Mateřská dovolená 2019 a peněžitá pomoc v mateřství


Rodina a finance

Narození dítěte přinese do každé rodiny spoustu štěstí a radosti, ale i starosti a finanční zátěže. Sociální systém České republiky se snaží rodičům pomáhat a podporuje je formou mateřské dovolené, rodičovského příspěvku i peněžité pomoci v mateřství. Na rodičovský příspěvek jsme se zaměřili už dříve a zmínili jsme rozdíly mezi PPM. Na Peněžitou pomoc v mateřství se soustředíme právě dnes a podíváme se, jak to bude vypadat v roce 2019.

Mateřská dovolená 2019

Délka mateřské dovolené v roce 2019 bude pravděpodobně stejná jako v roce 2018. Mateřskou dovolené zajišťuje rodičům zaměstnancům zaměstnavatel. Na „dovolené“ můžete být až do dosažení věku tří let dítěte. Pokud se vám během této doby narodí další potomek, pak na ni naváže další mateřská či rodičovská dovolená. Tu můžete využít opět do dosažení věku tří let nejmladšího dítěte.

Počet týdnů MD se tak v roce 2019 nezmění. V případě narození jednoho dítěte je maximální doba dovolené 28 týdnů, při narození dvojčat až 37 týdnů. Rodičovské volno se začíná počítat nejdříve 8 týdnů před porodem, během šestinedělí je však volno povinné a matka nesmí chodit do práce.

Na peněžitou pomoc v mateřství nemá nárok každý

V minulém článku jsme se podrobně věnovali rodičovskému příspěvku, dnes se zaměříme na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). V roce 2019 se výše PPM pravděpodobně měnit nebude, takže platí to, co doposud. Zatímco na rodičovský příspěvek mají nárok všichni rodiče, na PPM pak jen ženy, které byly zaměstnány a odváděly nemocenské pojištění. Totéž platí pro matky – OSVČ.

Tzv. mateřská dávka má sloužit jako náhrada mzdy v době, kdy je žena na mateřské dovolené. Proto bývá vyplacena jen ženám, které před porodem pracovaly stanovenou dobu.

Peněžitá pomoc v mateřství

Kdo má na PPM nárok

Na pěněžitou pomoc v mateřství mají nárok ženy, které se v předchozích dvou letech podílely alespoň 270 dnů na nemocenském pojištění. Je třeba říci, že do této doby se započítává i doba studia na středních i vysokých školách, pokud bylo řádně ukončeno. Doba se počítá také osobám v invalidním důchodu třetího stupně. Pokud na PPM nemáte nárok, začnete rovnou pobírat rodičovský příspěvek. 

Výše peněžité pomoci v mateřství v roce 2019

Pokud jste se na nemocenském pojištění podíleli a máte nárok na PPM, můžete si vypočítat její výši. Odvíjí se od výše příjmů za posledních 12 kalendářních měsíců. Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % redukovaného vyměřovacího základu na každý den.

Pro výpočet si nejprve zjistěte svůj denní vyměřovací základ. Hrubý příjem za celý rok vydělte 365. Při výpočtu PPM se uplatňují ještě redukční hranice, na základě kterých se denní vyměřovací základ podle jeho výše ještě procentuálně sníží. Čím vyšší příjmy máte, tím budete mít procentuálně nižší příspěvek.

Hranice se zpravidla mění každý rok a v tuto dobu ještě nejsou známy přesná čísla pro rok 2019. Budeme tedy nyní vycházet z údajů platných pro rok 2018 a později text aktualizuje. K dnešnímu dni platí tyto redukční hranice

  • Denní vyměřovací základ do 1 000 Kč: počítá se 100 %

  • Denní vyměřovací základ 1 000 až 1 499: počítá se 60 %

  • Denní vyměřovací základ 1 500 až 2998: počítá se 30 %

Maminka s dítětem

Praktický příklad výpočtu

Možná jsme vás všemi výše uvedenými údaji pro výpočet PPM zmlátli. Ukažme si praktický příklad, na základě kterého výpočet pochopíte. 

Paní Marie měla za posledních 12 kalendářních měsíců hrubý příjem ve výši 324 000 Kč (27 000 Kč za měsíc). Její denní vyměřovací základ je 888 Kč (324 000/365).

Vzhledem k tomu, že vypočtená částka 888 Kč je nižší než 1000 Kč, spadá do první redukční skupiny a počítá se v plné výši. PPM odpovídá 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, v tomto případě tedy 70 % z 888 Kč. Výše PPM na jeden kalendářní den tak odpovídá částce 622 Kč.

Peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ

Na PPM mají nárok i ženy OSVČ, musí se však účastnit dobrovolného nemocenského pojištění. Čím vyšší nemocenské budou platit, tím vyšší podporu dostanou. Maximální možná výše, kterou si OSVČ může platit, je ale ovlivněna příjmy a výdaji, takže ženy podnikatelky mnohdy nemohou ani platit dostatečně velké pojistné, protože si optimalizují daňové přiznání.

Při placení minimálního pojistného 115 Kč bude výše denního příspěvku pro rok 2018 pouhých 116 Kč. Jak to bude v roce 2019 bude opět záviset na případných úpravách hranic, ale s výraznými změnami nepočítejte.

Navýšení rodičovského příspěvku v roce 2019

V roce 2019 nečekáme velké změny v oblasti PPM, za to lze očekávat změny ve výši rodičovského příspěvku. Podle aktuálních návrhů by se výše mohla změnit z aktuálních 220 000 Kč na 300 000 Kč. Navýšení by mělo proběhnout ve dvou vlnách, přičemž první vlna by měla nastat už v polovině příštího roku. Jak to bude v roce 2019 vypadat ale ještě není zcela jistá, počítejte s tím, že vás budeme o změnách a nových návrzích informovat.

publikováno: 17. 9. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.