stanici

Nejdůležitější je zajistit si rozbor vody v některé ze specializovaných laboratoří. V nich je vhodné objednat si rozbor fyzikálněchemických a mikrobiologických ukazatelů naší vody. Akreditované laboratoře sídlí po celé České republice, v této oblasti poradenství můžeme ale využít také služeb hygienické stanice, která se nachází v našem okolí.

Jaký typ rozboru vody zvolit?kapka vody_1

Typů rozborů vody samozřejmě existuje několik druhů a liší se také cenou. Základní dva typy rozborů vody jsou ale úplný rozbor vody a krácený rozbor vody. Úplný rozbor vyjde na 7000 – 15000 korun. Většinou ale, zejména pro domácí použití, postačí tzv. Krácený rozbor vody. Jeho ceny se obvykle pohybují v rozmezí 1000 – 1600 korun, což jako jednoroční investice do čistoty vaší vody není zas až tak velká částka.

 

V laboratoři vám se vším poradí

K odběru vzorku bychom přitom měli použít sterilní nádobu. Ideálně tu, kterou nám poskytli v laboratoři. V té nás totiž předem poučí také o nejvhodnějším postupu, jak správně vzorek vody odebírat, jak rychle jej do laboratoře dodat a jak ho případně mezi tím uchovávat. Některé laboratoře dokonce upřednostňují takový postup, kdy za vámi přijede školený pracovník sám, aby byla správnost postupu odběru vzorku vody zaručena.

 

Krácený rozbor vody:

  • je obvykle hotový do týdne

  • ceny se pohybují okolo 1000 – 1600 Kč

  • zajistí vám ho každá akreditovaná laboratoř nebo hygienická stanice

  • potřebujete pouze sterilní nádobu

 

Většinou postačí krácený rozbor vody

V rámci kráceného rozboru se dozvíte orientační přehled ukazatelů, které bývají v našich studnách nejčastěji překračovány. Pokud tedy v blízkosti studny nemáme žádný zdroj rizika, jako průmyslový objekt, nebo skládku, měl by nám krácený rozbor postačit.

Krácený rozbor zjišťuje tyto ukazatele:

  • barva, zákal, pach, chuť

  • pH, vodivost, mikroskopický obraz

  • železo, amonné ionty, hliník, chlor volný

  • mangan, dusičnany a dusitany, CHSKMn

  • Escherichia coli,Clostridium perfringens, koliformní bakterie

  • počty kolonií při 22°C a 36°C a některé další specifické ukazatele

 

Při rozborech vzorků je přitom většinou nejdůležitější případná přítomnost bakterií a nadlimitních množství dusitanů a dusičnanů. Podíl těchto dusíkatých látek souvisí obvykle s tím, jaký typ zemědělské činnosti je provozován v okolí naší studny, jaké jsou klimatické okolnosti a také jaký je stav údržby studny.

kapka vody_3

Nezapomínejte na okolí studny

Nesmíme zapomínat ale také na to, zda je okolí studny zpevněné a vodotěsné. Technickému zařízení, kterým vodu ze studny odebíráme, musíme také věnovat pravidelnou kontrolu a případně péči tak, aby nedocházelo ke znehodnocení vody.

Když rozbor vody není v pořádku, nepanikařte

Pokud se stane, že vaše vzorky vody překročí některý z ukazatelů kvality vody, v první řadě samozřejmě přestaňte vodu k pití používat, ale nepropadejte panice. Obvykle je další doporučený postup takový, že se provede opakovaný rozbor, který teprve případné nepříznivé vlastnosti prvního vzorku potvrdí. Pokud dojde k potvrzení problému s kvalitou vody, měla by vám vaše laboratoř vždy poradit, jak byste měli dále postupovat s případnými úpravami vody, studny nebo jejího okolí. Může pomoci některá z metod trvalé úpravy vody, dezinfekce, nebo čištění studny.

 

Přečtěte si také, jak poznáte, že máte doma tvrdou vodu:

 

Chytré bydlení najdete také na Facebooku!

publikováno: 19. 2. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Změnit pořadí komentářů
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.