Příspěvek na bydlení pomáhá nejen sociálně slabším


Fotolia_33313755_XS

Příspěvek na bydlení je pomocí pro ty, jejichž příjmy jsou velice nízké a jen těžko lze s nimi pokrýt základní výdaje, kam se řadí právě i platby nájemného nebo další náklady související s užíváním bytu. Mohou ho získat celé rodiny nebo jednotlivci, a to při splnění určitých podmínek. Nárok na příspěvek na bydlení se hodnotí podle příjmů za předchozí kalendářní čtvrtletí.

PŘEČTĚTE SI NOVÝ AKTUALIZOVANÝ ČLÁNEK O PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ

Podobně jako další typy sociálních dávek, i příspěvek na bydlení je legislativně upraven zákonem č. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře. Za náklady na bydlení je považováno nejen samotné nájemné, ale také platby, které slouží k úhradě služeb přímo souvisejících s bydlením, například plyn, vodné a stočné nebo elektřina. Za jakých podmínek můžete příspěvek na bydlení získat? O všem důležitém, co se k tomuto tématu vztahuje, informuje dnešní článek.

Příspěvek na bydlení vám může velice pomoci.

Podle čeho se příspěvek na bydlení přiznává?

Zda máte na příspěvek na bydlení nárok, o tom rozhodují čísla. Zákon hovoří zcela jasně – příspěvek na bydlení vám náleží, pokud vaše náklady spjaté s bydlením přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy pak 0,35) a také pokud součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (nebo 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

 • Co jsou normativní náklady na bydlení?

Normativní náklady na bydlení představují průměrné náklady vypočítané podle velikosti obce a podle počtu členů v dané domácnosti. Každoročně se částky mění a jsou zaneseny ve vzpomínaném zákoně o státní sociální podpoře. Výše těchto částek se také odvíjí od toho, zda se jedná o byt, ve kterém bydlíte na základě nájemní smlouvy (Víte, co všechno musí nájemní smlouva obsahovat?), nebo o družstevní či v osobním vlastnictví. Následující tabulky přináší informace o tom, jak jsou normativní náklady vypočítány pro rok 2012.

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 v Kč měsíčně

Počet osob v domácnosti

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis.

50 000 - 99 999

10 000 - 49 999

do 9 999

1

7 068

5 616

5 352

4 563

4 379

2

10 144

8 157

7 796

6 715

6 464

3

13 813

11 214

10 742

9 330

9 001

4 a více

17 269

14 135

13 565

11 862

11 466

 

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 v Kč měsíčně

Počet osob v domácnosti

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis.

50 000 - 99 999

10 000 - 49 999

do 9 999

1

4 053

4 053

4 053

4 053

4 053

2

6 042

6 042

6 042

6 042

6 042

3

8 421

8 421

8 421

8 421

8 421

4 a více

10 699

10 699

10 699

10 699

10 699

Jaká může být výše příspěvku na bydlení?

O tom, kolik peněz v rámci příspěvku na bydlení budete dostávat, rozhoduje celkem jednoduchý výpočet. Jedná se o rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobený daným koeficientem 0,30 nebo 0,35. Nastane-li situace, že příjem rodiny, který je započítáván při rozhodování o nároku na příspěvek na bydlení, nedosahuje částky životního minima, pak se i tak operuje s částkou životního minima dané rodiny.

Příspěvek na bydlení - žádost

Formuláře žádosti o příspěvek na bydlení je možné stáhnout na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo vyzvednout na úřadu práce. dreamstimefree_152091Pro konkrétnější představu o tom, jaké informace do ní budete muset uvádět, přinášíme shrnutí v bodech. Co všechno tedy žádost o příspěvek na bydlení obsahuje?

 • jméno a příjmení žadatele
 • titul
 • rodné číslo
 • adresa trvalého pobytu
 • určení bytu
 • telefon
 • email
 • zda měl žadatel v daném období příjmy (kromě příspěvku na dítě a rodičovského příspěvku) a k jakému čtvrtletí jsou započítávány
 • zda je žadatel nezaopatřený o jaký byt se jedná (nájemní, družstevní nebo v osobním vlastnictví)
 • osobní údaje dalších osob v domácnosti, které jsou v daném bytě přihlášeny k trvalému pobytu
 • od kdy do kdy chce žadatel dávky přiznat
 • údaje o tom, kam je třeba příspěvek na bydlení zasílat (číslo bankovního spojení, případně poštovní poukázkou)
 • další údaje pro vyplacení dávky v rámci území Evropské unie
 • prohlášení žadatele o pravdivosti uvedených údajů

Jak dlouho může být příspěvek na bydlení vyplácen?

K vyplácení příspěvku na bydlení se váže časové omezení doby, po kterou může rodina nebo jednotlivec tuto pomoc využívat. Výjimkou jsou domácnosti, ve kterých žijí osoby nad 70 let věku.dreamstimefree_216551 Ve všech ostatních případech může být vyplácení uskutečněno maximálně po dobu 84 měsíců za posledních 10 kalendářních let.

Neoprávněné pobírání příspěvku

Uvede-li žadatel nepravdivé informace, na jejichž základě mu bude uznán nárok na vyplácení příspěvku, pak ho v případě odhalení čekají sankce. Pokud se prokáže, že se jednalo pouze o chybu, vrací se všechny neoprávněně vyplacené částky úřadu zpět, v případě, že osoba předkládala nesprávné údaje úmyslně, může být takové jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu, u něhož následně hrozí trest v podobě odnětí svobody.

Chcete-li příspěvek na bydlení pobírat i vy, podejte si žádost místnímu úřadu práce, který tyto žádosti schvaluje. Máte-li zřízen elektronický podpis, pak je možné vyřídit podání i přes internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

publikováno: 16. 3. 2012
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.