PR článek

Soused zasahuje do vašeho pozemku? Jedná se o neoprávněné užívání cizí věci!


neoprávněné užívání cizí věci - pozemku

Hranice pozemku nemusí odpovídat stavu, který je zapsaný v Katastru nemovitostí. Při digitalizaci katastrálních map docházelo v některých případech ke zkreslení skutečné hranice. Většina území České republiky se digitalizovala s odchylkami maximálně v řádech několika centimetrů, ale v některých oblastech se mohlo jednat i o několik metrů. Pokud zjistíte rozpor mezi katastrální mapou a skutečnou hranicí pozemku, musíte to oznámit Katastrálnímu úřadu. Stejné pravidlo platí i v případě, že omylem či úmyslně váš soused postaví plot na nesprávném místě. Rázem dochází k neoprávněnému užívání cizí věci a soused se na váš úkor bezdůvodně obohacuje. Svá práva můžete vymáhat i žalobou.

Hranice pozemku se s digitalizací nemají měnit

Digitalizace katastrálních map měla napomoci všem vlastníkům nemovitostí, aby mohli snáze kontrolovat hranice svých pozemků. Díky on-line přístupu do aplikace Katastrálního úřadu si mohou všichni vlastníci zkontrolovat, zda zakreslené hranice odpovídají skutečnosti. V případě zkreslení hranice se obraťte na Katastrální úřad, který mapy zpracovává. Pokud však máte pocit, že se hranice změnila kvůli špatné domluvě mezi sousedy, musí se neoprávněné užívání pozemku řešit dohodou mezi sousedy, či v krajním případně soudně.

Reference společnosti PATREAL: soused neoprávněně využívá můj kus pozemku, co teď?

Vlastníte několik pozemků, které jsou z různého důvodu hůře dostupné, a po několika měsících nebo letech zjistíte, že si soused bez dovolení přisvojil kus vaší zahrady? Ke svému pozemku si přidal ještě několik desítek metrů, které však leží za hranicí jeho pozemku. Logickým řešením této situace je domluva se sousedem, avšak ne v každém případě se lze domluvit. Podobné situace, ve kterých je neoprávněné užívání cizí věci úmyslné, končí až v řízeních před soudem. Realitní makléři ze společnosti PATREAL se běžně setkávají s případy, kdy sousedé mezi sebou vůbec nekomunikují a jediným východiskem je podání žaloby na vyklizení nemovitosti či podání tzv. negatorní žaloby.

Ve sporu o hranice pozemku můžete požadovat i bezdůvodné obohacení

Pokud někdo neoprávněně využívá kus vašeho pozemku a odmítá komunikovat, podejte na něj žalobu tzv. na vyklizení. Obvykle to znamená, že bude soused povinen odstranit plot, nebo ho posune do místa skutečné hranice. Podkladem pro toto řízení bezpodmínečně bývá i zaměření geometrického plánu, abyste mohli soudu doložit, kde se skutečná hranice nachází. Může se také stát, že se soused rozhodne váš kus nemovitosti neoprávněně prodat. V tom případě podáváte tzv. negatorní žalobu, tedy žádáte po sousedovi, aby zanechal protiprávního jednání. V obou případech můžete žádat náhradu pomyslného nájmu za to, že soused váš pozemek dlouhodobě užíval v podobě bezdůvodného obohacení. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o svých právech k nemovitosti, obraťte se na odborníky ze společnosti PATREAL, kteří se spolu s vámi pokusí najít nejlepší cestu.

 

 

publikováno: 27. 11. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.