Skončíme zavaleni odpadky? Zbytečné obaly jsou zkázou


5024993504_11500de9e2_1600x900ms

V odraze všemožných průzkumů a statistik jsme si povětšinou zvykli hledat Českou republiku mezi těmi horšími. V jednom si však můžeme gratulovat – zatímco světový trend v produkci odpadů má stoupající tendenci, u nás je tomu naopak. Sice mírně, ale přesto klesá. V celkové produkci odpadu pak figurujeme mezi státy, které jsou k životnímu prostředí nejšetrnější.

 

Odpad produkujeme téměř při každé činnosti. Žít tak, aby nevznikal, jednoduše nejde. Dalo by se říci, že je to daň za civilizovanost. Díky osvětě a osobní odpovědnosti každého se však daří jeho množství snižovat.

Celosvětová produkce odpadu

Varovné projevy o přelidnění planety s sebou nesou další riziko, kterým jsou právě odpadky. Mohlo by se stát, že jimi skončíme zavaleni. Na některých místech k tomu není daleko – třeba produkce odpadu ve Spojených státech (a dalších bohatých zemích) je opravdu vysoká. Jen pro představu: lidstvo vytvoří asi 1,3 milirardy tun odpadu ročně. V USA se zvládne během jediného dne vytvořit až 620 tisíc tun odpadu.

S rostoucí populací v Číně a Indii a s lepšící se ekonomickou situací obyvatel Ruska se dá předpokládat, že snižování objemu odpadu na pořadu dne rozhodně nebude. A řešení? Více recyklace a kompostování.

Co s odpadky?

  • snižování množství vyhozeného papíru: jen reklamní letáky a časopisy tvoří až 10% odpadu tvořeného papírem v každé domácnosti. Přitom samolepka na schránce o nevhazování letáků je zákonem posvěcený prostředek, jak se reklamám bránit.
  • konzumní chování v obchodech: tašky a igelitové sáčky z obchodů často končí v koši. Snížit jejich spotřebu může zpoplatnění (které už mnohé supermarkety zavedly) a efektivní nákupní chování každého z nás. Řešením by bylo také nakupování nebalené zeleniny, nápojů ve vratných obalech či jejich stáčení (týkat se to může i mléka, alkoholických nápojů nebo čistících prostředků).
  • obnova starších věcí: produkty na jedno použití byly a jsou velmi populární, z hlediska množství odpadu mnoho pozitiv nenajdete. Využívejte tedy zboží, které jde znovu naplnit nebo zrenovovat.
  • prodlužování životnosti výrobků: zatímco pro oblečení se různé bazary využívají hojně, u jiných výrobků tomu tak není. Přitom směna, výměna či darování jsou lepším využitím, než vhození nepotřebné věci do popelnice. Některé výrobky se dají zase využít pro jiný účel, než ke kterému byly původně určeny.

elektroodpad_1600x900ms 

Třídění není spása

Ačkoliv se jedná o výrazný prvek při recyklaci a ekologickém chování, kontejnery vše nevyřeší. Díky nim se snížilo množství spalovaného odpadu, neboť papír, plasty a sklo byly nabídnuty pro další využití. Jsou vlastně jedinou možností, jak může spotřebitel ulehčit prostředí, když už výrobek zakoupil. Je proto potřeba, aby ekologicky mysleli už výrobci a zbytečně neplýtvali.

Separace biologického odpadu: V kontejnerech na směsný odpad zbytečně končí mnoho biologicky rozložitelného odpadu, který do spaloven rozhodně nepatří. Proto by se měly využívat komposty, které však mohou zařizovat jen ti, kdo žijí v rodinných domech. Málo podporovanou myšlenkou jsou tak městské kompostárny, kam by mohly odpad svážet i ti, kdo žijí v panelácích a bytovkách. (o kompostérech se můžete dočíst v článku o domácích kompostérech)

Na začátku všeho by tedy měla být změna chování, na kterou budou nuceni zareagovat i výrobci. Méně letáků, méně obalového materiálu a méně plastových lahví – jen tak nebude naše krajina zaplavena odpadky...

publikováno: 4. 12. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.