Pasport stavby – k čemu slouží a proč ho musíte mít i vy


pasport stavby

Pasport stavby je označení pro zjednodušenou dokumentaci, která obsahuje informace o skutečném stavu postavené nemovitosti. Zatímco v případě novostavby pasport zpravidla nepotřebujete, protože máte k dispozici rozsáhlou projektovou dokumentaci, u starších staveb, kde není projekt k dispozici, budete pasport potřebovat v mnoha případech. Pojďme se podrobněji zaměřit na to, jak pasport vypadá a jaké informace by v něm neměly chybět.

Pasport stavby – výsledek procesu pasportizace

Pasportizace je účinný nástroj, které se využívá při správě majetku a jeho údržbě. Jedná se o proces získávání informací i technickém stavu nemovitosti. Pro obce a jiné správní celky je pasportizace majetku důležitá a zlepšuje přehled o majetku. Hmotný i nehmotný majetek se eviduje v databázích a usnadňuje řešení případných majetkoprávních spory.

Pasportizace stavby se však týká i majitelů rodinných domů. Výsledkem procesu pasportizace je zmiňovaný pasport stavby, což je zjednodušená stavební dokumentace stávajícího objektu. Vypracování pasportu stavby předchází pečlivé zaměření stávajícího stavu a vypracování dokumentace, které se skládá jak z technické zprávy, tak z výkresů.

Jak vypadá pasport stavby a co zahrnuje

Jak jsme zmínili výše, pasport stavby se skládá se 2 důležitých částí – technické zprávy a výkresové dokumentace. Technická zpráva musí obsahovat důležité informace, mezi které patří například zastavěná plocha, technický popis stavby, obestavěný prostor a podobně. Čím podrobnější technická zpráva bude, tím pro vás bude jednodušší s pasportem operovat při následných stavebních úpravách.

Co by pak obsahovat výkresová dokumentace, která je součástí pasportu? Je třeba rozlišovat v případě dokumentace rodinného domu, kde mají být výkresy podrobnější, a bytu. V následující tabulce uvidíte, co vše by mělo být součástí výkresů u domů i bytů:

Pasport rodinného domu

Pasport bytu

Umístění domu na pozemku

Umístění bytového domu

Zakreslení do katastrální mapy

Půdorys bytu

Půdorysy všech podlaží s kótami a popisy místností

Řez bytem

Řezy domem

V lepším případě půdorys celého podlaží a řez celým domem

Několik pohledů na dům

 

Výkresová dokumentace se obvykle zpracovává v měřítku 1:50 nebo 1:100

Pasport domu a jeho význam

Nabízí se otázka, k čemu pasport domu slouží a jaký je jeho význam. Stavební zákon totiž udává povinnost uchovávat dokumentaci stavby, která odpovídá jejímu skutečnému stavu. Pokud jste nedávno realizovali novostavbu, tento účel plní komplexní projektová dokumentace s případnými zaznačenými změnami. U starších domů však projektová dokumentace vůbec není k dispozici, často také došlo k různým stavebním úpravám, které nejsou nikde evidovány.

U starších staveb je také běžnou praxí, že projektová dokumentace sice k dispozici je, ale už dávno neodpovídá současnému stavu stavby. I v takovém případě byste si tak měli pro případnou komunikaci se stavebním úřadem pasport stavby nechat vypracovat. Pasport budete potřebovat i v případě, kdy jste původní dokumentaci ztratili, nebo vlastníte tak starý dům, že se podle projektu vůbec nestavělo.

Čtěte také: demolice objektu a potřebná povolení

Kdo může vypracovat pasport stavby

Zákon neukládá, kdo má pasport stavby vypracovat. Pokud budou dodrženy všechny náležitosti, může jej tak vypracovat v podstatě každý. Rozhodně však doporučujeme obrátit se na profesionální projekční kancelář, která má s pasportizací domů bohaté zkušenosti. V některých případech může stavební úřad dokonce vyžadovat autorizační razítko autorizovaného inženýra, které garantuje správnost provedení technické zprávy a dokumentace. To je potřeba zejména při žádání stavebního povolení nebo demolice. Cena za vypracování pasportu rodinného domu začíná přibližně od 10 tisíc Kč.

V jakých případech budete pasport stavby rozhodně potřebovat? Právě na to se zaměříme v pokračování našeho článku:

POKRAČOVÁNÍ TÉMATU:

KDY MUSÍTE MÍT PASPOSRT STAVBY K DISPOZICI

publikováno: 16. 10. 2019
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.