PR článek

Uzavření nájemní smlouvy si dobře promyslete, nelze od ní odstoupit.


odstoupení od nájemní smlouvy

Nájemní vztah může být skončen několika různými způsoby. Jestliže jste uzavřeli nevýhodnou nájemní smlouvu, tak ji můžete vypovědět jen za splnění určitých podmínek. Rozvázání nájmu bývá většinou náročné, aby jej nebylo možné zaměnit za jiné typy užívání nemovitostí. Nájem uspokojuje dlouhodobou potřebu bydlení, a proto byste měli uzavření nájemní smlouvy náležitě promyslet. Nicméně pokud se objeví problémy s bytem, který jakkoliv nesplňuje dohodnuté podmínky a pronajímatel nereaguje, můžete nájem ukončit okamžitě, a to výpovědí nájemní smlouvy bez výpovědní doby.

Způsoby ukončení nájmu

Občanský zákoník udává více než deset možností, jak může nájemní smlouva skončit. Některé z nich jsou velmi specifické a jiné se používají naprosto běžně. Realitní makléři společnosti PATREAL se pravidelně setkávají se všemi a dokáží vám tedy poradit. Patří mezi ně zvláště:

  • Dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem

  • Výpověď z nájmu

  • Uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán

  • Splynutí vlastníka bytu s nájemcem

Odstoupení od nájemní smlouvy zákon nájemcům neumožňuje

Při zrušení jakékoliv smlouvy první v úvahu přichází tzv. odstoupení, které v povědomí společnosti figuruje jako nejjednodušší možnost. Nicméně opak je pravdou, odstoupení totiž ruší smlouvu od samého počátku a vytvoří se jím právní fikce toho, že nájemce a pronajímatel mezi sebou žádný vztah nikdy neměli. Tento úkon může vytvořit problémy například při vyúčtování spotřebovaných energií. Zákonodárce tedy odstoupení od nájemní smlouvy výslovně nedovoluje, avšak smluvní strany si mohou tuto možnost ve smlouvě vymínit. Pokud se tedy chystáte ukončit svou nájemní smlouvu, zkontrolujte, zda jste si sjednali odstoupení či nikoliv.

Výpověď nájemní strany představuje jednostranné ukončení

Vypovědět nájem může pronajímatel i nájemce, ale oba by k tomu měli mít vážný důvod. Na straně pronajímatele se může jednat o potřebu užívat byt pro sebe či své blízké nebo o porušování smlouvy nájemcem. V každém případě musí být výpověď písemná a musí se doručit druhé straně. Potom začíná běžet výpovědní doba, kterou si strany sjednaly ve smlouvě. Nájemce může ukončit smlouvu výpovědí i bez výpovědní doby, pokud pronajímatel smlouvu porušuje například tím, že neumožní řádné užívání bytu. Dalším důvodem ukončení nájmu by mohla být významná změna v životě nájemce. Nejčastěji se jedná o smrt nájemce, těžký úraz nebo vážnou nemoc, popřípadě smrt blízkého člena rodiny. Podle odborníků ze společnosti PATREAL je však nejjednodušší způsob ukončení nájemní smlouvy dohodou. Reference klientů realitní kanceláře potvrzují, že byste měli změnu nájmu řešit s velkým předstihem, abyste splnili případnou výpovědní dobu.

publikováno: 14. 8. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.