Návrh domu je důležitý. Architekt pomůže k jedinečnosti


Bydlení bez schodů – moderní bungalov_Fotolia_1966665_XS

Katalogové domy představují možnost rychlého bydlení, ovšem ne každému se líbí představa, že stejných domů budou vystavěny ještě desítky. S takovým řešením se spokojí i ti, kdo nemají jasnou představu o svém budoucím bydlení. Pro jedinečný a originální dům přesně podle vašich představ je ale potřeba navštívit architekta a smířit se s tím, že se stavba trochu protáhne.

 

Proč je navrhování domu složitý proces a trvá tak dlouho? Musí se na něm podílet vícero odborníků, vše musí zapadat a to včetně samotné posloupnosti při stavbě, neboť jednotlivé kroky pak podléhají schvalování na stavebním úřadě. Když vše vychází, můžete být spokojeni, že jste si vybrali správného architekta. Originální dům totiž v katalogu nenajdete. 

Architektonická studie

Nejdůležitější fáze při plánování stavebního záměru. Provádí se nejen při výstavbě nového domu, ale také při zásadní rekonstrukci nebo přístavbě. Formuje se základní koncepce domu: dispozice, provozní a funkční řešení, konstrukční principy, vybírají se materiály a další. Zkoumá se i okolí stavby, aby zapadla a nenarušila urbanistické a architektonické prostředí. Sudie zahrnuje také předběžné jednání s úřady (povolení stavby, památková péče, ochrana přírody…). V této fázi je potřeba vyjasnit si všechny představy jak investora (tedy zadavatele), tak architekta a dojít k tomu nejvhodnějšímu řešení.

Architektonická studie je autorským dílem, od čehož se odvíjí i cena. U rodinného domu se pohybuje nad hranicí 20 000 Kč.

Obsah architektonické studie

  • usazení a umístění domu, vzdálenost od komunikace, nejvhodnější orientace vstupu a vjezdu, vzdálenost od sousedních nemovitostí
  • velikost, tvar, střecha
  • upořádání místností a chodeb
  • návrh vhodného umístění oken a dveří
  • materiály, barevnost
  • napojení na inženýrské sítě a silnici

    Fotolia_48790103_XS

 

Než vznikne finální návrh domu

Seriózní architekt se hned při první návštěvě dohodne na postupu, cílech a honoráři, aby bylo mezi oběma stranami jasno. Následně proběhne definování vašich představ, nápadů a požadavků, nutností je také návštěva místa, kde výstavba nebo rekonstrukce proběhne. Jen tak se zjistí podmínky a případná omezení. Poté se už může zpracovat zpracuje se prvotní koncepce. 
Průběžně se vše konzultuje s klientem, aby nedošlo k nedorozumění. Zapracovávají se nové podněty a nápady obou stran. Výslednou architektonickou studii domu si můžete nechat vizualizovat, aby bylo jasné, jak bude vše vypadat v reálu.

Spolupráce s architektem není levnou záležitostí, ovšem jen tam budete majiteli skutečně originálního domu.

 

Sledujte Chytré bydlení také na Facebooku!

 

publikováno: 17. 2. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.