Podlahové topení svépomocí – návod na instalaci topných rohoží


Podlahové topení svépomocí

Rekonstruujete koupelnu, kuchyň nebo chodbu a zvažujete možnost instalace elektrického podlahového topení? Pokud se do stavebních úprav pouštíte svépomocí, pak je podlahové vytápění s využitím topných rohoží skvělou volbou. Na rozdíl od jiných topných systémů, jejichž realizace vyžaduje zkušenosti a znalosti z oboru topenářství, zvládne montáž rohoží každý řemeslník nebo zručný kutil. Přinášíme vám návod pro instalaci topných rohoží, díky kterému se vyhnete nejčastějším chybám a problémům.

Příprava podkladové vrstvy

Než se pustíte do realizace podlahového topení, pečlivě zkontrolujte podkladovou vrstvu. Ta musí být vyzrálá a suchá, bez prachu či mastnot. V opačném případě je třeba nejprve znečištěná místa odstranit a nepevné plochy opravit. Po úpravách mokrou cestou musí podklad dokonale vyschnout, až poté je možné pokračovat v nanášení a pokládce dalších vrstev.

Izolační desky zkrátí dobu ohřevu podlahy

Pokud chcete provozovat podlahové topení v krátkých intervalech, zařaďte do podlahové konstrukce speciální izolační desky F-BOARD, které výrazně zkrátí dobu ohřevu podlahy. Jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrenu, z obou stran povrchově upraveny polymercementovou stěrkou a vyztuženy sklovláknitou síťovinou. Při skladbě s izolací se dlažba prohřeje za cca 20 minut, bez izolačních desek bude doba náběhu podstatně delší.

Izolační desky F-BOARD zkracují dobu náběhu podlahového topení

Na připravenou očištěnou podkladovou vrstvu naneste pomocí zubové stěrky lepicí tmel na cementové bázi. Desky pokládejte jednu vedle druhé. Při pokládce bočních řad musí izolační desky ležet vždy v polovině délky vedlejších desek. V průběhu pokládky myslete na to, že dilatační spáry v podkladu musí zůstat zachovány. Izolace F-BOARD je nenasákavá, může tedy současně plnit funkci hydroizolace. V takovém případě spáry mezi jednotlivými deskami upravte perlinkovou páskou a překryjte hydroizolační hmotou. Po aplikaci izolační vrstvy nechejte stavební hmoty vytvrdnou podle návodu, standardně 24 hodin. Se samotnou pokládkou topných rohoží tak pokračujte až následující den po montáži izolačních desek.

Rozviňte topné rohože a upravte do požadovaného tvaru

Topné rohože jsou zkonstruovány tak, aby byla jejich instalace co nejjednodušší. Stačí je rozvinout po ploše podlahy. Pokládka rohoží se provádí od stěny, na které bude umístěn termostat. Po rozvinutí k protější straně je třeba nastřihnout nosnou tkaninu, rohož otočit a opět rozvinout k protilehlé stěně. V případě oblíbených topných rohoží ECOFLOOR od českého výrobce Fenix se používají kabely co nejmenších průměrů s nižším lineárním příkonem, aby byla rozteč smyček malá a podlaha se rovnoměrně prohřívala. Topné rohože jsou určené především pro pokládku do tvarově jednoduchých prostorů, kde v cestě nestojí žádné překážky. Do atypických místností jsou vhodnější topné kabely, jejichž pokládka je ale pracnější.

Podlahové topení svépomocí zvládnete snadno

Důležitá pravidla pro montáž topných rohoží

V průběhu pokládky topných rohoží ECOFLOOR je třeba dodržet několik základních pravidel, které jsou důležité pro zajištění maximální životnosti, bezpečnosti i funkčnosti. Při montáži elektrického podlahového topení se řiďte následujícími pravidly:

  • Rohož neumísťujte u zdi – vzdálenost mezi stěnou a topnou rohoží musí být alespoň 5 cm
  • Proveďte měření odporu – než provedete pokládku topné rohože, změřte pomocí digitálního multimetru hodnotu odporu. Naměřené údaje zaneste do záručního listu. Měření odporu proveďte i po pokládce, hodnoty se musí shodovat. Pokud by se neshodovaly, znamenalo by to, že rohož byla při pokládce poškozena
  • Neumísťujte rohož pod zařizovací předměty – elektrické topné rohože se instalují do volného prostoru v místnosti. Nesmí se instalovat pod vany, sprchové kouty nebo toalety. Stejně tak nesmí být nainstalovány pod nábytkem, kde nedochází k volnému proudění vzduchu.
  • Podlahové topení musí být součástí pevné stavební konstrukce – elektrické podlahové topení realizované topnými kabely či rohožemi se smí provozovat jen v případě, kdy je součástí stavební konstrukce. Topení zprovozněte až ve chvíli, kdy je překryté vrstvou tmelu a dlažbou. Připevnění kabelu ke skelné tkanině slouží jen pro dočasnou fixaci.
  • Topné rohože nezkracujte – topné rohože ani topné kabely se nikdy nesmí zkracovat, změnil by se jejich odpor i výkon. Potřebnou délku rohože si proto důkladně propočítejte před zahájením pokládky. Podle potřeby můžete zkracovat jen připojovací kabel, který není topný.
  • Topné kabely se nesmí dotýkat - kabely, ať už samostatné nebo na topné rohoži, ne nesmí vzájmně dotýkat a křížit, minimální vzdálenost mezi dvěma topným kabely by měla být 5 cm

Topná rohož pro podlahové topení v koupelně se dá přizpůsobit, nesmí se však zkracovat topný kabel.

Topné rohože překryjte vrstvou flexibilního tmelu a položte dlažbu

Topné rohože se po rozvinutí překrývají vrstvou flexibilní stěrky v celkové tloušťce 1,5-2 násobku průměru kabelu (6-8 mm) - může jít o flexibilní lepidlo nebo samonivelační potěr. Po jejím vytvrdnutí - není-li hydroizolace podlahy provedena na úrovni základní podlahy - se na podklad nanáší vrstva hydroizolační stěrky, až poté se přistupuje k vlastnímu pokládání keramické dlažby do speciálního lepidla na dlažbu. Podlahové topení je možné připojit ke zdroji napájení až po dokončení pokládky a vytvrdnutí všech stavebních hmot.

Instalace termostatu s podlahovou sondou

Nedílnou součástí elektrického podlahového vytápění je termostat s podlahovou sondou, který slouží k regulaci výkonu s ohledem na nastavenou teplotu. Na připojení rohoží k termostatu a přívodu elektřiny musíte samozřejmě myslet už před zahájením pokládky. Mezi podlahou a instalační krabicí se umísťují dvě elektroinstalační trubice – jedna slouží pro přívodní vodiče, druhá pro podlahové teplotní čidlo. To by mělo být od termostatu protaženou až mezi smyčky topného kabelu, aby bylo snímání teploty nejpřesnější. Vedení sondy nesmí kontaktně křížit topné kabely, termistor na konci sondy se nesmí dotýkat topného kabelu - měření by tím bylo výrazně ovlivněno. Ideální umístění zakončení podlahové sondy (termostoru) je uprostřed mezi smyčkami topného kabelu a co nejblíže povrchu podlahy.

Topná rohož pro podlahové topení svépomocí

Pro instalaci elektrického podlahového topení svépomocí použijte kompletní sadu ECOFLOOR Comfort Mat, která kromě rohoží obsahuje ohebnou elektroinstalační trubku (husí krk) a digitální termostat. Ten se umísťuje do instalační krabice ve výšce 120 až 150 cm. Termostat musí mít dostatečný odstup od míst, kde hrozí postříkání vodou. Měl by být od vany, sprchy či umyvadla vzdálen alespoň 60 cm. Napájecí vodiče k termostatu musí být jištěny přes proudový chránič. Montáž podlahového topení zvládnete sami, na připojení do sítě a zprovoznění si však raději zavolejte elektrikáře, který zajistí zapojení a zprovoznění podle platných norem a předpisů.

Jste připraveni pustit se do montáže elektrického podlahového vytápění? Při dodržení základních pravidel a montážních postupů vám bude bez problémů sloužit řadu let. Než se pustíte do práce, podívejte se na ilustrační video, které vám celý postup objasní.

publikováno: 3. 12. 2019
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
Sklik