S likvidací odpadní vody pomáhá domovní čistička


S likvidací odpadní vody pomáhá domovní čistička

Zpracování odpadní vody je v poslední době poměrně hojně diskutovaným tématem, a tak není divu, že se zájmu odborné i laické veřejnosti těší čistička odpadních vod, která zlepšuje stávající a často už nefunkční nebo nevyhovující systém kanalizace, případně pomáhá likvidovat odchozí vodu tam, kde kanalizace vůbec není. Jaká je čistička odpadních vod?

Čistička odpadních vod pro rodinné domy představuje nejmodernější zařízení, které je schopno likvidovat splaškovou vodu vznikající při běžném provozu domácnosti. Je to plastová nádrž, do níž odpadní voda přitéká a v níž se také nadále čistí. Toto čištění má několik fází, a to předčištění, biologickou degradaci organických nečistot a separaci kalu.

Jak čistička odpadních vod funguje

V dnešní době se čistička vyrábí z plastu, který vykazuje nejlepší vlastnosti v otázce použití pro takový způsob zpracování vody. Dříve se totiž čistička odpadních vod koncipovala jako buben nebo kolo, co se neustále otáčelo, aby docházelo k prokysličení, a tedy snížení počtu nečistot. Vzhledem k agresivnímu prostředí, které v čističce je, se však tento způsob neosvědčil, protože jednotlivé kovové součástky podléhaly korozi.

Voda vtékající do čističky se nejprve přes filtry upravuje tak, aby v ní nebyly hrubé nečistoty. V tomto kroku celého procesu dochází také k rozpuštění případných tuhých částic. Dále je voda gravitací vháněna do provzdušňovaného prostoru. Tento proces je nazýván aktivace. Při té je organické znečištění biologicky degradováno. Kal, co v těchto chvílích v čističce odpadních vod vzniká, je separován od upravené vody, aby mohl být opět přenesen do neprovzdušňovaného prostoru.

Kam odchází voda z čističky?

Vodu, kterou čistička odpadních vod potřebně upraví, může po celém procesu odcházet odvodem do vodních toků, vsakováním do podzemních vod, vypouštěním do veřejného systému kanalizace nebo se může akumulovat v jímce. O vhodnosti konkrétního řešení musí rozhodnout odborník, stejně jako o technologii, která bude v rámci čističky využita.

Čistička odpadních vod – biologická i mechanická

Základní rozlišení tohoto zařízení vychází z principu, který ke svému chodu čistička odpadních vod využívá. V praxi se proto setkáme s čističkou biologickou a mechanickou. Biologický typ neobsahuje žádné pohyblivé rotory, ale k čištění dochází působením bakterií. Mechanická je o poznání složitější konstrukce, a proto není pro domácí použití víceméně vůbec používána.

Čistička odpadních vod je složitým zařízením, jehož funkce je nezbytná. K vybudování je proto potřeba nechat si vyhotovit projektovou dokumentaci, v níž budou zahrnuty všechny důležité informace vycházející z povahy stavby i okolí. Vybraná čistička odpadních vod musí splňovat normu EN 12566-3 a musí disponovat certifikátem CE.

 

publikováno: 21. 12. 2011
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.