Odvoz suti aneb co s odpadem po demolici


Fotolia_50586927_XS

Webové stránky ministerstva životního prostředí říkají, že stavební a demoliční odpady vznikají při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách již dokončených staveb a odstraňování staveb. V České republice a ostatních zemích EU tvoří stavební a demoliční odpady asi 1/4 z celkové produkce všech druhů odpadů a tvoří tak významný zdroj druhotných surovin.


Vznikl proto návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. Dost však už teoretizování, pokud pod se pod okny hromadí suť z rekonstrukce nebo přestavby, pak budou jistě žádoucí podrobnější informace a tom, jak s takovým odpadem nakládat a kam jej svážet.

Odpad, který do popelnic nepatří

Pokud by se stavební odpad odklízel na běžné skládky, pak by byly zanedlouho přeplněné. Kromě toho ani běžné popelnice a kontejnery nejsou přizpůsobeny pro objemnější suroviny. Proto je třeba, aby se dále zpracovával a recykloval. Kupříkladu se dá dobře využít při dalších stavebních pracích.

Mezi odpad, pro něž jsou zřízená speciální sběrná místa, tak patří:

  • Beton prostý, železobeton
  • Cihly, cihelná suť
  • Tašky a keramické výrobky
  • Asfaltové směsi, živice
  • Zemina a kamení
  • Směsný stavební odpad

Stavba a rekonstrukce svépomocí a odvoz suti

Často se při stavbě domu nebo rekonstrukci jeho části nepočítá s nenápadnými výdaji, které mohou celý proces znatelně prodražit. Patří k nim právě i odvoz suti, který bývá ve spolupráci se stavebními firmami už v ceně.
Pakliže máte možnosti vše odvést sami do sběrného dvora, pak by neměl být nejmenší problém. Do objemu jednoho kubíku je většinou vše bez poplatku a situace tak bude vyřešena snadno. Jakmile je ale množství přesaženo, pak už přichází na řadu poplatky.
Jinou variantou je přistavení kontejneru nebo nákladního auta, kde se však platí jednotný paušál bez ohledu na to, jak moc bude zaplněno.

Při velkých likvidacích se rozhodně vyplatí objednat si právě kontejner. Firmy společně se službou často nabízí i technika, jenž se vším potřebným poradí.

fotolia_23054798_xs_1600x900ms

Ukládání odpadu na skládce

Za uložení odpadu na skládce je provozovatelem skládky vybírán poplatek. Ten patří mezi příjmy obce.

Orientační přehled cen (bez DPH)

Typ odpadu Cena za jednu tunu
Zemina, kameny 285 Kč
Tříděný stavební odpad (cihly, tašky, beton) 685 Kč
Směsný stavební odpad  965 Kč
Odpad ze zeleně  595 Kč
Směsný komunální odpad 1485 Kč
Nebezpečný odpad 7900 Kč
Odpad obsahující azbest

2590 Kč

Zdroj: avecz.cz

S případným odvozem suti je tak třeba počítat dopředu, hlavně v období častých stavebních prací mohou být firmy zavaleny žádostmi o odvoz a vše by se mohlo protáhnout. Je třeba už dopředu analyzovat možnosti města či regionu a nic nenechat náhodě - dobrá organizace je základem kvalitní práce.

 

publikováno: 18. 2. 2014
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.