PR článek

Převod nemovitostí - daň z nabytí nemovitostí a další platby, které jej doprovází


daň z nabytí nemovitosti

Jestliže kupujete nemovitost, musíte navíc počítat s placením několika dalších položek kromě sjednané kupní ceny. Každý kupující je povinen zaplatit tzv. daň z nabytí nemovitostí, která se dříve jmenovala daň z převodu nemovitostí, a to ve výši čtyř procent ze skutečné ceny nemovitosti. Následně, až se podepíší smlouvy, jedna ze smluvních stran provede návrh na vklad, se kterým se společně také platí administrativní poplatek. Za přepis nemovitosti platíte i v případě darování.

Daň z nabytí nemovitosti platí jen kupující

Přestože zákon již termín daň z převodu nemovitosti nezná, stále mezi lidmi tato položka při nákupu nemovitosti silně rezonuje. Nově se tato daň jmenuje daň z nabytí nemovitých věcí, avšak její princip je stále stejný. Stát se snaží kontrolovat přesuny většího majetku občanů, mezi který nemovitosti bez pochyby patří. Kupující s prodávajícím se sice mohou dohodnout na tom, že daň zaplatí prodávající, ale bude se jednat jen o neoficiální dohodu. Zákon vyžaduje, aby to byl kupující, který odvod daně zrealizuje. Reference klientů realitních kanceláří říkají, že v praxi se běžně snižuje kupní cena o příslušná čtyři procenta, aby fakticky nesl náklady prodávající.

Jakou částku tvoří daň z nabytí nemovitosti?

V současné době představuje daňová sazba 4 %. Výpočet daně z nabytí nemovitých věcí se může provést z kupní ceny nemovitosti, ale také z ceny, kterou určí finanční úřad. Ten si buď obstará znalecký posudek nebo využije tzv. směrnou hodnotu. Kupní cena se pak porovná se směrnou hodnotou – konkrétně s obnosem, který tvoří 75 % směrné hodnoty. Daň se následně stanoví z té částky, která je vyšší. Z toho vyplývá, že domluvením nižší kupní ceny s prodávajícím se tedy nedá zákon obalamutit.

Daň z nabytí nemovitosti není jediným poplatkem!

Při prodeji nemovitosti se většinou musí zařídit mnoho dalších administrativních kroků, mezi které patří například sepsání smlouvy nebo návrh na vklad do Katastru nemovitostí. Jestliže se chystáte nemovitost prodávat svépomocí, myslete na to, že náklady na transakci se mohou vyšplhat až k desítkám tisíc korun. Nicméně pokud se rozhodnete pro realitní kancelář, zhodnoťte, které služby jsou zahrnuty v provizi z prodeje. Realitní kancelář PATREAL se snaží svým klientům vyjít vstříc a vždy s nimi důkladně projedná celkový rozpočet transakce.

Způsob převodu nemovitosti má vliv na další okolnosti prodeje

Kromě obvyklého způsobu nabytí nemovitosti pomocí koupě, můžete zvolit ještě darování. Velkou výhodu představuje osvobození od placení daně z nabytí nemovitosti. Nicméně tato výjimka se vztahuje pouze na přepis nemovitosti mezi příbuznými v přímé linii (nebo ještě také na novostavby a družstevní byty – v tomto případě se jedná o osvobození u prodeje první bytové jednotky). Naopak někteří mohou spatřovat jako nevýhodu nemožnost získat hypotéku od banky. Obvykle banka požaduje, aby se jednalo o převod koupí, který následně bude financovat formou hypotéky. Jedinou možností jak získat hypotéku a zároveň byt nebo dům darovat je navázání tohoto převodu na dědické řízení. Některé banky poskytují hypoteční úvěry dědicům, kteří získali celou nemovitost, ale mají povinnost tzv. vyplatit ostatní dědice. Hypotéka v této situaci slouží jako nástroj rozdělení dědictví mezi všechny oprávněné pozůstalé. Pro bližší informace se můžete obrátit na kvalifikované poskytovatele úvěrových služeb.

publikováno: 23. 8. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.