Splátkový kalendář: co byste měli vědět o dohodě o splácení


Splátkový kalendář

Půjčky se často hromadí nenápadně, až dlužníkovi přerostou přes hlavu. V takovém okamžiku je důležité nevyčkávat a konat ještě před příchodem exekutora. Jednou z možností, jak se s rostoucím dluhem vypořádat, je zřízení splátkového kalendáře. Jednak znamená snahu o řešení a vstřícný krok směrem k věřiteli, jednak je i uklidněním pro dlužníka, který díky němu má plán pro následující měsíce.


Splátkový kalendář by měl být znám co nejdříve.

Finanční gramotnost je v posledí době diskutovaným tématem. Nakládání s financemi se musí umět a přitom jej ve škole nikdo nevyučuje. V současné době číhají pochybné, ale o to lákavější půjčky na každém rohu, proto je riziko vyšší, než kdy předtím.

Insolvenční zákon

Problematiku dluhů a splátek upravuje celá řada zákonů. Jedním z nich je insolvenční zákon, který upřesňuje možnost splátkového kalendáře nebo druhé přípustné varianty – zpeněžení majetku dlužníka.
Dlužník a věřitelé jsou vázáni rozhodnutím insolvenčního soudu, který stanovuje například způsob oddlužení, určení majetku mimo majetkovou podstatu, splátkový kalendář nebo osobu insolvenčního správce.
Od začátku je důležité spolupracovat, před problémy nezavírat oči a mít snahu vše vyřešit.

Splátkový kalendář – otázky a odpovědi

Kdy lze vyřídit splátkový kalendář?

Přesný název úkonu zní „žádost o umožnění splátkového režimu" a záleží na okolnostech, zda na něj věřitel přistoupí. Většinou se tak řeší situace, kdy dluh několikanásobně přesahuje přijmy dlužníka a je tak jedinou možností, jak dluh splatit. Může být rovnou součástí smlouvy o půjčce, případně lze situaci řešit dodatkem ke smlouvě, kde bude upřesněn následující postup. Pro klid obou stran je vhodné, aby byl splátkový kalendář sjednán písemně s přesným vymezením výše splátek a přesných termínů jednotlivých úhrad.
Splátkovému kalendáři ve většině případů předchází uznání dluhu.

Co musí splátkový kalendář obsahovat?

Nezbytně nutné jsou záklandí údaje o dlužníkovi a věřiteli. Čím konkrétnější smlouva bude, tím je nižší riziko případného nedorozumění. Tedy nesmí chybět přesné datum a konkrétní suma, jenž má být uhrazena. Vhodné je také uvádět rovnou ve smlouvě sankce, které nastanou v případě zpoždění nebo neuhrazení.
Smlouvu může sepsat právník, ale vzory se dají najít i na internetu. Dbejte na to, aby smlouva byla z ověřeného zdroje a tedy bezchybná.
Předloženou smlouvu důkladně prostudujte, aby neobsahovala nejrůznější nevýhodné dodatky a poznámky. 

Kdy musí být peníze připsány na účet?

Pokud se úhrada děje prostřednictvím bankovního účtu, pak je třeba počítat s určitým časem, který převod zabere. Rozhodující pak je právě datum připsání na účet, nikoliv odeslání. Počítat se tak musí se zpožděním kvůli víkendu nebo státním svátkům.

Jak žádat o splátkový kalendář?

Žádná společnost neudělá splátkový kalendář sama od sebe. Důležité je v takovém případě zůstat aktivní, zajímat se o nastálou situaci a hlavně jednat. Sami můžete zažádat o splátkový kalendář, který značně usnadní situaci.
Žádost může obsahovat důkazy, že navržený splátkový kalendář bude dodržen – od kopie pracovní smlouvy, přes doklad dalších příjmů.

Splátkový kalendář dlužných částek poskytují věřitelé jen v některých případech. Ani soudní exekutor nemá zákonnou povinnost jej schválit.

Důležité je hlídat si splátky, aby se už další neopozdily a nevznikly tak nové problémy. Mít co dočinění s exekutorem není žádný příjemný zážitek a vždy je lepší se mu vyhnout.

Jak probíhá splácení podle splátkového kalendáře?

Splátkový kalendář se většinou rozvrhuje na pět let. Dlužník po tu dobu musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat. Dlužník by neměl váhat s oznámením změny adresy nebo oznámením o získání dědictví, které může dát insolvenční správce ke zpeněžení.
Dlužník nesmí přijímat další závazky, které není schopen plnit!

Kdy lze vyřídit splátkový kalendář?

Co když byl splátkový kalendář zamítnutý?

Tato situace nastává v případech, že soudce tuší nekalý úmysl dlužníka. V některých případech se může jednat o zřejmý úmysl, jindy jen o nedorozumění. Pokud však k zamítnutí dojde, na řadu už přichází konkurs.

Neplnění splátkového kalendáře

Veškeré komplikace je nutno řešit s insolvenčním správcem včas. Je to on, kdo dohlíží na stav plnění pohledávek a dává podnět ke konkurzu.
Jednou z možností je dohoda o jednorázovém doplacení dlužných částek a o obnově splátkového kalendáře. Záleží však na osobě insolvenčního správce, nakolik bude vstřícný. Porušení dohody s exekutorem je velmi špatný krok.

Kolotoč splátek, dluhů a exekucí se roztáčí stále častěji. Výhodné půjčky totiž zase až tak dobrou volbou nebývají, na což však dlužníci přijdou až pozdě. Splátkový kalendář je ještě tou lepší variantou, proto by každý měl dělat vše pro jeho dodržování. Následky totiž nebývají příjemné.

publikováno: 13. 5. 2015
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.