PR článek

Trvalý pobyt v pronajatém bytě můžete snadno po skončení nájmu zrušit


trvalý pobyt nájemníka

Každý občan České republiky má povinnost nahlásit své trvalé bydliště, aby bylo možné jej ze strany státních orgánů kdykoliv kontaktovat. Tuto povinnost ukládá zákon o evidenci obyvatel. Dobrou zprávou pro všechny bydlící v nájmu je, že nemusí vlastníka nemovitosti žádat o povolení. Vždy bývá lepší v rámci dobrých vztahů majitele nemovitosti předem informovat, abyste věděli, že nebude s vaším rozhodnutím nespokojený. Nicméně rozhodně vám pronajímatel nemůže nic zakazovat, právě naopak. Ustanovení o zákazu zřízení trvalého pobytu v nájemní smlouvě se stává automaticky neplatným a není tudíž jakkoliv vymahatelné.

Přihlášení k trvalému pobytu provedete na obecním úřadě

Pro ohlášení svého trvalého pobytu budete muset vyplnit několik formulářů. Podklady pro ohlášení se budou lišit od jednotlivých situací. Pokud ohlašujete trvalé bydliště svého dítěte do domu, který sami vlastníte, nepotřebujete téměř nic, jen občanský průkaz. Ohlášení trvalého pobytu dítěte do 15 let je dokonce osvobozeno od správního poplatku, který pro ostatní dosahuje výše 50 Kč. Pokud však bydlíte v nájmu, musíte si připravit i podklady, které doloží váš právní titul k bydlení. Takovým potvrzením může být platná nájemní smlouva. Pokud jste s pronajímatelem neuzavřeli nájemní smlouvu, například z toho důvodu, že jste příbuzní, budete potřebovat úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Nicméně odborníci ze společnosti PATREAL doporučují, abyste nájemní smlouvu sjednali v každém případě. Jakékoliv další problémy se budou později řešit mnohem snáze, jelikož nájemní smlouva zaštiťuje celý právní vztah.

Odhlášení z trvalého pobytu provádí v prvé řadě sám nájemce

Trvalý pobyt představuje veřejnoprávní vztah občana se státem. V případě jakýchkoliv problémů musí být stát schopen se spojit se svými občany, a proto se vede velmi pečlivá evidence obyvatel. Nejčastěji ji využívají orgány činné v trestním řízení nebo soudy, a to v případě doručování důležitých zásilek. Na doručení zásilky s důležitým rozhodnutím správních orgánů se většinou spojují i velmi vážné právní důsledky, jako například plynutí lhůt k odvolání apod. Každý by tedy měl mít své trvalé bydliště tam, kde se pravidelně zdržuje a je schopen si tam vyzvedávat poštu.

Nepořádné a zapomnětlivé nájemce přehlásí majitel nemovitosti

Oprávněným k přepisu trvalého bydliště je i majitel nemovitosti, ve které nájemce bydlel. Většinou obecnímu úřadu předložíte nájemní smlouvu, ze které je patrné, že nájemní vztah skončil uplynutím stanovené nájemní doby. Jako důkaz skončení nájmu může posloužit také písemná výpověď nájemního vztahu. Obecní úřad přepíše nájemníka do jiného místa jen v případě, že je známo. V některých případech se stává, že se nájemník přepíše tzv. na „ohlašovnu“ a veškeré písemnosti mu budou doručovány na adresu místa sídla obecního úřadu. Nicméně nepozornost nájemců je neomlouvá při doručování.

publikováno: 4. 3. 2019
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.