Vyřizujete stavební povolení? Je to kolotoč s docela drahými vstupenkami


stavební povolení

Pro stavbu domu nebo pro rekonstrukci starší stavby potřebujete finance, energii, ale také jednu méně nápadnou, ale o to důležitější nezbytnost: úřední razítka. V kombinaci s podpisy různých odpovědných a dohlížejících se jejich pořizování mění v dobrodružnou výpravu. Poznáte při ní taje byrokracie a chodby úřadů, tak vzhůru do toho!

Vyřízení všech nutností zabere až půl roku. Nic ale nepodceňujte - pokud se do toho pustíte sami, buďte hlavně systematičtí a pečliví. 

Na startu stojí stavební povolení

Vyberte si vhodný pozemek - takový, který vám bude vyhovovat velikostí, jeho okolím i cenou. Právě poslední kritérium bývá problematické a bývá tím nejčastějším omezením. Po koupi pozemku budou vaše kroky směřovat na stavební úřad, pod který spadá vámi vybraná lokalita. Nezapomeňte s sebou vzít doklad o vlastnictví, který budete muset předložit současně s projektovou dokumentací a územním rozhodnutí.
Pokud dům stavíte jen vlastními silami, neobejdete se bez stavebního dozoru. Kompetentní osoba pak dokládá prohlášení o provedení stavebního dozoru.

K vydání různých povolení se váží i poplatky. Zatímco dříve začínaly sazby na 300,-, novela zákona v roce 2013 přinesla jejich navýšení. K vydání stavebního povolení tak z peněženky vytáhnete minimálně 1000 Kč.

Vyřízení všech nutností zabere až půl roku. Nic ale nepodceňujte - pokud se do toho pustíte sami, buďte hlavně systematičtí a pečliví.

Rodinný dům nebo dům s max. 3 byty – 5000,-
Bytový dům s více než 3 byty – 10.000
Stavba, která není určena k bydlení ani není jeho doplňkovou funkcí nebo vodním dílem – 10.000,-
Garáž, která má max. 3 stání – 1000,- + 500,- za čtvrté a každé další stání (max. 5000,-
Studna nebo vodní dílo, které je určeno k čištění odpadních vod do kapacity 50ti ekvivalentních obyvatel  300,-

Potřebná rozhodnutí

Prodloužení platnosti stavebního povolení – 1000,-
Povolení změny stavby před jejím dokončením – 1000,-
Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení – 1000,-
Povolení změny stavby před jejím dokončením – 1000,-
Souhlas se změnou stavby před jejím dokončením – 500,-
Rozhodnutí o povolení užívání stavby – 1000,-
Rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby – 1000,-
Souhlas se změnou v užívání stavby – 500,-
Rozhodnutí o povolení odstranění stavby – 500,-
Souhlas s odstraněním stavby – 500,-
Žádost o stavební povolení prochází procesem schvalování po dobu maximálně 30 dní.

Stavba bez povolení? Možná od poloviny roku 2016

Nově se diskutuje o novele, která by stanovila normu umožňující stavět bez stavebního povolení, pouze s ohlašovací povinnost nové stavby. Více bude jasno v polovině roku 2016, kdy novela přijde na řadu při jednání zákonodárných orgánů.
Co přinese tato novinka z pohledu stavitele? V podstatě nic převratného, protože potřeba budou všechny náložitosti, jako předtím. Pouze by se měl zjednodušit administrativní sytém při zpracování.

K vydání různých povolení se váží i poplatky. Zatímco dříve začínaly sazby na 300,-, novela zákona v roce 2013 přinesla jejich navýšení. K vydání stavebního povolení tak z peněženky vytáhnete minimálně 1000 Kč.

Povolení kácení stromů

Stromy z pozemku nemusí uhýbat jen výstavbě domů. Vadit mohou při terénních úpravách , případně jejich kořeny nevyhovují nově vznikjícím objektům, nebezpečně se naklání nebo je stihne choroba a ohrožují okolí. U takových se vykácení jen oznamuje a čeká se 15 dní na potvrzení úřadu.
Pro odstranění stromů (a to i z vlastního pozemku) budete potřebovat povolení k jejich vykácení. Mimo les má takový zásah ale svá vlastní pravidla, konkrétně zákon č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
Pro kácení stromů s obvodem nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí je třeba žádat o povolení ke kácení odbor ochrany životního prostředí příslušného obecního úřadu.

Povolení musí být vydáno předtím, než se kácení provede. Zároveň je třeba brát ohled na období a vegetační klid stromu.Pokud stavba vyhoví, stavební úřad dodatečně vydá stavební povolení. V tomto případě ještě může upravovat a stanovit podmínky pro její dokončení.

Dnes existují služby, které zařídí vše za vás – od vyřízení povolení, přes kácení, až po zpracování odpadu. Kácení vzrostlých stromů není jen tak. Když se k tomu přidá ne zrovna ideální pozice stromu, najednou je na světe nesnadný úkol.

Dodatečné povolení stavby

Problematika černých staveb budí emoce. Dodatečné stavební povolení je také ošetřeno v zákoně a váže se na nařízení k odstranění stavby. Jakmile začne toto řízení, máte možnost podat žádost o dodatečné povolení stavby, při kterém se dodávají veškeré podklady nutné pro standardní povolení. Nvíc se k tomu ale přikládají další náležitosti:
je potřeba prokázat, že stavba není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování,
není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje
není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem (dle zvláštního právního předpisu)

Pokud stavba vyhoví, stavební úřad dodatečně vydá stavební povolení. V tomto případě ještě může upravovat a stanovit podmínky pro její dokončení.

publikováno: 13. 1. 2016
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.