Přemýšlíte o darování nemovitosti dětem? Poradíme, na co si dát pozor


Darování nemovitosti dětem

Darování nemovitosti dětem se vyplatí v případě, jestliže se chcete vyhnout komplikovaným právním procesům. Navíc ušetříte i nějakou tu korunu, nebudete totiž muset řešit dědické řízení, v němž byste patrně neunikli poplatkům za notáře či další potřebné osoby. Darování nemovitosti se proto může jevit jako nejspolehlivější a výhodný způsob majetkového vypořádání. I zde se však skrývají právní nástrahy, kterých si na první pohled nemusíte všimnout. Základem je správně sepsaná darovací smlouva, díky níž předejdete nepříjemným komplikacím. Poradíme také, jak postupovat při darování nemovitosti jednomu z dětí. 

Správě sepsaná darovací smlouva zabrání nepříjemným konfliktům

Ve vhodně sepsané darovací smlouvě by neměla chybět jasně vytyčená pravidla o tom, jak a kdy může obdarovaný s nemovitostí nakládat. Někteří lidé se totiž obávají, že darovací smlouvu zneužije ke svému prospěchu. Jakmile existuje darovací smlouva na nemovitost, odpadají starosti s dědickým řízením. Obdarovaný tak může nabýt přesvědčením, že už jej o majetek nemůže nikdo připravit. Bohužel známe případy, kdy se děti snažily vystrnadit vlastní rodiče z domu, dostat je do pečovatelského zařízení, aby mohly darovací smlouvu co nejdříve uplatnit. Neváhejte se proto před převodem nemovitosti poradit s odborníkem, který této oblasti dobře rozumí.

Jde o jeden z důvodů, proč se vyplatí sepsat darovací smlouvu co nejdříve a s jednoznačnými pravidly, která upřesní budoucí nakládání s nemovitostí. V darovacích smlouvách se proto často setkáte s termínem „služebnost dožití“. Ten zaručuje, že po darování můžete v nemovitosti i nadále bydlet a že se pro vás nic nezmění, a to například až do vaší smrti. Pokud si nejste jisti, jak správě formulovat darovací smlouvu na nemovitost, obraťte se například na realitní kanceláře, ty mívají s podobnými druhy smluv neocenitelné zkušenosti.

Odstoupení od darovací smlouvy

Ani bezchybně sepsaná darovací smlouva není zárukou bezproblémových rodinných vztahů. Poměry v rodině se postupem času mohou proměňovat. V krajním případě se může stát, že se dárce rozhodne od darovací smlouvy odstoupit. Něco takového je však možné pouze ve specifických a závažných případech.

Darovací smlouvu lze zrušit pouze v případě, pokud se obdarovaný zachová nevděčně. Ptáte se, co si pod nevděkem představit? Obvykle se jedná o případy, kdy obdarovaný úmyslně či z hrubé nedbalosti ublíží dárci. Do této kategorie patří například neposkytnutí pomoci v hmotné nouzi, ale také fyzické ublížení na zdraví.

Postup při darování nemovitosti: jak na daně?

Jistě vás napadla otázka, jakou roli při darování nemovitosti hrají daně. Realita je taková, že od placení některých daní jsou obě strany osvobozeny, jiným se naopak nevyhnou. Nejdříve se podívejme na tzv. daň z nabytí nemovitosti. Tuto daň nemusí platit dárce ani obdarovaný, a to z důvodu, že se jedná o tzv. bezúplatný převod – jinými slovy, dárce si za nemovitost nemůže účtovat žádnou finanční odměnu.

Dárce se nemusí starat ani o daň z příjmu, neboť žádný nedostává. V případě obdarovaného je však situace o něco složitější. Primárně záleží na jeho vztahu k dárci. Pokud je s ním v příbuzenském vztahu, daň z příjmu platit nemusí. Od daně z příjmu je osvobozen také obdarovaný, který s dárcem před darováním žil po dobu alespoň jednoho roku, v opačném případě musí dárce uhradit 15% daň z příjmu.

Co se týče daně z nemovitosti, obdarovaný je povinen do ledna následujícího roku podat daňové přiznání a do května tuto daň uhradit. Částka se liší podle typu nemovitosti a lokality, kde se nachází. Pokud chcete mít jistotu, že vše při převodu nemovitosti uděláte správně, obraťte se na specialisty v oblasti nemovitostí. Ušetříte si tak případné budoucí starosti.

Podmíněné vypořádání

Darování nemovitosti jednomu z dětí

Pokud máte více dětí, je pravděpodobné, že nemovitost darujete pouze jednomu z nich. Existuje sice možnost podílového spoluvlastnictví, ale co když v dané nemovitosti jedno z vašich dětí dlouhodobě bydlí? Aby tato situace nebyla pro zbylé sourozence nespravedlivá, nabízí se možnost tzv. podmíněného vypořádání. V praxi to znamená, že obdarovaný potomek uhradí sourozencům hodnotu podílu, na kterou by měli nárok.

V takovém případě jsou možná dvě řešení. Dárce bude potřebovat dvě smlouvy – jednu darovací a druhou pro finanční vypořádání. Obdarovaný tak získá nemovitost, ale zároveň musí sourozencům zaplatit sjednanou částku za jejich podíly. Rodiče však mohou využít také tzv. darovací smlouvu na podíl, která by patřila obdarovanému. Ten by poté s rodiči uzavřel kupní smlouvu, podle níž by musel uhradit zbývající podíl odpovídající hodnotě nemovitosti.

 

 

publikováno: 21. 11. 2019
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.