Mediace jako nenásilné řešení konfliktu pomocí prostředníka


medi

Kromě soudního řešení problému existuje ještě jedna cesta, jak se dobrat k výsledku – mediace. V justici má široké uplatnění a využívá se jako jeden z nástrojů pro řešení trestného činu a jeho následků mezi pachatelem a poškozeným. Díky probační a mediační službě České republiky se poskytuje bezplatně. Souhlasit musí obě strany, kterým pomůže nejen vyřešením případu, ale také pomáhá dojít k vysvětlení, proč k celé situaci došlo.
 

U mediace asistuje třetí osoba – tzv. mediátor, který má celou řadu úkolů. Řešení však musí najít obě strany, nikoliv on, protože přeci jen oni sami znají svou situaci nejlépe. Největší výhodou mediace je to, že nikdo neprohrává...

Mediátor a jeho úlohy

Mediátor by se dal označit za specialistu na řešení problémů. Je třeba, aby zachoval stejný přístup k oběma stranám sporu – otevřený a vyvážený. Kromě nalezení řešení a shodě na náhradě škody dovede účastníky k vysvětlení, proč ke všemu došlo, jaká je příčina a k celkovému pochopení situace. I díky tomu se zvyšuje šance na rychlé vyrovnání.

  • je vázán mlčenlivostí
  • jeho role může být pasivní či aktivní (záleží na situaci)
  • jedná se o osoby s převážně právním či psychologickým vzděláním
  • strany musí přivést ke konsenzu přijatelnému pro obě strany
  • umožní stranám vysvětlit své jednání, případně vyjádřit omluvu

Služby mediátorů však nejsou vždy bezplatné, u soukromých subjektů se cena pohybuje podobně, jako za standardní právnické služby. I tak je to stále výhodnější postup, než zdlouhavý soud.

Kdy se dá mediace využít? 

V případech, kdy jsou spolu strany schopny komunikovat alespoň na minimální úrovni. Využívá se hlavně v případech, kdy jsou na sobě strany závislé – v rodinných, obchodních, pracovních nebo sousedských vztazích.

Naopak mediací neřešitelné případy jsou ty, kdy strany nekomunikují a jejich hlavním cílem je protistranu porazit, tedy v sitacích tzv. „válek."

S mediací musí souhlasit obě strany

V opačném případě je snaha o takový postup naprosto zbytečná. Kde není vůle totiž nepomůže ani sebelepší mediátor. V případě, že jsou obě strany svolné, stoupá i pravděpodobnost úspěšného vyřešení problému. Daří se vyřešit až 80% případů.

Fotolia_51191133_XS

Jak probíhá mediace

Mediace probíhá na několika sezeních, z nichž každé mívá až několik hodin. Každá strana nejdříve přednese svůj pohled – jedná se o nejnáročnější část. Ve druhé fázi je třeba, aby strany začaly spolupracovat. V poslední fázi se musí předložit své návrhy a dohodnout se na řešení. To vymýšlí účastníci sporu, ne mediátor, což vede k rychlejšímu řešení.

Výsledkem je nakonec mediační dohoda, jakožto stvrzení úspěšné mediace. Strany jsou v ní zavázány ke stanovenému řešení. Smlouva nebývá příliš konkrétní, což je však výhodou i nevýhodou zároveň. Pro sepsání kokrétních smluv se pak už musí využít služby právníků. Úspěšná mediace končí dohodou výhodnou pro obě strany.

publikováno: 7. 3. 2014
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.