PR článek

Plná moc pro prodej nemovitosti nebo zprostředkovatelská smlouva?


plna moc pro prodej domu

Ne vždy má vlastník nemovitosti možnost vlastními silami uskutečnit prodej nemovitosti. Nejčastějším důvodem bývá to, že skutečný vlastník nemovitosti žije daleko nebo v zahraničí a nemůže osobně podepsat případnou kupní smlouvu. Řešení nabízí udělení plné moci k prodeji nemovitosti zmocněnci. Zmocněnec následně jménem vlastníka nemovitosti může nabízet dům k prohlídkám, komunikovat s realitní kanceláří nebo podepsat finální kupní smlouvu. Plnou moc však musí zmocnitel opatřit úředně ověřeným podpisem.

Plná moc pro zastoupení při konkrétním prodeji domu nebo obecná plná moc

Téměř každé právní jednání může být přeneseno na někoho jiného, a to za užití plné moci. Ten, kdo chce své vlastní jednání provést, ale nepříznivé okolnosti mu v tom brání a pověří tedy někoho jiného, se nazývá zmocnitel. Pověřená osoba neboli také zmocněnec se stává odpovědnou za provedení jednání dle pověření v plné moci. Dříve se také vyžadovalo, aby zmocněnec připojil svůj podpis na listinu obsahující plnou moc, nicméně dnes stačí pouze podpis zmocnitele. Tento podpis však musí být úředně ověřený. Za poplatek 30 Kč ověření podpisu získáte na pobočce České pošty, u notáře nebo advokáta, či na obecním úřadě.

Úředně ověřený podpis na plné moci k zastupování při prodeji nemovitosti je nutnost

V plné moci také musí zmocnitel přesně stanovit, pro jaké jednání svého zmocněnce zmocňuje. Ve spojitosti s nemovitostmi se tedy jedná o přesnou specifikaci nemovitosti pomocí čísla listu vlastnictví, katastrálního území a evidenčního čísla nemovitosti. Nad to by měl zmocnitel určit, co přesně se s nemovitostí má stát. Plná moc může být svázána se specifikovanou kupní smlouvou pro konkrétního kupujícího, či může zmocňovat zmocnitele pro obecné nakládání s nemovitostí. Díky obecné plné moci může zmocnitel například zorganizovat rekonstrukci nebo se pouze bude snažit najít vhodného kupce. V plné moci si také jasně vymezte časový rámec její platnosti, aby zmocněnec nemohl svěřenou důvěru zneužít.

S realitními makléři můžete uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu

Pokud vám udělení plné moci pro prodej domu či nemovitosti přijde příliš rizikové, další možností je využít služeb realitní kanceláře a uzavřít s kanceláří zprostředkovatelskou smlouvu. Spolupráce s realitními makléři však probíhá na jiné bázi. Jelikož za službu zprostředkovanou realitní kanceláří platíte realitním makléřům provizi, měli by se postarat o vše spojené s prodejem. Najitím vhodného kupce jejich práce neskončí, ale poskytnou také servis při sepsání kupní smlouvy, či zařídí úschovu kupní ceny. Samotná rezervační smlouva také obsahuje specifikaci konkrétní nemovitosti. V některých případech se smlouva uzavírá s tzv. automatickým prodlužováním, aby byl na prodej nemovitosti dostatek času. Nicméně pokud chcete peníze z prodeje rychle, nebojte se do zprostředkovatelské smlouvy vložit omezení platnosti, a to například tři měsíce u bytu a šest měsíců u domu. Každá realitní kancelář má však jiné smlouvy, a proto si před podpisem vše pečlivě prostudujte. V případě dotazů se obraťte na svého realitního makléře.

publikováno: 25. 3. 2019
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.