PR článek

Okamžité vypovězení nájemní smlouvy je možné jen při hrubém porušení


hrubé porušení nájemní smlouvy

Vztah mezi pronajímatelem a nájemcem je většinou velmi nevyvážený. Pronajímatel se snaží vydělat peníze pronajímáním, ale pro nájemce bydlení představuje naprosto klíčovou oblast jeho života. Z toho důvodu zákonodárce nastavil pravidla nájemního vztahu tak, aby nebylo příliš snadné jej rozvázat. V praxi by se tedy nemělo stát, že vás pronajímatel vyhodí z bytu jen z rozmaru. Nájemník by měl mít jistotu, že pokud se bude chovat podle obecných pravidel slušnosti a podle dohodnuté smlouvy, okamžité vypovězení nájemní smlouvy mu nehrozí.

Jen hrubé porušení nájemní smlouvy ukončuje nájem okamžitě

Pro ukončení nájemní smlouvy zákon stanoví několik způsobů, a to například prostým uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán, s výpovědní dobou kterékoliv ze stran anebo okamžitým ukončením pro hrubé porušování smlouvy. Nejčastěji se za hrubé porušování považuje nezaplacení ujednaného nájemného po dobu třech po sobě jdoucích měsíců. Pokud se opozdíte s nájmem o několik dnů a pouze jednou, byla by okamžitá výpověď ze strany pronajímatele nezákonná. Dále k hrubému porušení patří například odmítnutí prohlídky spalinových cest nebo opakované porušování nočního klidu. I v případě, že nájemník poruší smlouvu hrubým způsobem, nájemní vztah sice skončí okamžitě, ale nájemník má lhůtu jednoho měsíce k tomu, aby se odstěhoval.

Práva a povinnosti nájemce bytu: zvíře vám pronajímatel nemůže zakázat

Jelikož nájemce představuje v nájemní smlouvě slabší smluvní stranu, nesmí se v ní vyskytovat ustanovení, která by jej nepřiměřeně zkracovala na jeho právech. Mezi taková ustanovení nejčastěji patří zákaz chovu domácích zvířat v bytě. Pokud si chcete pořídit malého pejska nebo kočičku, rozhodně to nebude hrubým porušením smlouvy. Pronajímatel nemá právo zakazovat běžný chov domácího zvířete, které nebude ostatní obyvatele domu zatěžovat. Naopak zřízení chovné stanice či zvýšení nečistot v domě kvůli zvířeti už mohou být důvodem k okamžité výpovědi. Posuzování toho, zda se jedná o hrubé porušování vždy vychází ze základních pravidel slušnosti a lidského soužití. Realitní makléři společnosti PATREAL proto doporučují vše řešit komunikací a dohodou s pronajímatelem.

Ukončení nájemní smlouvy musí splňovat zákonné formální požadavky

Nájemní vztah vzniká pouze na základě písemné smlouvy, a proto výpověď z nájemní smlouvy musí být také písemná. Zároveň je pronajímatel povinen nejprve nájemníka informovat o tom, že dochází k porušování. Pokud ani po této výzvě nájemník nezmění své chování nebo neodstraní příčiny porušování, může s ním pronajímatel nájemní vztah rozvázat. Ve výpovědi se musí velmi přesně specifikovat důvod, proč k ukončení nájmu došlo. Pokud by následně nájemník podal žalobu na neplatnost této výpovědi, musí být soudu z výpovědi jasné, co přesně se v dané situaci přihodilo. Dle odborníků ze společnosti PATREAL je přesné vymezení výpovědního důvodu podstatnou náležitostí, bez které není výpověď platná.

 

publikováno: 5. 12. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.