PR článek

Třídění odpadů není recyklace. Znáte rozdíl?


nature-3289812_1280

Každá doba s sebou nese určité charakteristické znaky. Pro současnost se zdá být čím dál více typické zodpovědnější nakládání s odpady. Tato tématika se stává čím dál důležitější pro vrcholné politiky mnoha států, místní samosprávy, průmyslovou i zemědělskou výrobu, pro média, ale také pro každého z nás. Často se tak o odpadech diskutuje dokonce i během rodinných setkání nebo v hospodách.

To vše s sebou přináší různé, často i odborné termíny a orientovat se v nich nemusí být vždy snadné. Proto se nyní podíváme alespoň na úplný základ. Na rozdíl mezi pojmem třídění odpadu a recyklací – třídíte doma, nebo recyklujete odpad?

Co je třídění odpadu?

Myslíte, že doma odpad recyklujete? Pak jste na omylu! Doma jej většinou pouze třídíme. Jakmile spotřebujeme obsah obalu nebo po tom, co nám některý produkt doslouží, vytřídíme je doma do koše či nádoby na tříděný odpad. Jakmile jejich obsah odneseme a vytřídíme do barevných kontejnerů, bude vytříděný odpad odvezen speciálními svozovými auty k dalšímu zpracování a recyklaci. My tedy odpad třídíme a výše uvedené kroky samotné recyklaci předcházejí.

Co je recyklace odpadu?

Zjednodušeně řečeno, recyklace odpadu je jeho další využití. Díky ní se odpad zpracovává znovu na výrobky, materiály nebo látky, které následně slouží k další výrobě. Recyklací získáváme druhotnou surovinu, kterou můžeme nahrazovat primární suroviny, ale můžeme tak i ušetřit energie při výrobě nových produktů.

Primární versus druhotná surovina.

Primární suroviny vznikají organicky a mezi nejvyužívanější patří:

· ropa,

· drahé kovy,

· rašelina,

· plyny,

· křemičité písky pro výrobu skla atd.

Druhotné suroviny získáváme naopak lidskou činností a slouží k náhradě či doplnění surovin primárních při výrobě.

Recyklace odpadu umožňuje náhradu primárních surovin

Pokud odpad třídíme, šetříme primární zdroje a tím samozřejmě i přírodu. Jako dobrý příklad si vezměme sklo. Při jeho prvovýrobě se používá přírodní křemičitý písek. Ten se musí v přírodě vytěžit a jeho zásoba rozhodně není nekonečná. Díky třídění je však možné nahradit až 65 % primární suroviny skleněnými střepy z barevných kontejnerů. To s sebou navíc nese i nemalé energetické úspory.

Co není recyklace odpadu?

Proměna odpadu na energii jeho spalováním není recyklací odpadu. O recyklaci nemluvíme ani v případě, že se odpad zpracuje do produktů používaných jako palivo nebo zásypový materiál.

V každém případě, pokud odpad produkujeme, měli bychom jej vytřídit do barevných kontejnerů. Jen tak umožníme jeho recyklaci a šetříme přírodu a životní prostředí. Třiďte odpad, aby mohl být recyklován!

publikováno: 16. 12. 2019
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.