Mulčování trávníku je snadný způsob, jak udržovat trávník. Za kvalitní mulčovač si ale připlatíte


Mulčování trávy

S příchodem moderních travních sekaček s mulčovacími klíny se mulčování trávníku rozšířilo i mezi majitele menších zahrad. Pro mnohé představuje právě mulčování nejjednodušší způsob sečení, který samotnému trávníku prospívá. Ne každý si je však vědom i rizik a úskalí, která jsou s mulčováním trávníku spojená. Ačkoliv mulčování patří mezi moderní technologie úpravy trávníku, při špatném postupu či nevhodném výběru stroje může trávníku spíše uškodit. Pojďme se blíže podívat, jaké jsou výhody a nevýhody mulčování a jak jej správně provádět.

Kvalitní mulčování spočívá v jemném rozdrcení trávy

Mulčování je takový způsob sečení trávy, během kterého dochází k několikanásobnému přeseknutí trávy, která následně propadává přes rotující nůž sekačky. Sečená tráva se nesbírá do koše sekačky, nýbrž se jemně rozdrtí a zůstane na posečeném trávníku. Takový způsob sečení je výhodný jednak z hlediska praktického (uživatel nemusí neustále chodit vysypávat koš) a také z hlediska funkčního. Rozdrcená tráva, která zůstává na trávníku ležet, funguje jako výživa a hnojivo pro trávník.

Zakládání trávníku na podzim

Sečení řídkého trávníku – raději do sběrného koše

Ačkoliv můžeme obecně považovat mulčování za užitečné, jednoduché a práci usnadňující, existují situace, kdy je lepší se mulčování vyhnout. Příkladem budiž sečení příliš řídkého trávníku. Na něm často rostou plevele a mulčováním dochází k jejich rozšiřování. Při častějším mulčování řídkého trávníku by po nějaké době na celé ploše převládly právě plevele a mechy. Řidší travnaté plochy by se měly sekat s uložením do sběrného koše. Posekanou trávu následně odklidíte na kompost.

Délka trávy jako důležitý parametr

Pokud se budete rozhodovat, zda trávník mulčovat nebo posekat do sběrného koše, zaměřte se na délku rostoucí trávy. Na začátku jara během prvního sečení je tráva velmi vysoká. Posekané trávy by bylo velké množství, a po zmulčování by se rozkládala jen pomalu. Proto je dobré po prvním sečení trávu odklidit a nechat mulčování až na příště. Tam, kde jsou travní porosty velmi husté, doporučujeme pravidelné střídání mulčování se sekáním do koše. Ideální délka trávy pro mulčování je cca 25 cm. Mulčovat by se mělo přibližně jednou měsíčně v závislosti na hustotě a délce trávy.

V závislosti na délce trávy je třeba zvolit také stroj pro mulčování. Na trhu jsou dostupné běžné travní sekačky s mulčovacími klíny, které dokáží mulčovat středně vysoké trávy. Pokud byste však chtěli mulčovat vysoké porosty, museli byste použít specializované mulčovací stroje, jejichž pořizovací cena začíná na cca 20 tisících korunách. Takové stroje dokáží rozdrtit trávu na jemné kousky, které následně propadnou mezi jednotlivá stébla trávy a trávník krásně vyživí.

Mulčování nadvakrát

Mulčování husté a vysoké trávy pomocí běžných strojů můžete poměrně jednoduše vyřešit mulčováním nadvakrát. Větší hromádky trávy, které na trávníku zůstanou, se při druhém mulčování rozdrtí a trávník vypadá mnohem lépe. Druhé mulčování by se mělo provádět nejdříve tři dny po prvním. Druhé mulčování rovněž zabrání hnití posečení trávy, výskytu slimáků a vzniku holých „vypálených" míst.

Mulčování proces sečení výrazně urychlí

Mulčování je oblíbeným způsobem sečení trávy především díky rychlosti a jednoduchosti. Podle odhadů je mulčování ve srovnání se sběrem do sběrných košů rychlejší až o pětinu. To je způsobeno právě absencí koše, díky čemuž odpadá potřeba každou chvíli stroj vypínat a koš vysypávat do kompostu. Z toho důvodu se mulčování využívá i při sečení trav na svazích či kolem silnic. Likvidaci posečené trávy není třeba řešit.

Při častém mulčování je třeba vertikulovat

Pokud budete travnaté plochy mulčovat příliš často, dojde ke vzniku travní plsti. Pokud se jí nezbavíte, trávník bude špatně propouštět vláhu a zabrání se tím dalšímu růstu. Proto je třeba použít vertikulátor, který se postará o vertikulaci, neboli provzdušnění. Díky tomu se vláha, vzduch a živiny budou moci opět dostat ke kořenům trávníku. Pokud budete mulčovat pravidelně a v rozumných intervalech, nutnost vertikulace se vás pravděpodobně nebude týkat.

Hlavní výhody mulčování

Pokud je postup mulčování správný, jedná se o ideální rychlý způsob sečení trávy. V několika bodech shrňme ta nejpodstatnější fakta, která se přiklání k mulčování:

  • úspora času při sečení až o 20 %
  • odpadá problém se způsobem likvidace posečení trávy
  • mulčovaná travní drť vytváří přirozené hnojivo a výživu pro další růst
  • chrání povrch trávníku před působením silného slunečního záření
  • zachycuje vláhu a snižuje odpařování vody

Rozdrcená tráva funguje jako výživa a hnojení pro trávník zároveň.

Když je mulčování přítěží

Kromě výhod existují i nevýhody mulčování, na které by se nemělo zapomínat. Ty jsou ale spojené především s nesprávným postupem či s mulčováním nevhodného trávníku. Sečením řídkého trávníku dochází k roznášení plevelů. Při špatném mulčování příliš hustých trav může naopak docházet k jejich zahnívání a vypalování ploch. Mulčování také nepatří mezi nejestetičtější způsoby sečení, proto se obvykle neuplatňuje při úpravách parků a okrasných zahrad. Jemně nasekaná tráva může také mírně zapáchat a během větrných dnů způsobuje problémy alergikům.

Je jen na vás, jaký stroj budete k mulčování používat. Dnes již běžné benzinové sekačky s cenou okolo deseti tisíc korun jsou vybaveny mulčovacím klínem a s trávou přiměřené délky si hravě poradí. Pro náročnější aplikace jsou vhodné speciální výkonné mulčovače, které dokáží najemno rozdrtit i vyšší travnaté plochy. Vhodné jsou pro profesionální a poloprofesionální použití. Pro zahrady a travnaté plochy o velké rozloze doporučujeme pořízení tzv. rideru (zahradního traktoru), který umožňuje různé typy úpravy trávníků včetně mulčování.

publikováno: 9. 6. 2017
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.