Za skryté vady nemovitosti nese odpovědnost prodávající


Skryté vady nemovitosti se čas od času objeví a prodávající o nich ani nemusí vědět. V takovém případě by měl ale automaticky poskytnout slevu.

Dům nekupujeme každý den, proto se jedná o velkou událost. Důslednost je v takovém případě důležitá a při kontrole je třeba věnovat pozornost nejen smlouvám, ale pořádně také samotné nemovitosti. Skryté vady jsou velkým strašákem hlavně v případě starších domů, setkat se s nimi ale můžete i v případě novostaveb. Jako laik si jich možná nevšimnete a nemovitost zakoupíte i s nimi. Jak potom ale postupovat při jejich odhalení?


Pravděpodobně nikdy neuděláte větší investici, než je právě koupě domu. Je tedy nad slunce jasné, že za své peníze chcete odpovídající kvalitu. Vady zde nemají místo, a pokud ano, měl by s nimi být kupující seznámen a cena by tak měla být snížena. Skryté vady nemovistostí se však objevují, a to s vědomím i bez vědomí prodejců...

Jaké skryté vady nemovitosti se mohou objevit?

Nejčastější problémy vznikají v souvislosti se střechou a vlhnutím zdiva. Tedy klasické nešvary starších domů. Pokud se ovšem objevují u novostaveb, je potřeba se mít na pozoru, zde to svědčí o špatně odvedené práce a naznačuje nekvalitní stavební firmu. V takovém případě je možná lepší dát rovnou ruce pryč.

  • zatékání
  • vlhké obvodové zdivo
  • špatný hydroizolace (s ní související vzlínání vody)
  • vady komínů a kotle
  • statika
  • velké tepelné ztráty objektu

Co o skrytých vadách nemovitosti říká zákon

Práva kupujících upravuje několik zákonů a předpisů, najít je můžeme v občanském i obchodním zákoníku a vztahuje se na ně také právní úprava ochrany spotřebitele. Záležitosti skrytých vad se týká zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou, zákon o cenách, obecné bezpečnosti výrobků a další.

Jestliže má nemovitost vady, prodávající je má povinnost na ně upozornit ještě před sjednáním smlouvy.

Když vyjde skrytá vada nemovitosti na povrch

Pokud jste objevili vadu až po odkoupení domu, stále exituje možnost, jak se můžete dobrat slevy z ceny. Na vadu je v takovém případě upozornit neprodleně, práva z odpovědnosti za vady se může kupující domách u soudu v případě, že vady vytkl do šesti měsíců od koupě.
V případě objevené vady má kupující právo na slevu odpovídající její povaze a rozsahu. Od smlouvy pak lze odstoupit tedy, kdy je kvůli vadě věc neupotřebitelná nebo pokud nemá vymínené vlastnosti. Samozřejmostí je odstoupení od smlouvy v případě, že kupující deklamoval dům jako bezvadný, případně uváděl nepravidvé informace.

Skryté vady nemovitosti dokáží znepříjemnit život, neboť dokazování je často obtížné. Vše důsledně zaznamenjete a zdokumentujte, případně kontaktuje  inspekci, která udělá nezávislý posudek. 

Jak předejít riziku skryté vady nemovitosti

I když to bude znamenat další náklady, nechte raději dům prohlédnout nezávislou inspekcí. Odborník ví, kde se nejčastěji objevují (a také maskují) vady. Stížit to však může neochota stávajícího majitele pustit do svého soukromí další osobu.

Co z toho plyne? Prodávající nese za skryté vady odpovědnost. Na to je však potřeba dávat pozor při sepisování smlouvy. Může se tam totiž objevit formule, že kupující přebírá nemovitost tak, jak je, i se všemi vadami, čímž se z této odpovědnosti jednoduše vyváže. Už však jen taková stanova ve smlouvě naznačuje, že nemusí být vše v pořádu, proto buďte neústupní a na odpovědnosti za skryté vady na nemovitosti trvejte.

publikováno: 31. 8. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.