PR článek

Svazky vodovodů a kanalizací jsou velmi užitečné. Zjistěte, čím se zabývají


garden-351515_1920

Do různých svazků vodovodů a kanalizací je zapojeno mnoho měst a obcí z celé České republiky. K čemu jsou tato dobrovolná uskupení vlastně dobrá? Vodárenské svazky se především starají o to, aby do členských obcí doputovala kvalitní pitná voda a aby její přísun zůstával plynulý a konstantní. V opačném případě by se obyvatelé těchto obcí mohli potýkat s výpadky dodávek vody nebo s její nevyhovující kvalitou.

Vodovody a kanalizace: široká činnost svazků

Kvalita vody podléhá přísným právním a technickým předpisům, podle nichž se dodavatel musí řídit. Tím však činnost svazků ani zdaleka nekončí. Obecně bychom mohli říct, že většina aktivit či zařízení v obci souvisejících s vodovody a kanalizacemi spadá pod dohled nějakého svazku – pokud je ovšem daná obec nějakého svazku součástí. Pojďme si nyní činnosti a úkoly svazků vodovodů a kanalizací přiblížit.

Čističky odpadních vod (ČOV) jsou důležité. Souvisí i s životním prostředním

Mezi hlavní činnosti svazků by bezesporu měla patřit ochrana životního prostředí. Svazky se často podílejí na fungování mnoha vodárenských procesů. Zabezpečují odvádění a čištění odpadních vod, spolupracují na chodu čističek odpadních vod. Na některých místech v České republice se lidé opakovaně v letních měsících potýkají s nedostatkem vody. Úřady v důsledku dlouhodobého sucha vyzývají obyvatele k šetření s vodou. Tyto příklady pouze podtrhují důležitost správného nakládání s vodou. I proto svazky zpravidla dbají na to, aby při manipulaci s vodou nedocházelo ke zbytečným ztrátám.

Důležitost vodních zdrojů si plně uvědomují například v boskovickém Svazku vodovodů a kanalizací, kde řadí ochranu životního prostředí a efektivní nakládání s vodními zdroji mezi své programové priority. Vhodné nakládání s vodními zdroji ostatně z dlouhodobého hlediska usnadňuje a zabezpečuje plynulé dodávky kvalitní pitné vody do obcí.

Nezapomínejme na společenskou odpovědnost

V zájmu svazků vodovodů a kanalizací by mělo být blaho obyvatel a vytrvalá snaha o zlepšení životních podmínek v daných lokalitách. S tím pochopitelně souvisí již zmíněná ochrana životního prostředí, která je však pouze jedním, ačkoliv zásadním dílkem do skládačky, který shrnuje působení svazků s ohledem na společenskou odpovědnost. Se společenskou odpovědností jde ruku v ruce osvětová činnost, jejímž úkolem je vzdělávat děti i mladistvé a informovat širokou veřejnost o problematice vodohospodářství a životního prostředí.

V obcích sdružených do svazku se nachází mnoho vodárenských zařízení, která je nutné nejen pravidelně kontrolovat a udržovat provozuschopná, ale také nadále rozvíjet v souvislosti s trendy v moderních technologiích či proměnami územních plánů obcí. Mezi tato zařízení patří vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod a související zařízení v obcích. Svazek se dále angažuje v určování výše vodného a stočného, avšak vždy s ohledem na existující a již uzavřené smlouvy s provozovateli.

Svazky vodovodů a kanalizací musí hospodařit s majetky

Svazky často disponují různými druhy majetku souvisejícího s vodohospodářstvím. Tento majetek je potřeba spravovat a starat se o něj. Svazky vodovodů a kanalizaci tak například rozhodují o nájmech či pronájmech toho majetku.

Rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Zaměřme se nyní na činnost a služby spojené s vodovody. Svazky vodovodů a kanalizací dohlížejí na všechny aspekty provozu vodovodů a úpraven vody. Do jejich kompetence spadá také péče o vodní zdroje či čerpací stanice a vodojemy. S činností svazků se můžete setkat také v případě, že jste právě zakoupili stavební pozemek, na kterém byste rádi vybudovali rodinný dům. Před zahájením stavby je totiž třeba položit inženýrské sítě, v našem případě konkrétně vodovodní přípojky.

Svazky se také zpravidla podílejí na stavebních pracích a rekonstrukcích vodovodů i kanalizací. Ty pochopitelně nevydrží věčně a čas od času se bez opravy neobejdou. Abychom tuto činnost ukázali na skutečných příkladech, podíváme se na aktivity Svazku vodovodů a kanalizací z Boskovic, který například v roce 2018 realizoval rekonstrukci tamní Dukelské ulice. V tomto případě nestačilo pouze opravit vodovod a kanalizaci, ale zároveň vrátit rozkopanou ulici do původního stavu, což zahrnovalo obnovu chodníků, parkovacích míst i zastávky autobusu.

Z výše uvedených příkladů vyplývá, že svazky vodovodů a kanalizací se mnohdy věnují velmi různorodým činnostem. Všechny je ovšem spojuje důležité jednotící téma, kterým je voda a s ní spojené hospodaření.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publikováno: 31. 10. 2019
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.