PR článek

Prodej nemovitosti v insolvenci: mezi povinnosti insolvenčního správce patří i rozhodnutí o movitých věcech


prodej nemovitosti v insolvenci

Prodej nemovitosti se může uskutečnit v některých případech prostřednictvím insolvenčního správce. V případě, že je vlastník nemovitosti v platební neschopnosti, jeho majetek spravuje soudem pověřený insolvenční správce. Celý prodej sjednává právě tento správce tak, aby byli věřitelé majitele nemovitosti co nejvíce uspokojeni. Nicméně kupní cena se většinou pohybuje pod hranicí skutečné hodnoty nemovitosti, jelikož se prodej musí uskutečnit co nejrychleji. Také kupní smlouvu o prodeji nemovitosti podepíše za vlastníka insolvenční správce. Navíc k nemovitosti někdy obdržíte nechtěně i movité věci, které původní majitel zanechá uvnitř.

Nemovitosti se mohou prodávat z důvodu uspokojení dluhů majitele nemovitosti

V případě, že se vlastník nemovitosti dostal do platební neschopnosti, může dojít k nucenému prodeji jeho nemovitosti. Tato situace nastává v rámci insolvenčního řízení, ve kterém se řeší úpadek dlužníků, a to buď tzv. oddlužením nebo konkurzem. V případě oddlužení musí dlužník zaplatit 30 % svých dluhů splněním splátkového kalendáře. Jeho věřitelé kontrolují dodržování splácení, a pokud nastanou problémy, může se oddlužení přeměnit na konkurz. V takovém případě přichází na řadu insolvenční správce, který se stává oprávněným k nakládání s majetkem dlužníka. Pokud zjistíte, že je potenciální prodávající nemovitosti v konkurzu, musíte kontaktovat insolvenčního správce.

Předávací protokol u prodeje nemovitosti v insolvenci obsahuje popis stavu nemovitosti

Přestože se nemovitost prodává v rámci insolvenčního řízení, musí se dodržet standardní postup při prodeji. Kupce si může vlastník najít svépomocí, nebo se nemovitost nabídne ve veřejné dražbě. Následně projedná insolvenční správce podmínky v kupní smlouvě a dohodne se s kupujícím na kupní ceně. Dalším krokem už je jen předání nemovitosti a zaplacení ujednané sumy. Předávací protokol by měl být co nejpodrobnější a přesný. V ideálním případě by měl být přítomný i původní vlastník či jeho zplnomocněný zástupce nebo manželka či manžel. Do předávacího protokolu zahrňte veškeré pozorovatelné vady na nemovitosti.

Povinnosti insolvenčního správce zahrnují také připravení nemovitosti k prodeji

Jelikož je prodej nemovitosti v insolvenci velmi specifickou procedurou, jen těžko připadá v úvahu, že by sám insolvenční správce nemovitost vyklízel, vymaloval nebo jinak připravil. Nezřídka se nemovitosti prodávají včetně veškerého movitého majetku uvnitř. Původní majitel si často vezme jen nejnutnější věci. Nepotřebné, nechtěné a staré věci zůstanou „na starost“ novému majiteli. Reference společnosti PATREAL mluví také o možnosti nákupu nemovitost tzv. jak leží a běží, tedy včetně všech movitých věcí uvnitř. V takovém případě můžete vše bez problému vyhodit či jinak používat podle libosti. Dalším řešením bývá uskladnění nebo prodej na náklady původního majitele.

publikováno: 9. 1. 2019
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.