PR článek

Pronájem vs. podnájem: Jak se vyhnout nedorozumění


Makléři z RK PATREAL vám rádi poradí

Přestože se může zdát, že slova nájem a podnájem mají stejný význam, v právním slova smyslu mezi nimi existuje podstatný rozdíl. Každý vlastník nemovitosti by si měl pečlivě vybírat nájemníky, jelikož samotný nájemce může vytvořit k nemovitosti tzv. podnájem. Aby mohl podnájem vzniknout, musí vlastník udělit souhlas, pokud se nejedná o příbuzenstvo nájemce. Podnájem je na nájmu zcela závislý a zanikne nejpozději s nájmem.

Slovo „nájemník" podle zákona vůbec neexistuje

V běžné hovorové mluvě se používají slova jako nájemce či nájemník, podnájemce nebo podnájemník. Občanský zákoník používá slovo „nájemce" a také „podnájemce". Slovo nájemník tedy představuje hovorovou zdrobnělinu a mezi významy zde není rozdíl. Nesprávné používání těchto pojmů může vést ke zbytečným nedorozuměním v nájemních vztazích. Ve smlouvě tedy používejte jednotnou terminologii, což doporučují profesionálové ze společnosti PATREAL.

Pronájem bytu není nájmem v pravém slova smyslu

Nájem představuje vztah mezi vlastníkem nemovitosti a jejím konkrétním obyvatelem. Majitel nevyužitou nemoc dává k užívání někomu, kdo v nemovitosti bude žít, bydlet či podnikat. Naproti tomu pronájem popisuje vztah mezi nájemníkem samotným a podnájemníkem. Základní rozdíl tedy spočívá v tom, že při pronájmu není oprávněnou osobou přímo vlastník nemovitosti. Nicméně všechny smlouvy se posuzují spíše podle obsahu, nikoliv podle nadpisu. Pokud tedy na smlouvě máte napsáno „podnájem", ale uzavřeli jste smlouvu přímo s vlastníkem, stále máte sjednaný nájem.

Vztahy v trojúhelníku nájemce – podnájemce – pronajímatel upravují různé smlouvy

Všechny vztahy týkající se nemovitostí by měly být upraveny pomocí smluv. Vlastník nemovitosti si sjedná s nájemcem smlouvu, ve které si vymezí základní pravidla vzájemné spolupráce. Součástí bývá i ustanovení, které zakazuje zřízení podnájmu. Pokud však podobná úmluva chybí, majitel nemovitosti musí s podnájmem souhlasit. Zřizovatel podnájmu požádá vlastníka o souhlas a ten se musí ve lhůtě 30 dnů vyjádřit. Jestliže se pronajímatel do stanovené lhůty k žádosti nevyjádří, má se za to, že se zřízením podnájmu souhlasí.

Další pronajímání bytu či domu musí schválit vlastník

Dobré vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem se zakládají na kvalitní nájemní smlouvě. Vzájemnou důvěru posiluje pravidelný kontakt, oznamování poruch či plánovaných úprav. Nájemce také potřebuje přivolení vlastníka s vytvořením podnájmu. Toto pravidlo však neplatí v případě nájemcových blízkých a příbuzných. Jestliže se nájemce rozhodne do své domácnosti vzít další osoby a plánuje v ní dále bydlet, vyžaduje zákon pouze oznámení. Tato povinnost se spojuje s možností upravení výše nájemného či záloh za energii. Jestliže si nejste jistí, kontaktujte zkušené realitní makléře ze společnosti PATREAL, kteří mají kvalitní reference.

publikováno: 2. 1. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.