G+

 

 

Příspěvek na bydlení pomáhá nejen sociálně slabším


Fotolia_33313755_XS

Příspěvek na bydlení je pomocí pro ty, jejichž příjmy jsou velice nízké a jen těžko lze s nimi pokrýt základní výdaje, kam se řadí právě i platby nájemného nebo další náklady související s užíváním bytu. Mohou ho získat celé rodiny nebo jednotlivci, a to při splnění určitých podmínek. Nárok na příspěvek na bydlení se hodnotí podle příjmů za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Podobně jako další typy sociálních dávek, i příspěvek na bydlení je legislativně upraven zákonem č. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře. Za náklady na bydlení je považováno nejen samotné nájemné, ale také platby, které slouží k úhradě služeb přímo souvisejících s bydlením, například plyn, vodné a stočné nebo elektřina. Za jakých podmínek můžete příspěvek na bydlení získat? O všem důležitém, co se k tomuto tématu vztahuje, informuje dnešní článek.

Podle čeho se příspěvek na bydlení přiznává?

Zda máte na příspěvek na bydlení nárok, o tom rozhodují čísla. Zákon hovoří zcela jasně – příspěvek na bydlení vám náleží, pokud vaše náklady spjaté s bydlením přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy pak 0,35) a také pokud součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (nebo 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

 • Co jsou normativní náklady na bydlení?

Normativní náklady na bydlení představují průměrné náklady vypočítané podle velikosti obce a podle počtu členů v dané domácnosti. Každoročně se částky mění a jsou zaneseny ve vzpomínaném zákoně o státní sociální podpoře. Výše těchto částek se také odvíjí od toho, zda se jedná o byt, ve kterém bydlíte na základě nájemní smlouvy (Víte, co všechno musí nájemní smlouva obsahovat?), nebo o družstevní či v osobním vlastnictví. Následující tabulky přináší informace o tom, jak jsou normativní náklady vypočítány pro rok 2012.

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 v Kč měsíčně

Počet osob v domácnosti

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis.

50 000 - 99 999

10 000 - 49 999

do 9 999

1

7 068

5 616

5 352

4 563

4 379

2

10 144

8 157

7 796

6 715

6 464

3

13 813

11 214

10 742

9 330

9 001

4 a více

17 269

14 135

13 565

11 862

11 466

 

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 v Kč měsíčně

Počet osob v domácnosti

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis.

50 000 - 99 999

10 000 - 49 999

do 9 999

1

4 053

4 053

4 053

4 053

4 053

2

6 042

6 042

6 042

6 042

6 042

3

8 421

8 421

8 421

8 421

8 421

4 a více

10 699

10 699

10 699

10 699

10 699

Jaká může být výše příspěvku na bydlení?

O tom, kolik peněz v rámci příspěvku na bydlení budete dostávat, rozhoduje celkem jednoduchý výpočet. Jedná se o rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobený daným koeficientem 0,30 nebo 0,35. Nastane-li situace, že příjem rodiny, který je započítáván při rozhodování o nároku na příspěvek na bydlení, nedosahuje částky životního minima, pak se i tak operuje s částkou životního minima dané rodiny.

Příspěvek na bydlení - žádost

Formuláře žádosti o příspěvek na bydlení je možné stáhnout na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo vyzvednout na úřadu práce. dreamstimefree_152091Pro konkrétnější představu o tom, jaké informace do ní budete muset uvádět, přinášíme shrnutí v bodech. Co všechno tedy žádost o příspěvek na bydlení obsahuje?

 • jméno a příjmení žadatele
 • titul
 • rodné číslo
 • adresa trvalého pobytu
 • určení bytu
 • telefon
 • email
 • zda měl žadatel v daném období příjmy (kromě příspěvku na dítě a rodičovského příspěvku) a k jakému čtvrtletí jsou započítávány
 • zda je žadatel nezaopatřený o jaký byt se jedná (nájemní, družstevní nebo v osobním vlastnictví)
 • osobní údaje dalších osob v domácnosti, které jsou v daném bytě přihlášeny k trvalému pobytu
 • od kdy do kdy chce žadatel dávky přiznat
 • údaje o tom, kam je třeba příspěvek na bydlení zasílat (číslo bankovního spojení, případně poštovní poukázkou)
 • další údaje pro vyplacení dávky v rámci území Evropské unie
 • prohlášení žadatele o pravdivosti uvedených údajů

Jak dlouho může být příspěvek na bydlení vyplácen?

K vyplácení příspěvku na bydlení se váže časové omezení doby, po kterou může rodina nebo jednotlivec tuto pomoc využívat. Výjimkou jsou domácnosti, ve kterých žijí osoby nad 70 let věku.dreamstimefree_216551 Ve všech ostatních případech může být vyplácení uskutečněno maximálně po dobu 84 měsíců za posledních 10 kalendářních let.

Neoprávněné pobírání příspěvku

Uvede-li žadatel nepravdivé informace, na jejichž základě mu bude uznán nárok na vyplácení příspěvku, pak ho v případě odhalení čekají sankce. Pokud se prokáže, že se jednalo pouze o chybu, vrací se všechny neoprávněně vyplacené částky úřadu zpět, v případě, že osoba předkládala nesprávné údaje úmyslně, může být takové jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu, u něhož následně hrozí trest v podobě odnětí svobody.

Chcete-li příspěvek na bydlení pobírat i vy, podejte si žádost místnímu úřadu práce, který tyto žádosti schvaluje. Máte-li zřízen elektronický podpis, pak je možné vyřídit podání i přes internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

publikováno: 16. 3. 2012
přečteno: 2184×
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
Financování běžných oprav domu - půjčíme vám

Financování běžných oprav domu – kdo vám půjčí?

Potřebuje váš dům novou střechu nebo zateplení? Odešel vám starý kotel, ale na nový rodinné úspory nestačí?… ...


Fincetrum vám poradí s koupí nemovitosti

Vyplatí se vám koupě investičního bytu?

V současné době stále přibývá Čechů, kteří si pořizují nemovitost za účelem investice. Jak je na tom… ...


Snížení energetické náročnosti budovy je trvale výhodná investice

Proč zateplit dům? Vybrali jsme 10 důvodů, proč zateplit dům

Zateplené domy jsou vidět ve všech českých městech i městečkách a je to dobře. Bohužel je stále ještě mnoho domů,… ...