PR článek

Věcné břemeno užívání vyřeší přístup ke stavbě na cizím pozemku


Stavba na cizím pozemku

Problematika staveb na cizím pozemku se v českém právním prostředí vyskytuje už delší dobu, avšak s účinností nového občanského zákoníku se jinak přistupuje k jejímu řešení. Klíčovým faktorem bývá, z jakého důvodu se stavba ocitla na cizím pozemku. Některé reference uvádějí, že dům stojí na daném místě i několik desítek let a až při jeho prodeji nebo dokonce po jeho prodeji se zjistí, že se jedná o stavbu na cizím pozemku. Řešením může být dohoda mezi zúčastněnými stranami nebo rozhodnutí soudem. Nicméně pokud zjistíte, že na vašem pozemku někdo neoprávněně staví, žádejte odstranění stavby.

Stavba na cizím pozemku: Při posuzování oprávněnosti stavby je rozhodující stav zapsaný v Katastru nemovitostí

Jestliže jste koupili stavbu, ale nejste majitelem pozemku okolo něho, ještě to nemusí znamenat problém. V českém právním řádu platí sice od roku 2014 pravidlo, že všechny stavby jsou součástí pozemku, ale to platí jen v případě, že vlastník pozemku a vlastník stavby jsou jedna a tatáž osoba. I podle nového zákona tedy můžete vlastnit jen nemovitost, a nikoliv okolní pozemek. Řešením podobné situace bývá zřízení věcného břemene, které umožní oprávněným osobám alespoň přístup k domu. Jelikož každá nemovitost musí ze zákona mít přístup, pokud nebude soused chtít uzavřít dohodu o zřízení věcného břemene, může o jeho zřízení rozhodnout soud.

Dohoda o zřízení věcného břemene bývá výhodnější než nákladný soudní spor

Nejjednodušším i nejlevnějším vyústěním této situace bývá uzavření dohody o zřízení věcného břemene. V této dohodě za pomoci advokáta nebo realitního makléře specifikujete veškeré podmínky, které se vztahují k právu k chůzi či jízdě po pozemku. Nejčastěji si smluvní strany dohodnou nějakou formu kompenzace. Toto protiplnění může být pravidelné nebo i jednorázové. Zároveň se strany mohou domluvit kromě peněz také na naturálním plnění. Například soused vám povolí průchod přes jeho pozemek a na oplátku si bude moci obírat plody z jabloně, která roste na vašem pozemku. Při sjednávání této smlouvy se doporučuje přizvání advokáta, který přesně specifikuje zákonný typ věcného břemene, tedy zda se váže k osobě nebo k věci či zda je to reálné břemeno nebo služebnost. Jednotlivé pojmy představují právní kategorie věcných břemen, z nichž se nejčastěji pro pozemky využívají tzv. služebnosti.

Máte stavbu na cizím pozemku? Možná jste již věcné břemeno vydrželi

Pokud na daném místě už několik desítek let funguje zaběhnutý způsob přístupu k nemovitosti, možná věcné břemeno vzniklo automaticky. Nicméně i věcná břemena se zapisují do katastru nemovitostí, a proto se také doporučuje uzavření dohody. Pokud mezi sousedy panují neshody a není možná komunikace, můžete se obrátit na soud. Při takovém sporu bude soudce hodnotit, jak jednotlivé strany nabyly svá vlastnická práva, zkontroluje faktický stav nemovitosti nebo vyhodnotí správnost kupní smlouvy. Pokud si nevíte rady v oblasti nemovitostí, obraťte se na realitní makléře společnosti PATREAL, kteří se pokusí najít to nejvhodnější řešení.

publikováno: 16. 12. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.