Potřebujete vyřídit stavební povolení?


523765240_b10e0820d8

Když se řekne stavební povolení, vybaví se mnohým zdlouhavé vyřizování formalit, které vyžaduje nejen dostatek času, ale také trpělivosti a sil. Při stavbě či rozsáhlejší rekonstrukci se ale bez potřebné dokumentace neobejdete. Co všechno potřebujete k vyřízení stavebního povolení a jak dlouho obvykle zpracování podané žádosti trvá? O tom se můžete dozvědět více na následujících řádcích.

Vyřízení stavebního povolení není snadnou záležitostí. V souvislosti s náročností zpracování potřebné dokumentace se celková doba získávání povolení může protáhnout klidně i na půl roku a více. Konkrétní legislativní informace ke stavebnímu povolení předkládá zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Zde také naleznete výčet situací, kdy není stavební povolení vyžadováno.

Stavební povolení, nebo pouze ohlášení stavby?

Pokud se chystáte stavět dům, jehož zastavěná plocha nepřesáhne 150 m2, pak si vystačíte s pouhým ohlášením o záměru příslušnému stavebnímu úřadu. Daná budova musí být v souladu s územně plánovací informací a také nesmí vyžadovat realizaci nové infrastruktury. Stavební povolení pak potřebujete ve všech případech, co nespadají pod výše uvedené podmínky k ohlášení. V obou situacích je nutná součinnost sousedů, od kterých je třeba získat písemný souhlas se stavbou (u ohlašovací povinnosti) nebo jsou přímo účastníky řízení (u stavebního povolení).

104925074_ee9cc1044d

Dokumenty nutné k vyřízení stavebního povolení

žádosti o vydání stavebního povolení je nutné připojit následující dokumenty:

  • doklad o vlastnictví nemovitosti, jíž se stavební povolení týká
  • projektovou dokumentaci – zahrnuje informace o umístění stavby, záznamy o přípojkách a vnitřních rozvodech, musí ji vypracovat pouze technik nebo architekt, lze pořídit i typové projekty, doporučuje se však nechat vyhotovit vlastní
  • vyjádření účastníků stavebního řízení – mimo sousedů to může být dle povahy prostředí i odbor dopravy, odbor životního prostředí, hygienická stanice, plynárny, elektrárny apod.
  • prohlášení o odborném dozoru kvalifikovanou osobou, pokud budete dům stavět svépomocí

Samotný formulář žádosti pak získáte na libovolném stavebním úřadě, případně na internetu. K posouzení a vyřízení by mělo dojít ve lhůtě 30 dní, avšak počítejte s tím, že než seženete všechny nutné podklady, může to trvat i několik měsíců, jak už bylo zmíněno výše.

523765288_33f3826d92

Stavební povolení za vás může vyřídit externí firma

Nemáte-li čas nebo chuť potřebnou agendu vyřizovat, může se o všechny administrativní úkony postarat odborná firma, často je taková nabídka součástí developerských možností. V takovém případě zmocníte jiného člověka v této věci, který za vás vykoná vše potřebné. Jistou úlevu do budoucna přináší i plány předpokládající možnost částečné digitalizace procesů spojených právě se získáním stavebního povolení.

Administrativa, která je s realizací stavby spojená, je poměrně náročným úkonem. Pokud si však předem rozplánujete jednotlivé návštěvy potřebných institucí, podobně jako při změně trvalého bydliště, pak vše zvládnete mnohem rychleji a snadněji.

 

publikováno: 11. 4. 2012
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.