Podmínky kolaudace rodinného domu


kolll

Kolaudace rodinného domu je časově i finančně velmi náročná záležitost, bohužel je ale pro české úřady a jejich potřeby nezbytně nutná, a tak budete muset vyčerpávající zařizování formalit tak jako tak zvládnout. Víte, co taková kolaudace domu obnáší? Jaké dokumenty musíte obstarat a proč? O tom se dozvíte v dnešním článku.

Kolaudace domu jako termín v zákoně v podstatě neexistuje, od stavebního úřadu dostanete totiž během posledních 5 let už jen tzv. kolaudační souhlas. Připravit si před jednáním s tímto úřadem musíte zejména geodetický plán a stavební deník (nebo jeho kopii). Potřebná je i revizní zpráva ohledně instalace hromosvodů (přečtěte si, jak ho správně instalovat) a dalších nejrůznějších instalací a bezchybnosti práce komínů (a eventuelně i kotlů). Potřebujete i posudek o měření radonu či vodotěsnosti žumpy, přesný výčet tohoto ohromného počtu materiálu lze nicméně snadno najít na internetu.

V čem kolaudace rodinného domu spočívá?

Kolaudace rodinného domu vychází z kontroly všech technických nebo bezpečnostních a samozřejmě i nejnutnějších právních podmínek, za jejichž splnění může být stavba bez problémů obývána. Řeč není o drobných nedostatcích, které se dají ještě během zabydlování v pořádku vyladit, problémem by bylo jen případné ohrožení zdraví nebo dokonce života osob, které by danou nemovitost měly do budoucna trvale obývat.

kollll

Podmínky kolaudace se zpřísnily

Ještě před několika lety šlo získat kolaudaci v případě, pokud měl dům v pořádku střechu (odvodnění i hromosvod), komíny, dveře a okna, schodiště, podlahy a balkóny, vše včetně přípojek na inženýrské sítě. Mírné nedodělky se tolerovaly, podle nového stavebního zákona ale musí být hotovo v rámci stavby naprosto všechno, a to do posledního detailu. Kolaudace totiž není v novém pojetí zákona rozhodnutí, jedná se o prosté sdělení, kde nelze dávat žádné dodatečné podmínky.

kol

Účastníky celého kolaudačního řízení jsou následující lidé: Stavebník, vlastník stavby, uživatel stavby a také vlastník stavebního pozemku, pokud se jeho vlastnické právo nějak kryje s kolaudací jako takovou. Ke kolaudačnímu řízení by měl být ideálně přizván i projektant nebo zhotovitel stavby. Provedení samotné stavby by pak nemělo stát v rozporu s veřejnými zájmy, tedy ochranou zdraví občanů a životního prostředí a bezpečnosti práce.

Kolaudací musí projít samozřejmě stavby určené pro bydlení a rekreaci s maximální výměrou 150 metrů čtverečních zastavěné plochy, dále podzemní stavby do 300 metrů čtverečních plochy nebo haly do tisíce metrů čtverečních zastavěné plochy. Lhůta na vyřízení samotné kolaudace se obvykle pohybuje mezi 40 a 60 dny. U některých menších staveb (dobrým příkladem může být třeba malá sýpka nebo skleník) stačí pouze prosté oznámení stavebnímu úřadu, kolaudační rozhodnutí v tomto případě nepotřebujete.

 Sledujte Chytré bydlení také na Facebooku!

 

 

publikováno: 30. 11. 2012
Rozbalit všechny příspěvky
Změnit pořadí komentářů
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.