PR článek

Likvidujete odpad a staré nepotřebné věci správně?


Třídění odpadů (1)

Drtivá většina obyvatel naší malé země už se pomalu naučila nakládat se svým běžným odpadem poměrně zodpovědně. Pomáhá tomu nejen osvěta o ekologické stopě, ale i barevné kontejnery, které jsou dnes v dosahu každé obydlené části.

Kontejnery a popelnice na plasty, papír či sklo jsou stále dost přeplněné, což je známkou toho, že třídí opravdu velká většina lidí, podle zjištění celých 72 % obyvatel ČR. Otázka ovšem zůstává, zdali odpad likvidujeme a třídíme správně?

Třídím odpad každý den

Ti, jež třídí odpad, už si osvojili různé a co možná nejpohodlnější systémy, aby nebyli doma zavaleni odpadem a zároveň nestrávili celou věčnost u popelnic. To ovšem ještě neznamená, že je jejich práce skutečně užitečná.

Pokud chcete brát třídění odpadů opravdu vážně, vždy se řiďte pokyny uvedenými na příslušném kontejneru a vězte, že smysl má i odpad vypláchnout a vyprázdnit. Právě tyto kroky jsou zárukou, že s odpadem bude ekologicky naloženo, tzn. nebude spálen či odvezen na skládku.

Věčný boj s nápojovými kartony

Nápojové kartony jsou takovým speciálním oříškem pro běžného třídiče. Některé obce povolují třídění těchto obalů do žlutých kontejnerů na plasty, jiné to zakazují a mají vyhrazené speciální kontejnery, a další města zas poskytují svým občanům oranžové pytle, v kterých můžou občané nechat „tetrapacky" (pozn. redakce: laicky a nesprávně používaný výraz pro nápojové kartony) u popelnice. Zkrátka co kraj, to jiná praxe třídění, proto je důležité číst, co je na samolepkách kontejnerů uvedeno.

Stejná obtíž může nastat třeba s polystyrenem. Jednou možností jsou opět žluté kontejnery, pokud to dovolují, a když ne, ptáme se, kam vyhodit polystyren?

Jak třídit lino, koberce, polystyren, tapety, nábytek nebo elektroniku?

Jak již z textu výše vyplývá, více než třídit odpad je důležité odpad třídit správně. Jen tak můžete večer s klidem usínat, že likvidace odpadů bude v souladu s vaším ekologickým úmyslem a přáním. Jak ale naložit s odpadem, který není uvedený na žádném z dostupných kontejnerů?

Většinu lidí bohužel napadne, že od toho jsou přece směsné kontejnery a popelnice. To ovšem skutečně není ta správná volba.

Máte-li odpad vzniklý rekonstrukcí či vyklízením bytu, pak najdete rady a tipy v článku Kam vyhodit tapety, lino a polystyren?

Jistotou pak bývá odvezení odpadu na sběrný dvůr, do kterého můžete zadarmo odvézt vše, čeho se potřebujete zbavit. Snazší už to být ani nemůže, proto třiďte odpad!

publikováno: 29. 11. 2017
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.