Nebezpečný odpad: co to je a jak jej třídit


Nebezpečný odpad je prakticky součástí každé domácnosti. Jenom o tom mnohdy nevíme, nebo netušíme, j

Mezi nebezpečný odpad se řadí vše, co má negativní vliv na životní prostředí, zdraví všech organismů, případně když při manipulaci hrozí nebezpečí. S takovým odpadem nelze tedy nakládat stejně jako s komunálním odpadem domácnosti, a ani jej není možné bežně recyklovat. Co se do této kategorie řadí, a jak s nebezpečnými produkty nakládat?

 

Nebezpečný odpad se nachází v každé domácnosti, a je ho více, než si myslíte: tonery a inkoust v tiskárnách, syntetické barvy, ropné produkty, lepidla, pesticity, ale třeba jen rtuť ze zářivek nebo teploměrů. Setkáváme se s nimi každý den, i když ovlivňují naše zdraví. A proto je třeba s nimi zacházet opatrně.

Co je nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad ohrožuje při špatné nebo nešetrné manipulaci naše zdraví i přírodu. Je proto třeba zpracovávat jej ve speciálních zařízeních. Nachází se všude kolem – v domácnosti i venku. Aby se mu dostalo označení „nebezpečný“ musí mít jisté nestandardní vlastnosti, a to: výbušnost, oxidační schopnost, vysoká hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování nebo ekotoxicita.

Do kategorie nebezpečný odpad se řadí:

 • Syntetické barvy, laky
 • Syntetická ředidla
 • Mořidla
 • Elektrické baterie, Autobaterie
 • Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
 • Kyseliny, louhy
 • Lepidla, pryskyřice
 • Zdravotnický materiál ( znečištěné obvazy, jehly apod. ), léky
 • Tiskařské barvy, tonery, inkousty
 • Chladničky a mrazáky obsahující freony
 • Obrazovky
 • Těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Problematikou nebezpečných odpadů se zabývá zákon 185/2001 sb. o odpadech.

Jak třídit nebezpečný odpad

Možností, jak zpracovat nebezpečný odpad, je několik, dvě jsou však stěžejní. Některé z látek se dají recyklovat, jiné musí být zneškodněny v pro ně určených spalovnách. Nejvíce jej vzniká v průmyslové sféře, avšak I domácnosti jsou významnými producenty. Rok od roku vzniká stále více nelegálních skládek, přestože nakládání s nimi podléhá přísné legislativě.Ze zákona musí být tyto výrobky spadající pod nebezepčný odpad jasně označovány daným symbolem (mnohdy I pro nevidomé) a také musí být srozumitelně (podle mezinárodně uznávaného názvosloví) napsáno, co za nebezpečnou látku výrobek obsahuje. Na obalu musíte najít také název nebo jméno firmy, její sídlo a kontakt, jenž je za produkt zodpovědná (výrobce, dovozce, distributor).Na nebezpečný odpad prozatím neexistují kontejnery podobné těm dobře známým barevným na plasty, sklo nebo papír.

S nebezpečným odpadem do lékárny

Výjimkou jsou kontejnery na elektrozařízení, které může často obsahovat výše vypsané nebezpečné látky. Nespotřebované léky a zdravotnické potřeby nebo vybavení se jednoduše odevzdává v lékárnách.

Další nebezpečný odpad je třeba odvážet do sběrných dvorů. I když je jasné, že s každou plechovkou od ředidla tam pravděpodobně nepoběžíte, zkuste spoluprcovat se sousedy a jednou za čas dejte dohromady vše, co spdá do této kategorie. Jistě se tooho najde tolik, že cesta nebude zbytečná.

publikováno: 18. 7. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.