Plynové kotle zajistí vytápění i ohřev užitkové vody


Plynové kotle se postarají o vytápění i ohřev užitkové vody

Plyn patří v tuzemských domácnostech mezi nejžádanější paliva, z čehož vyplývá i velká pozornost a obliba, jaké se těší plynové kotle. Ty přinášejí do obydlí notnou dávku komfortu, protože mnohdy stačí nastavit pouze regulátor teploty pro vytápění či ohřev vody a kotel funguje tak, jak je od něj očekáváno, aniž by bylo potřeba ho neustále ovládat či měnit jeho výkon.

Plynové kotle je možné rozdělit do dvou základních skupin, a to na stacionární a nástěnné. Už dle názvu je zřejmé, v čem tkví tento způsob rozlišení – stacionární plynové kotle jsou určené k umístění na zem, nástěnné se instalují (zavěšují) na zeď. Mimo tohoto primárního dělení je možné vybírat mezi klasickým typem, nebo v poslední době stále vyhledávanější, na druhé straně však dražší, variantou, kterou představují kondenzační plynové kotle. Palivem dle konkrétního druhu může být zemní plyn, propan-butan či butan. Jaké jsou moderní plynové kotle?

Trápí vás ceny plynu? Porovnejte si nabídky.

Stacionární a nástěnné plynové kotle

Plynové kotle, které se postaví na zem, tedy stacionární, jsou doménou spíše dřívějších let, kdy byly prvotní náhradou zařízení na tuhá paliva. V současnosti se využívají spíše ve větších kotelnách rozlehlejších budov než v rodinných domech nebo bytech. K jejich přednostem se řadí především možnost vytápět prostory i způsobem, který nevyžaduje čerpadlo, v systému mohou mít velké množství vody, a to především díky velkým dimenzím trubek. Oproti nástěnnému (závěsnému) kotli však vykazují větší spotřebu plynu.

Nástěnné plynové kotle jsou často upřednostněny, protože mají kompaktní rozměry, lze je úspěšně regulovat, a tak dosáhnout ekonomických úspor při provozu, a v neposlední řadě mají moderní design, který v prostoru působí mnohem lépe. Nástěnné plynové kotle je možné dále rozlišovat podle řešení odkouření, a to na komínovou variantu (zaústění do komínového tělesa) a turbo kotle (odvod spalin přes obvodovou zeď či střechu).

 Regulace plynového kotle

Moderní kondenzační plynové kotle – výhody a nevýhody

Jak už bylo nastíněno výše, aktuálně se majitelé domů či bytů spíše přiklánějí k možnosti pořídit kondenzační plynový kotel (závěsný), co má oproti klasičtější variantě několik výhod a představuje jakýsi nejvyšší stupeň vytápění a ohřevu vody pomocí plynu. Připisuje se mu velká účinnost (okolo 100 %), protože dokáže využívat i tepelnou energii, co za normálních okolností (z klasického kotle) zcela nevyužitá odchází. Kondenzační plynový kotel tuto energii upotřebí pomocí výměníku k předehřevu vratné vody, čímž se sníží spotřeba energie nezbytné k ohřátí. Nejvýraznější nevýhodou je na druhé straně samozřejmě nutná počáteční investice na pořízení. Kondenzační plynové kotle jsou totiž dražší než tradiční typ.

Kondenzační plynové kotle (bez ohřevu vody) začínají s cenou na cca 20 000 Kč.

Jak plynové kotle ohřívají vodu?

I když to v minulosti plynové kotle neumožňovaly, dnes je především u novostaveb téměř nemyslitelné, aby nebylo možné tímto způsobem ohřívat vodu. To je řešeno buď průtokově, nebo s využitím zásobníku. Průtokový ohřívač je obecně považován za hygieničtější a efektivnější variantu, zásobník zase umožňuje dodávat teplou vodu většímu množství odběrných míst. Zásobník v kotli může vodu ohřívat přímo, nebo nepřímo, a to v případě, že je příprava vody součástí celého topného systému, takže se ohřívá pomocí výměníku.

Plynové kotle a bezpečnost

Otázka bezpečnosti je jednou ze stěžejních, a proto by neměla být podceňována. Z toho důvodu potřebují plynové kotle pravidelné roční kontroly revizním technikem. Ve společnosti však v souvislosti s tématem plynových kotlů panují různorodé nesprávné názory vztahující se právě k bezpečnému provozu. Spousta lidí se bojí otravy nebo výbuchu. K otravě jako takové dojít nemůže, protože zemním plynem, který se využívá nejvíce, se nelze otrávit (jiné téma jsou nesprávně odváděné spaliny). Do plamene je také u moderních kotlů vkládána ionizační elektroda, která je vlastně neustálou kontrolou toho, zda je plyn zapálen. Pokud dojde ke zhasnutí plamene, tato elektroda dá signál elektronice, co v takovém případě ihned plynový kotel vypne.

Základem efektivního provozu je správná regulace

Moderní plynové kotle vyžadují ke svému úspornému provozu regulátory, elektronické termostaty, díky kterým je možné nastavovat výkon zařízení například dle denní doby. Uživatel si navolí, jakou teplotu chce v obydlí udržovat (i konkrétně v kterou hodinu), a dále se nemusí o nic starat. V případě potřeby se kotel spustí a dodá teplo radiátorům, v opačném případě se jeho provoz omezí, protože v prostoru bude požadovaná teplota, a bylo by tak zbytečné, aby plynový kotel v takových chvílích pracoval – spotřebovával energii.

Plynové kotle jsou možností, jak vytápět (a ohřívat vodu) komfortním způsobem. Lze je úspěšně provozovat i v kombinaci s jinými zdroji tepla, čímž se ještě více otevírají šance, jak zajistit provoz domácnosti co nejúspornější cestou.

publikováno: 12. 12. 2011
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.