Rozbor vody - co by voda neměla obsahovat – 4. část


Rozbor vody je základem pro každého majitele studny nebo studánky. Pokud čerpáte vodu z vlastního zd

Po čase se opět vracíme k našemu seriálu o rozboru vody. Po mikrobiologických ukazatelích vody a jejich limitech jsme se změřili na  fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele kvality vody. V předešlém díle jsme se věnovali dichlorethanu, akrylamidu, amonným iontům, antimonu, arsenu a také zabarvení při zjišťování kvality vody.


Dnes se přesuneme "dále" v abecedě a také u dalších látek si vysvětlíme, proč by voda, kterou pijeme, neměla obsahovat například benzen nebo bromičnany a jak nám tyto látky mohou ublížit.

Benzen v rozboru vody

Látkou, která rozhodně není žádoucí při zjišťování kvalty vody, je benzen. Ten by se do vody rozhodně dostat neměl. Pokud totiž dojde k požití benzenu, hrozí lidskému organismu anémie, poškození krvetvorby nebo dokonce také zvýšené riziko rakoviny.

Jak se benzen do vody může dostat?

Kontaminace vody benzenem hrozí zejména z odpadních průmyslových vod, při úniku benzínu z podzemních nádraží nebo také například výluhem z toxických skládek.

Látkou příbuznou benzenu je pak benzo[a]pyren. Ten se do pitné vody může dostat po použit asfaltových protikorozních nátěrů na ocelových a litinových vodovodech, nebo také z atmosféry jako zplodina ze spalování motorů letadel.

Beryllium v rozboru vody

Beryllium je látka, jejíž užitím si můžete způsobit nejen poškození střevní stěny, ale nese s sebou také podezření z karcinogenního účinku. V našich "zeměpisných šířkách" se do zdrojů vody dostává většinou z geologického podloží tím, že se z něj vyluhuje.

Možná je také kontaminace berylliem z odpadních vod pocházejících z kovových hutí, nebo třeba také elektrotechnického a strojírenského průmyslu či spaloven uhlí.

 

UKAZATEL

JEDNOTKA

LIMIT

TYP LIMITU

benzen 

μg/l 

1,0

Nejvyšší mezní hodnota

benzo[a]pyren BaP 

μg/l 

0,010

Nejvyšší mezní hodnota

beryllium Be

μg/l

2,0 

Nejvyšší mezní hodnota

bor B 

mg/l 

1,0

Nejvyšší mezní hodnota

bromičnany BrO3

μg/l 

11, 36

Nejvyšší mezní hodnota

 celkový organický uhlík TOC 

mg/l

5,0

Mezní hodnota

 

Bor v rozboru vody

Další látkou, která by se při zjišťování kvality vody neměla ve výsledcích objevt, je bor. Bor je totiž opět pro lidský organismus velice škodlivý, může dokonce narušovat reprodukční funkce a vývoj. Opět se do vody dostává obvykle z geologického podloží, ale také z běžných odpadních vod.

Bromičnany v rozboru vody

Karcinogenní účinky na lidské tělo mají také jednovaté bromičnany, které napadají ledviny. Jak vznikají? Nejčastěji jsou vedlejším produktem takzvané ozonizace za předpokladu, že se ve vodě nachází také bromidové ionty. Někdy jsou bromičnany také součástí chemikálií, jako je například chlornan sodný, ve kterých představují nežádoucí příměsi. Bromičnany se ale také spíše vzácně mohou objevit v odpadních vodách pocházejících z textilního průmyslu.

Celkový organický uhlík v rozboru vody

Naopak celkový organický uhlík není látkou, která by byla pro náš organismus přímo jedovatá. Pokud je jeho obsah však vyšší, nepřímo může ovlivňovat účinnost dezinfekce a barvu vody. Co hůře, vysoké množství celkového organického uhlíku podporuje množení bakterií už v distribuční síti vody. Zdrojem organického uhlíku jsou většinou převážně přírodní látky.

V příštím díle se budeme věnovat například hliníku, hořčíku, vápníku nebo chlóru.

Předchozí díly našeho seriálu o rozborech kvality vody čtěte zde:

 

publikováno: 28. 4. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.