PR článek

Povinnost platit daně přichází i s prodejem nemovitosti


Dagmar Koldovská - nemovitost

Daň z nabytí nemovitostí, darovací daň, dědická daň, či daň z příjmu fyzických osob – nepřehledný a spletitý systém daní, které se pojí k nemovitostem a musí se odvádět státu, pomohou rozklíčovat odborníci z realitní kanceláře PATREAL. Právní úprava daňového práva prochází každoročně mnoha změnami. Nejčastěji se mění výše sazeb a jejich výpočet, mezi rozsáhlejší změny se řadí úplné zrušení některých daní.

Darováním se zbavíte povinnosti zaplatit daň z nabytí nemovitosti, radí makléři s dobrými referencemi

Zaplacení daně z nabytí nemovitosti se od roku 2013 vztahuje pouze na úplatné převody nemovitostí. Kupující musí v případě koupě domu za peníze zaplatit 4 % z ceny nemovitosti. Tomuto pravidlu se nelze vyhnout ani v případě tzv. barterové výměny jedné nemovitosti za nemovitost jinou. I v případě, že by obě nemovitosti měly shodnou hodnotu a vůbec by nedošlo k výměně peněžních prostředků, výše daně se vypočítá pomocí úředních tabulek o hodnotě nemovitostí. Čtyřprocentní sazba by se tedy vztahovala na odhadnutou cenu, kterou finanční úřad získá pomocí porovnání hodnot ostatních nemovitostí v dané oblasti a skutečného stavu nemovitosti. Pokud chcete výši sami ovlivnit, můžete úřadu předložit vypracovaný znalecký posudek, který bude zahrnovat i skutečnou cenu nemovitosti a poslouží tedy jako podklad pro výpočet daně.

Makléři společnosti PATREAL upozorňují, že se darovací daň přesunula k dani z příjmu

Darování představuje institut, prostřednictvím kterého bezúplatně získáte do svého vlastnictví darovanou věc na základě darovací smlouvy. Velký důraz klade zákon na to, kdo smlouvu uzavírá. Darování mezi „cizími" osobami, které se navzájem neznají, se musí zdanit a přiznat v daňovém přiznání příjmů fyzické osoby. Jestliže se jedná o darování mezi osobami blízkými, příbuznými či rodinnými příslušníky, daň se platit nemusí. Toto pravidlo zamezuje zneužívání tohoto institutu profesionálními obchodníky s nemovitostmi. Zákon nedovoluje obcházení povinnosti odvést daň pomocí vytvoření darovací smlouvy „na oko". Převody nemovitostí se musí obligatorně zapisovat to katastru nemovitostí, a proto realitní makléři společnosti PATREAL nedoporučují jakkoliv obcházet zákon.

Rychlý prodej nově nabyté nemovitosti kvalifikuje zákon jako příjem dané osoby

Pro profesionální obchodníky s nemovitostmi platí jiná pravidla než pro vlastníky nemovitostí, kteří v předmětných domech či bytech přímo bydlí. Jelikož prodávání nemovitostí může být i velmi výdělečné podnikání, musí se zdaňovat pomocí daně z příjmu. Nemovitost, kterou nevlastníte déle než 5 let, nebydlíte v ní minimálně 2 roky, se považuje za nemovitost vlastněnou za obchodním účelem a sazba daně se navyšuje na 15 % z kupní ceny. Obdobná pravidla platí také při prodeji nemovitosti, která se dlouhodobě pronajímá a slouží tedy jako zdroj příjmů. S otázkami, které se týkají daňové problematiky nemovitostí, se obraťte na realitní makléře společnosti PATREAL, kteří mají kvalitní reference od svých klientů.

publikováno: 5. 1. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.