G+

 

 

Škodliviny v ovzduší a znečištění - jak jsme ohroženi?


Fotolia_45927503_XS

Že se kvalita ovzduší zhoršuje dokazují stále další a další výzkumy. Přísné limity pro produkci znečištění situaci nezlepšují a mnohdy nestačí ani k tomu, aby situace stagnovala. Zejména v oblastech, kde je vysoká koncentrace průmyslu (a to nejen těžkého) se obyvatelům nedýchá zrovna nejlépe. Co vše se může ve vzduchu objevit a čím takové látky škodí našemu zdraví?

 

Stav ovzduší sledují denodenně především na severní Moravě, ve Slezsku a v severní části Čech - tedy tam, kde je vysoká koncentrace těžkého průmyslu. Zhoršená kvalita vzduchu a tedy možné zhoršení dýchání se ale stále častěji vyskytuje i ve větších městech, kde je rizikem neutěšená dopravní situace.

Znečištění ovzduší - co nás nejvíce ohrožuje

Koncem minulého století se za nejrizikovější látky považoval oxid siřičitý, oxidy dusíku a pozornost se věnovala i vysoké prašnosti. V 90. letech se tak přijala řada opatření, které měly na svědomí snížení těchto látek - sitace s imisemi se tak mírně zlepšila. Pozdější další rozvoj dopravy a průmysl znamenal opět nárůst nežádoucích hodnot. 

Na stav ovzduší má vliv ještě jeden nezanedbatelný faktor - topení nekvalitním palivem v domácnostech.

Škodliviny v ovzduší

Důlžitými pojmy jsou imise a emise, které se často pletou. Emisemi se rozumí vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ţivotního prostředí; imise znamenají znečištění ovzduší vyjádřené hmotnostní koncentrací znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek.

  • oxidy dusíku: oxidy dusíku vznikají spalovacími procesy v elektrárnách, hutích, teplárnách nebo automobilech. Dále mohou vzniknou i průmyslovou produkcí, v domácnostech pak v topeništích, při ohřevu vody nebo z plynových spotřebičů. Vliv na zdraví není jednoznačný, avšak kdo žije v prostředí s vyšší koncentrací, potýká se s respiračními nemocemi. Ohroženy jsou hlavně děti a senioři.
  • oxid siřičitý: důvod kyselých dešťu byl palčivým problémem hlavně na přelomu 70. a 80. let, dnes je jedním z hlavních důvodů vzniku zimního smogu. Dráždí horní dýchací cesty, nepříjemný je pro děti s astmatem, kterým může snížit funkci plic a způsobuje zánety spojivek. Do ovzduší se dostává spalováním fosilních paliv.

revize-kominu-od-roku-2011--co-vsechno-obnasi_1600x900ms

  • TZL - tuhé znečišťující látky: prach v ovzduší trápí asi všechna větší města, kromě obvyklých kritických lokalit s mnoha průmyslovými podniky, trápí například Hanou, oblast kolem Brna nebo Hradce Králové. Lehké částice se nesnadno usazují a ulehčit od nich může například déšť přes léto nebo sníh v zimě. Polétavý prach tvoří většinou sírany, amonné soli, uhlík, některé kovy, dusičnany, případně i těkavé organické látky nebo polyaromatické uhlovodíky.
  • oxid uhelnatý: tolik známý výfukový plyn vzniká při nedokonalém spalování fosilních paliv, v metalurgii, koksárenství či při výrobě energie. Způsobuje bolest hlavy a závratě. Jak na jedince působí záleží na mnoha okolnostech - na délce jeho působení, na tělesné konstrukci člověka, na délce vystavení působení...
  • přízemní ozon: další nežádoucí vedlejší produkt průmyslového věku. Narozdíl od zimní smogu se objevuje v létě. Při vystavení vyšší koncentraci se dostavuje bolest hlavy a nepříjemný pocit v očích. Naši předkové by současnou hodnotu v ovzduší cítili, my jsme se už však natolik přizpůsobili, že přízemní ozon čichem nedokážeme rozeznat.

V ovzduší se objevuje ještě řada dalších látek (amoniak, benzen, sulfan, metad a další), výše zmíněné jsou však ty nejčastější. V domácnostech je pak největším problémem uvolňování formaldehydu z nábytku, podlahových krytin, čistících přípravků nebo stavebního materiálu. Na organismu se neblaze projeví bolestmi hlavy, závratěmi, poškozením dýchacích cest či únavou. Proto nezapomínejte pravidelně a důkladně větrat, pomoci mohou ale třeba i pokojové rostliny.

 

publikováno: 31. 12. 2013
přečteno: 276×
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
Fincetrum vám poradí s koupí nemovitosti

Vyplatí se vám koupě investičního bytu?

V současné době stále přibývá Čechů, kteří si pořizují nemovitost za účelem investice. Jak je na tom… ...


Snížení energetické náročnosti budovy je trvale výhodná investice

Proč zateplit dům? Vybrali jsme 10 důvodů, proč zateplit dům

Zateplené domy jsou vidět ve všech českých městech i městečkách a je to dobře. Bohužel je stále ještě mnoho domů,… ...


Kondenzační plynový kotel sníží vaši spotřebu

Kondenzační plynové kotle nabízí vyšší účinnost, bezpečnost i čistotu

Vytápění plynem je čisté a při dodržení určitých pravidel i bezpečné. Moderní kotle mají dobrou regulaci a nízkou… ...