Potřebné teplo mohou doma vytvářet i akumulační kamna


Potřebné teplo mohou doma vytvářet i akumulační kamna

Komfort bydlení ovlivňuje spousta faktorů, v zimě především dostatečné teplo. Nabídka na trhu s topidly je poměrně široká, a tak není problém pořídit si domů plně vyhovující systém vytápění, který bude odpovídat všem potřebám  a chodu dané domácnosti. Jednu z možností představují i elektrická akumulační kamna, která jsou často srovnávána s přímotopy.

Akumulační kamna jsou v současné době poměrně opmíjena. Může za to mimo jiného i domácnostmi nevítaný trend zvyšování cen za energie, kdy se dopředu opět dostávají alternativní možnosti s využíváním obnovitelných zdrojů, především dřeva. Na druhé straně mohou být elektrická akumulační kamna zajímavým řešením, a to na základě využívání zvýhodněných sazeb za elektřinu. Jaká jsou akumulační kamna?

Akumulační kamna – princip fungování

Již z názvu vyplývá, jakým způsobem předávají akumulační kamna teplo do prostoru, resp. – jak celý proces vytápění probíhá. Základem je akumulace tepla, tedy jeho hromadění. To probíhá při levnějším (převážně nočním) tarifu za elektřinu. Pro získání tohoto speciálního (akumulačního) tarifu je třeba splnit podmínky určené dodavatelem. Ve chvílích, kdy je elektřina spuštěna, tak dojde k nahřívání vestavěných topných tyčí, aby se mohlo teplo dále akumulovat ve vyzdívce, která tyto topné tyče obklopuje. Kvalitní akumulační kamna tak musí mít důkladně provedenou izolaci, aby okolní chlad neovlivňoval shromažďované teplo a to aby se drželo uvnitř kamen. Po dosáhnutí konkrétní teploty se zabudovaný nabíjecí termostat postará o vypnutí procesu vytápění. Tento termostat lze u vybraných akumulačních kamen regulovat pomocí ovládacího kolečka na vnějším plášti. Nastřádané teplo je pak v potřebnou dobu využíváno pro vytápění daného prostoru. Z uvedených informací tedy vyplývá, že o akumulační kamna není potřeba se nějak více starat.

Chcete platit za energie méně? Srovnejte si dodavatele.

Dynamická a statická akumulační kamna

V podstatě je možné narazit v současné době na dvojí typ akumulačních kamen.  Na dynamická akumulační kamna a statická akumulační kamna. Rozdělení plyne z principu fungování a s ním související míry komfortu, jaký jsou daná akumulační kamna schopna zajistit.

  • Dynamická akumulační kamna

Akumulační kamna dynamického typu nabízejí z hlediska možností ovládání a celého principu fungování o trochu více než druhý uvedený typ. Oproti němu jsou totiž uzpůsobeny tak, aby nahromaděné teplo udržely po celý den. Navíc jsou povětšinou vybaveny i ventilátorem, který tak může uvolňované teplo snadněji a rychleji předat do prostoru. Dynamická akumulační kamna mohou disponovat různě složitými druhy termostatu – od jednoduchého zařízení až po zcela programovatelné jednotky, díky kterým lze upravovat nastavení akumulačních kamen i třeba v závislosti na povaze určitého dne apod.

  • Statická akumulační kamna

Akumulační kamna statická se osvědčí v méně náročných provozech, kde nejsou požadavky na dodávání tepla tak vysoké. Obsahují totiž systém izolace, který není schopen zajistit celodenní udržení tepla. Taktéž jsou omezeny možnosti ovládání a regulace. Statická akumulační kamna tak předávají teplo do prostoru v okamžiku, kdy se začnou nabíjet/nahřívat. Tato omezení jsou kompenzována nižšími náklady na pořízení. Přehled porovnání obou druhů akumulačních kamen nabízí následující tabulka:

  topná tělesa akumu-lační materiál regulá-tor nabíjení regulá-tor vybíjení ventilátor ovládání termo-statu cena
Dynamická akumulační kamna  ano  ano  ano  ano  ano  ano  od 9000 Kč
Statická akumulační kamna  ano  ano  ano  ne  ne  ano omezené  od 5500 Kč

Pro jaké prostory jsou akumulační kamna vhodná?

Obecně se akumulační kamna hodí do menších prostor, není v jejich možnostech vytápět například celý byt či dům umístěním pouze jednoho zařízení. Pokud se tedy rozhodnete řešit systém vytápění ve svém obydlí pomocí akumulačních kamen, bude potřeba pořídit pro každou místnost jedny akumulační kamna. Případně je možné využít akumulační kamna jako doprovodné topidlo určené pro udržování teploty na stanovené hodnotě, kdy hlavní zdroj tepla je vypnutý, nebo mimo provoz.

Výhody/nevýhody:

+ není nutnost údržby
+ využívání levného tarifu
+ snadná montáž

- velká hmotnost, může přesahovat povolené zatížení podlahy na m2
- málo flexibilní způsob vytápění
- vyšší pořizovací náklady

Porovnání – akumulační kamna vs. přímotop

Diskuze o vytápění s využitím elektřiny porovnávají akumulační kamna s poměrně hojně žádaným topidlem, přímotopem. Elektrický přímotop je v dnešní době jedním z hlavních řešení topení v moderních novostavbách bytů. Je ale také nutné zmínit, že některá akumulační kamna mohou obsahovat i přímotopnou jednotku, která slouží pro nárazové dodání tepla v případě, že dojde k prudkému ochlazení prostoru. I tak jsou ale rozdíly mezi akumulačními kamny a přímotopy velmi znatelné.

Přímotop zahřeje u srdce 

Pořizovací náklady přímotopu jsou nižší, výkon a předávané teplo lze také u přímotopu efektivněji regulovat, i když dynamická akumulační kamna jsou v tomto parametru velkou konkurencí. Pro přímotop také často hovoří rozměry, velikost a vzhled zařízení. Jak už bylo zmíněno, akumulační kamna jsou těžká, a tak může vzniknout problém s jejich umisťováním. Co se týče provozu, je třeba pamatovat na povahu konkrétního obydlí (kvalita izolace, orientace a poloha bytu či domu apod.) a všechny okolní vlivy, co se v konečném důsledku podílí na funkčnosti zvoleného vytápěcího systému. Nelze proto jednoznačně určit, zda je levnější variantou topení skrze akumulační kamna, nebo přímotopy. V zásadě se však objevují názory, že z hlediska nákladů na provoz jsou akumulační kamna méně nákladnou variantou, i když rozsah rozdílů vychází ze spousty faktorů.

Akumulační kamna mají své příznivce i odpůrce, často kritika vychází v rámci uživatelského pohledu z méně příznivých hodnot účinnosti, kdy je třeba o topení přemýšlet dopředu. I když je topení elektřinou zatracováno, není v mnohých obydlích jiného východiska. V takovém případě jsou akumulační kamna jednou z mála možností, jak si doma pohodlně utvářet potřebné teplo.

 

publikováno: 13. 10. 2011
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.