PR článek

Listiny osvědčující právo k nemovitosti se nazývají nabývací titul


nabývací titul k nemovitosti

Nabývacím titulem k nemovitosti může být celá řada listin, avšak nejčastěji jím bývá písemná kupní smlouva. V tomto dokumentu prodávající i kupující uvedou informace o sobě, na základě kterých katastrální úřad zapíše změnu vlastnického práva. Další nezbytnou náležitostí nabývacího titulu je přesné specifikování nemovitosti. Obvykle se k identifikaci využívá parcelního čísla či parcelního čísla stavby a katastrálního území. Smlouva musí být úplná, aby se mohla stát nabývacím titulem a prodej nemovitosti se tedy zapíše do katastru nemovitostí.

Kromě kupní smlouvy se k nabývacím titulům řadí i rozhodnutí soudů

I jednoduchá smlouva o prodeji nemovitosti, která má pouze několik řádků, může být platným nabývacím titulem k nemovitosti. Dokud mezi prodávajícím a kupujícím panuje shoda, není potřeba téměř nic. Nicméně v případě, že se vyskytne spor, ani nejdelší smlouva jej nedokáže vyřešit. Nabývacím titulem se stane až rozhodnutí soudu o přiznání vlastnictví jedné ze stran sporu. Dalším z nabývacích titulů bývá i rozhodnutí o příklepu z veřejné dražby. Písemné vyhotovení záznamu o dražbě se také uloží do archivu katastru nemovitostí.

Mezi náležitosti nabývacího titulu k nemovitosti patří jeho písemná forma

Zákon po prodávajícím i po kupujícím vyžaduje, aby mezi sebou uzavřeli písemnou smlouvu. Tato smlouva se stane podkladovou listinou pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Nejen pro účely evidence musí být nabývací titul v písemné formě. Převody nemovitostí stát sleduje například i z důvodu zdanění. V každém případě se předmětná listina uloží do archivu místně příslušného Katastrálního úřadu. Kdokoliv tedy může požádat o nahlédnutí do této listiny. Informace v ní obsažené jsou běžně dostupné komukoliv. Jedinou překážkou by mohl být správní poplatek, který si Katastrální úřad účtuje za poskytnutí informací.

Nabývací titul k nemovitosti by si měl vyžádat kupující

Každý, kdo vlastní nemovitost by měl disponovat nabývacím titulem. Nezáleží na tom, zda jím bylo rozhodnutí soudu o dědictví, darovací nebo kupní smlouva či rozhodnutí o příklepu ve veřejné dražbě. Podle odborníků ze společnosti PATREAL byste si měli při koupi nemovitosti vyžádat předložení nabývacího titulu, který osvědčí a prokáže vlastnické právo a zabráníte tak případným problémům při jeho určování. Navíc by původní nabývací titul mohl obsahovat i geometrický plán s mapou pozemku či plánek budovy s přesným rozkreslením místností i společných částí domu. Kupující si je tedy jistý, co přesně kupuje.

publikováno: 27. 1. 2019
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.