Legendární architekt Le Corbusier a jeho nadčasové stavby


corb2

V letošním roce uplyne půlstoletí od smrti architekta Le Corbusier, jehož rukopis nesou slavné stavby po celém světě. A jak vidno, zajistil si jimi nesmrtelnost. Jsou nadčasové a stále imponují dalším generacím. Švýcarský rodák inklinoval k tvořivým činnostem od mladého věku a svůj první projekt zhotovil už v 17 letech, i když později na něj nebyl příliš pyšný.

 

Co je však na tomto architektovi ještě zajímavého? Možná to, že za jeho slavnými díly není formální vzdělání. Nepovažoval to za handicap, spíše to bylo jeho výhodou. Jak sám tvrdil, nemusel se tak pracně odnaučovat, co již uměl, nebo to, co by se v ní naopak naučil.

Architekt Le Corbusier

Na Le Corbusiera neupozorňovaly skandály a kontroverze, ale jeho díla. Využíval pokrokových metod a materiálů a domy vyčnívaly neotřelou architekturou.
V době, kdy umění vládl kubismus, začal prosazovat nový směr – tzv. purismus, který nevycházel z historie, ale byl pokrokově založený na moderních technologiích. Měla-li být architekrura smysluplná, nebylo podle něj žádoucí, aby vycházela ze starých principů.
Nebyl akademikem a ani se mezi ně nechtěl míchat. Sám sebe označoval za samouka, jehož inspirací je svět kolem něj.

Architektura byla podle Le Corbusiera uměním, protože překračovala hranice užitku. Nebyla jen praktická, ale i estetická.

Spolupracoval s Miese van der Rohe, mezi jehož díla patří například brněnská Vila Tugendhat. Protikladem proti takovým stavbám pak byly jeho prvotní zájmy o plány měst z mrakodrapů. Ty podle něj měly zlepšit kvalitu života. Jeho myšlenky o účelnosti a racionalitě staveb tvořily základ teorie architektury 20. století.

Le Corbusierův urbanismus

Jak již bylo zmíněno, nezajímal se o minulost, protože důležité pro něj bylo to, co bude. Proto plánoval celé nové čtvrti nebo mrakodrapy, v nichž by se dobře žilo. Počítal s vnitřní sítí služeb a obchodů, které by sloužily ke komfortnímu životu obyvatel. Nechyběly parky nebo odpočinkové zóny. Mnoho inspirace se přivezl z jižní Ameriky. Plány, které obsahovaly tyto nápady, nebyly nikdy realizovány.
Le Corbusier byl i vizionář. Jeho plány zahrnují stavby, jenž nebyly v jeho době realizovatelné. Se smělými plány nikdy nepřestal. Při návštěvě New Yorku jej překvapily „nízké mrakodrapy," protože on měl ve svých plánech pro Paříž vyšší stavby.

corbusier1

Notre Dame du Haut

Moderní architektura: 5 bodů podle Le Corbusiera

  • Sloupy: Využití sloupů, které umožní vytvořit podchod pod patrem domu.
  • Půdorys: Sloupy zároveň uvolňují půdorys, který se tak stává volným a interiér lze dělit tenkými a lehkými příčkami.
  • Pásová okna: Díky sloupům (a tím uvolnění fasády) mohou být okna umístěna jako pásová.
  • Tvarovaná fasáda: Sloupy uvolnily i fasádu, která tak může být zajímavě tvarovaná.
  • Střecha: Plochá střecha je stvořena pro zeleň (tak se aspoň částečně nahradí ta, jenž byla zničena výstavbou).

Vizuální akustika

Architekt Le Corbusier pracoval s termínem „vizuální akustika." Znamenalo to, že celá stavba by měla rezonovat s okolní krajinou a zapadat do ní. I proto jeho stavby působily příjemně a nerušivě i v případě, že se odlišovaly od okolní zástavby. Mohlo by se zdát, že právě toto je ve výrazném rozporu s jeho sympatiemi k funkcionalismu. V praxi je však znát, že obojí kombinoval mistrovsky.

Pět staveb Le Corbusiera

Staveb, na kterých se podílel nebo je jejich autorem jen on sám, je téměř 60. Zmiňme alespoň pětici z nich.

Villa Savoye

Je jasnou manifestací pěti Le Corbusierových pěti bodů moderní architektury. Využití železobetonu umožňovalo stavbu odlehčit a prostor tak působí otevřeně.
Při stavbě Villa Savoye byl už Le Corbusier známým architektem. Demonstruje na ní „přesnost" architektury a to, že každý rys designu musí mít svůj smysl. Stavba ve své době přišla na půl milionu franků. Její napodobeniny se dnes nachází po celém světě.

 lec

Notre Dame du Haut

Kaple známá pod názven Ronchamp je jedním z příkladů moderní náboženské architektury ve 20. století. Nejvýraznějším protikladem jsou mohutné stěny a v nich umístěná malá okna, která připomínají gotiku. Výsledek je ale přesně opačný – kulaté a oblé tvary jsou na hony vzdálené goticky štíhlým prvkům. Zajímavostí je také to, že kaple stojí na základech zničeného gotického kostela.
Navrhl i venkovní oltář a umístění zachráněné sochy Panny Marie na otočný podstavec, takže ta může směřovat dovnitř i ven.

Centrum Le Corbusier (Muzeum Heidi Weber)

Poslední z děl bylo vystavěno a stále funguje jako muzeum snadno identifikovatelné už z dálky. Z vnější strany hýří barvami a interiér není o nic méně zajímavý. Konstrukce z šedých ocelových rámů, bílá střecha, výrazné větrací klapky, otočné dveře s Le Corbusierovými kresbami a mnohem více můžete vidět právě v Curychu, kde se tato stavba nachází. Střecha se vznáší díky mohutným sloupům nad konstrukcí a skrývá pod sebou propracovaný interiér.

 F-Centre Le Corbusier, Heidi Weber, Zurich

Unité d'habitation Marseille

Toto dílo patří zase do jiného soudku. Jedná se o obytný dům, který se mimo jiné proslavil i stavbou plnou vad a chyb. Důvodem byli nedůslední dělníci, což bylo zase příčinou značně napjatého rozpočtu. Celý objekt byl vybudován ze železobetonu a stavěl se dlouhých 5 let. Vady po řemeslnících se již neopravovaly a tak je stavba plná nedokonalostí.

Sídlo OSN, New York

I zde můžete najít Le Corbusierovo dílo. Jedná se devětatřicetipatrový mrakodrap, který stojí poblíž East River. Původně jej zakoupil miliardář Rockefeller, aby jej později věnoval této organizaci. Není dílem jen jednoho architekta, na výsledku se jich podílelo až jedenáct. Zajímavostí je, že stojí na parcele, která není součástí NY, ani jiného státu. Samotná budova je natolik jednoduchá, že není nelze poznat historickou epochu, ze které pochází.

Ani tím, že Le Corbusierovi návrhy byly určeny hlavně pro praktické využití, neztratili nic na umělecké hodnotě. V jeho díle se dají najít rozmanité návrhy, díky kterým vznikly zajímavé stavby, které dnes tohoto architekta připomínají.

publikováno: 8. 5. 2015
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.