PR článek

Při dražbě nemovitostí si vše důkladně zkontrolujte


Ilustrační foto

Koupě nemovitostí v dražbě představuje stejné riziko, jako koupě přímo od vlastníka. Cenu nemovitosti většinou určuje znalecký posudek a není výjimkou, že je několikanásobně nižší než skutečná tržní cena. To však může být způsobeno reálnými problémy, které se u dané nemovitosti brzo projeví. Špatná statika, děravá střecha nebo chybějící přístupová cesta znemožní nerušené užívání. Navíc se původní majitel většinou nachází v těžké životní situaci a mnohdy to trvá léta, než se odstěhuje či předá dům k užívání novým majitelům.

Samotný proces dražby nemovitostí se řídí zákonnými pravidly

Dražební proceduru řídí soudem nařízený exekutor, který se snaží prodejem nemovitosti uhradit všechny dluhy, které dlužník má. Nemovitost se tudíž snaží prodat za co nejvyšší cenu, která však většinou nedosahuje ceny tržní. Problém může působit už sama skutečnost, že se vlastník nechce nemovitosti vzdát a musí ji opustit nedobrovolně. Obvykle se při prodeji na trhu snaží vlastníci svůj dům co nejvíce vylepšit, aby si zvýšili výnos, ale dražba nemovitostí spíše trpí opakem. Reference klientů mluví o několika letech soudních sporů, nadměrném znečištění nemovitosti nebo dokonce o neexistenci přístupové cesty. Povinností exekutora je zaplatit pohledávky věřitelům, nikoliv zajistit spokojenost dražebníků. Abyste se ujistili, že se chystáte vydražit tu správnou nemovitost, kontaktujete realitní kancelář PATREAL, která vám pomůže důkladně celou nemovitost ohodnotit.

Nemovitosti kupované v dražbě provází podrobná dokumentace o jejich stavu

Jelikož není možné, aby samotnou vyvolávací cenu určil její vlastník nebo sám exekutor, dochází k ocenění odborníkem. Profesionál z oboru stavebnictví dokáže zhodnotit všechny klady a zápory příslušné budovy, na jejichž základě vytvoří tzv. znalecký odhad ceny nemovitosti. V dokumentaci, která je podkladem pro odhad, se nachází všechny důležité informace pro posouzení, zda se jedná o výhodnou investici či nikoliv. Nicméně i po úspěšné dražbě mohou vyvstat další potíže. Například samotná nemovitost nejeví známky jakéhokoliv poškození, ale v průběhu let, než došlo k uzavření exekuce a k vystěhovaní minulého vlastníka, si sousedi odkoupili přístupovou cestu. Jak vyřešit přístup k nemovitosti?

Služebnost cesty zřídíte prostřednictvím dohody nebo soudně

Ke každé nemovitosti musí ze zákona existovat přístupová cesta. To však nevylučuje možnost, že tato cesta povede skrz sousedův pozemek. Zákon umožňuje do katastru nemovitostí zapsat dohodu sousedů o zřízení tzv. služebnosti cesty, která představuje oprávnění pro vlastníka nemovitosti bez přístupu k průjezdu a průchodu přes cizí pozemek. Cestu můžete zřídit jako trvalé pouto mezi nemovitostí samotnou a cizím pozemkem nebo ji navážete na osobu vlastníka nemovitosti bez přístupu. Podle toho se odlišují služebnosti věcné a osobní. Pokud není dohoda mezi sousedy možná, nařídí zřízení služebnosti soud na návrh vlastníka nemovitosti bez přístupu. Celý proces však může opět trvat až několik měsíců. V případě problémů s vaší nemovitostí se obraťte na profesionály ze společnosti PATREAL, kteří vám poradí nejlepší řešení.

publikováno: 20. 4. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Změnit pořadí komentářů
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.