Ochrana domu před bouřkou: hromosvody a přepěťová ochrana


Hromosvod je u vysokých budov nezbytností, stejně tak u těch, které jsou situovány na návrší. Ochran

Bouřky patří mezi typicky letní záležitosti, avšak překvapit mohou i v jiných obdobích. Ostatně tak, jak se ukazuje v poslední době, počítat se musí se všemi rozmary počasí. Ochrana domu před bouřkou je tedy nezbytná, avšak riziko, že blesk udeří právě do vašeho obydlí, nelze snížit na nulovou hodnotu. Pouze se dá snížit pravděpodobnost, že se tak stane – ale to je právě to důležité.

 

Při zásahu domu bleskem existují dvě největší rizika – jedním je požár, druhým potom škoda na elektroinstalaci a vybavení způsobená přepětím. Elektrické výboje tak stále více trápí domácnosti vybavené moderní technikou.

Jak ochránit dům před blesky

I když jsou bouřky na našem území častým jevem, povinnost ochrany domu existuje jen v několika málo případech. U běžných domů je to jen na majitelích, jak se k ochraně majetku postaví. Jen málokdy se stane, že do domu uhodí přímo blesk, většinou se jedná o zavlečený bleskový proud, který takovou sílu nemá, avšak stále je velmi nebezpečný.

Hromosvod

Vnější ochrana budovy, jenž chrání osoby jak vně, tak i poblíž objektu. Skládá se z jímací soustavy (tyč a vodiče), která zabezpečuje, že blesk je pomocí systému sveden do uzemňovací soustavy. Díky tomu se rozmělní do země a nenapáchá žádné škody.
Je však potřeba mít vše provedeno precizně, aby skutečně mohlo dojít k neutralizaci blesku. Zabezpečena musí dostatečná izolace od domu a správní zapuštění do země. Proto se nespoléhejte jen na svůj um a schopnosti a celou instalaci svěřte odborníkům.

  • pozor na mechanickou pevnost komponentů hromosvodu
  • pečlivě kontrolujte případnou korozi
  • hromosvod musí procházet alespoň jednou za pět let revizí
  • povinně musí být použitý na návrších, vysokých budovách (např. panelácích) apod.

Hromosvody u nových domů

Počítejte s nimi už v návrhu, kdy se podle rizik zváží potřebná složitost systému. S tím, že hromosvod není zrovna slušivý, se budete muset smířit, i když se dají vodiče umístit pod omítku. To má však mnoho nevýhod, kvůli kterým je vhodnější smířit se s drobnou vadou na kráse domu. Týká se to znemožnění kontroly stavu, změn barvy omítky a vyššího rizika vypuknutí požáru.

Hromosvody u starých domů

Samozřejmostí je pravidelná kontrola. Zaměřte se také na to, zda jsou zemniče vzájemně propojeny a spojeny s vnitřní instalací domu. Pokud ne, rozhodně si to zapište jako prioritní úkol. Pozor také na zateplování – vodiče rozhodně neukrývejte do izolace!

Škody na elektrospotřebičích

Elektrický výboj mezi nebem a zemí a je složitý jev. Elektrické zařízení totiž nemusí poškodit jen ten blesk, který zasáhne přímo dům. Postačí, aby udeřil do elektrického vedení, telefonních nebo datových kabelů, a přepěťový impuls může poškodit elektroniku až v okolí několika kilometrů. Dá tedy rozum, že v takovém případě je hromosvod zbytečný a je třeba použít ještě další zabezpečení.

Přepěťová ochrana

Výhodná je v tom, že v době, kdy je zařízení citlivější, než tomu bylo v dobách dřívějších, chrání proti jakýmkoliv výkyvům v síti. O přepěťové ochraně se dočtete více v článku K čemu slouží systémy přepěťové ochrany?

Zabezpečit dům před úderem blesku je rozhodně vhodná a rozumná investice. Vždy ale práce svěřte odborníkům, přeci jen v otázce elektřiny a lidského zdraví není záhodno riskovat.

 

publikováno: 27. 6. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Změnit pořadí komentářů
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.