Společné jmění manželů: jak řešit majetkové vyrovnání po rozvodu?


rozvod a hypotéka

Rozvod manželů bývá sám osobě velmi stresující záležitostí, a přestože dvojice často není schopna komunikace, bývá nutné dohodnout se na rozdělení společného majetku. Pokud dohoda není mezi manželi možná, majetek se rozdělí soudně. Vzhledem k tomu, že nemovitost představuje mnohdy nejhodnotnější položku při celém vypořádání majetku mezi manželi, je jí potřeba věnovat zvláštní pozornost. Krajní variantou však vždy bývá prodej nemovitosti a rozdělení peněz mezi pár.

S uzavřením manželství vzniká podle práva tzv. společné jmění manželů

Dle zákona je manželství stále pro pár spojeno s důsledky v majetkové oblasti. Uzavřením sňatku se všechny věci, které si manželé pořídí stávají automaticky vlastnictvím obou. V případě nemovitostí se tedy v katastru nemovitostí u jména vlastníků objevuje zkratka SJM, tj. společné jmění manželů. Pokud tedy uzavíráte kupní smlouvu na nemovitost, pamatujte na to, že v ní musíte být uvedeni oba společně. V návrhu na v klad tohoto vlastnického práva do katastru následně zaškrtnete příslušnou kolonku „nabývají do SJM“. Pokud ve smlouvě nejste uvedeni oba, taktéž se nemovitost stane součástí SJM a mělo by dojít k udělení souhlasu druhým manželem. Pokud však nemovitost dostanete darem nebo ji zdědíte, druhý manžel na ni nebude mít právo.

Rozdělte si jasně práva a povinnosti dříve, než se vztah dostane do problémů

Jinou variantu představuje výjimka z obecného pravidla, a to buď zúžení nebo rozdělení SJM. Pokud si i po svatbě chcete zachovat autonomii alespoň v oblasti majetkoprávní, zvolte smluvní úpravu společného jmění. Dle libosti se mohou manželé dohodnout, které věci se stanou společnými a které zůstanou ve výlučném vlastnictví. Typicky se tak děje v případě podnikatelů, kteří se chtějí vyhnout postižení svého soukromého majetku při náhlém krachu. Zúžení či úplné zrušení se provádí pomocí notářského zápisu. V praxi si tedy domluvíte schůzku u notáře a popíšete mu své požadavky. Následně se vyhotoví veřejná listina osvědčující nově vzniklý režim, kterou notář založí do rejstříku. Podobně si mohou majetkový režim upravit ještě snoubenci tzv. předmanželskou smlouvou. Některé typy předmanželských dohod upravují situace pouze pro případ rozvodu, což znamená, že po dobu trvání manželství trvá i společné jmění, ale v případě jeho rozpadu nastupují předem vyjednané podmínky.

Rozvod a hypotéka

Společné jmění manželů se vztahuje i na sjednávání hypotečních úvěrů, jelikož manželé mají společné kromě pořízených věcí také dluhy. Při sjednání hypotéky se tedy oba manželé stanou společnými a nerozlučnými dlužníky. Poskytovatele úvěru tedy nemusí zajímat, zda má splátky hradit muž či žena, ale může požadovat jejich hrazení po kterémkoliv z nich. Nejvíce se tyto skutečnosti projeví právě při rozvodu manželství a společných neshodách mezi manželi. Pokud se manželé při rozvodu nedohodli na převedení hypotéky na jednoho z nich a s bankou dále nekomunikují, přikročí banka k vymáhání dlužných částek po obou manželích. Variantu dohody také představuje zafinancovat vyplacení poloviny manžela dalším úvěrem a nemovitost převést jen na jednoho z manželů. Toto řešení však s sebou nese velmi vysoké splátky, které musí manžel, kterému nemovitost zůstane, hradit.

Prodej nemovitosti představuje další řešení pro majetkové vyrovnání manželů

V krajních případech může dojít až k prodeji nemovitosti. Při rozvodu lze také samotnou nemovitost prodat a výtěžek rozdělit mezi budoucí exmanžely. Doporučuje se, aby prodej takové nemovitosti zaštítila realitní kancelář, jelikož hádky mezi manželi jen odrazují potenciální kupce. Vhodným řešením je tak nechat prodej nemovitosti na odbornících, kteří se orientují na realitním trhu a zároveň tak dokáží prodat nemovitost rychleji a za co nejvyšší cenu. Vlastní hypoteční úvěr se následně řeší přímo s jeho poskytovatelem.

publikováno: 26. 8. 2019
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.