PR článek

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu zajišťuje dluhy vůči státu


Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

Omezení vlastnického práva k nemovitosti, která vyplývají přímo z listu vlastnictví, jsou snadno zjistitelná a dohledatelná. Každý má online přístup do Katastru nemovitostí, který eviduje všechny druhy omezení, ať už se jedná o věcná břemena, exekuce nebo o zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu. Toto právo se zapisuje v části C listu vlastnictví a vždy za ním stojí dluh vůči některému z orgánů státu. Pokud například finanční úřad nebo okresní správa sociálního zabezpečení zjistí, že máte dluhy, může se situace řešit zápisem zástavního práva. Prodej takové nemovitosti bývá složitější.

Reference společnosti PATREAL doporučují zánik zástavního práva před prodejem

Nejlepší a nejjednodušší cestou, jak se zbavit zástavního práva vzniklého na základě rozhodnutí správního orgánu, je zaplacení dluhu vůči státu. Většinou se jedná o nemalé částky, které mohou pramenit například z nezaplacení daní nebo opomenutí poplatků za sociální a zdravotní pojištění. Stát má velmi dobrý přehled o vlastnictví nemovitostí a jelikož z prodeje nemovitosti lze získat nemalé peníze, dochází ke zřízení zástavního práva právě na nich. Pokud však dluh vůči státu uhradíte a dostanete potvrzení od odpovědného orgánu státu o tom, že je dluh uhrazen, výmazu zástavního a následnému prodeji nemovitosti nic nebrání.

Prodat lze i se zástavním právem, změnou vlastníka automaticky právo nezaniká

Při nákupu nemovitosti, na které vázne zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, by se měl mít kupující na pozoru, stejně jako by na nemovitost byla nařízená exekuce. Zástavním právem si věřitel zaručuje, že jeho dluh bude uhrazen, ale už jej nezajímá, kdo daný dluh zaplatí, či zda náhodou nepřešlo vlastnictví zatížené nemovitosti. Odborníci z realitní kanceláře PATREAL svým klientům radí, aby si při sjednávání kupní smlouvy vyjednali s prodávajícím, za jakých podmínek splatí svůj dluh a o všem si pořídili písemné potvrzení. Nejčastěji se dluh zaplatí z kupní ceny nemovitosti, avšak samotné zaplacení provádí až prodávající, který je zároveň i dlužníkem.

Zánik zástavního práva nastane až je vymazáno z Katastru nemovitostí

Jelikož zápisy v Katastru nemovitostí slouží jako veřejný rejstřík všech práv spojených s nemovitostmi, musí všichni plně respektovat práva, která se na listu vlastnictví objeví. Teprve, až dojde k výmazu zástavního práva z Katastru nemovitostí, může mít nový majitel jistotu, že byl dluh na základě, kterého vzniklo zástavní právo, uhrazen. Tyto administrativní úkony většinou probíhají v návaznosti na sebe a je otázkou jen několika dnů, kdy bude zápis v rejstříku odpovídat skutečné realitě. Pokud se na všem s prodávajícím dohodnete, není potřeba se obávat.


publikováno: 14. 11. 2018
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.