Revize komínu od roku 2011 – co všechno obnáší?


Revize komínu od roku 2011 – co všechno obnáší

Topná sezóna je po roce opět tady. Aby však nenastala situace, která zimní období značně znepříjemní, protože vzniknou problémy s funkčností komínu, je třeba neopomenout revizi odborníkem, který zkontroluje, zda se komín nepotýká s nějakými na první pohled skrytými obtížemi, které by případně ohrozily nejen komfort samotného bydlení, ale také zdraví obyvatel domu.

Komín je často majiteli podceňovanou součástí domu, a to i přesto, že zanedbaný a neudržovaný patří mezi reálné příčiny požáru domu. Vláda tuto hrozbu plynoucí z opomíjení kontrol komínu jako takového vzala v potaz a ustanovila, že revize komínu musí proběhnout minimálně jednou ročně. Oproti tomu čištění by mělo být uskutečněno alespoň třikrát do roka. S tím si však s vhodným vybavením poradíte i sami, pokud používáte spotřebiče na pevná paliva, jejichž výkon je maximálně 50 kW.

Revize komínu - od roku 2011 nezbytná povinnost

Revize komínu jako povinnost vstoupila v platnost k 1. lednu roku 2011, od tohoto okamžiku je tedy nutné, aby byla revize komínu prováděna odborníkem a příslušnými postupy. I když se za nejvhodnější období pro revize komínu považuje jaro, tedy po topné sezóně, nic se samozřejmě nezkazí ani kontrolou před sezónou – nyní. Je ale nutné počítat s tím, že objednací lhůta u kominíka (technika) může být poměrně dlouhá kvůli zvýšenému zájmu uživatelů. Výjimkou není ani revize komínu během topné sezóny. V takovém případě se ale musí nechat komín důkladně vychladnout, aby byly spalinové cesty studené, a bylo tak možné kontrolu provést. Revize komínu od roku 2011 je povinnost, kterou ukládá nařízení vlády 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

„Revize komínu se nevztahuje na komíny, které nejsou používané. Musí být ale zastřešené a viditelně označené.“

Toto nařízení jasně vymezuje, co všechno musí revize komínu obnášet, jakým způsobem musí proběhnout a které informace musí obsahovat výsledná zpráva. Oproti minulosti již totiž nestačí, aby kominík vydal jednoduché potvrzení, že byla revize komínu provedena. Nyní je potřeba, aby byla revize komínu zaznamenána ve výchozí zprávě, která musí určitě obsahovat následující náležitosti:

  • jméno a příjmení majitele objektu
  • jméno a příjmení kominíka (revizního technika)
  • zjištěné a odstraněné nedostatky
  • další nedostatky, které nebylo možné vyřešit ihned
  • konkrétní popis specifik spalinové cesty

Revize komínu tedy dokládá, v jakém stavu komín je a jaká opatření je v rámci požární bezpečnosti nutné provést, aby bylo riziko vzniku nebezpečných závad sníženo na minimum.

Jak revize komínu probíhá?

Podle vládního nařízení musí být při revizi posouzeno, zda je hořlavá stavební konstrukce (či další materiály) umístěna v dostatečné vzdálenosti. Musí také dojít k celkovému zhodnocení stavu komína a ověření, zda je zajištěn bezpečný a volný přístup ke komínu a všem jeho součástem, které jsou pro bezproblémový chod nezbytné. V neposlední řadě musí revize komínu hodnotit i celkové uspořádání spalinových cest v souvislosti se stavební konstrukcí, dalšími prostory a střechou.

Revize komínu je povinnost, která má smysl, protože je prevencí před případným požárem, který může zničit nejen majetek, ale také lidské životy. Zapomínat na provedení revize komínu by se však nemělo i ze zcela pragmatického důvodu, a to finančního. V případě kontroly a zjištění, že revize komínu nebyla za posledních 12 měsíců řádně provedena, se totiž každý majitel vystavuje riziku udělení pokuty až do výše 25 000 Kč. A to už je částka, která dokáže rodinný rozpočet velmi výrazně narušit.

Sledujte Chytré bydlení také na Facebooku!

 

 

publikováno: 3. 10. 2011
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.