PR článek

Zateplení fasády rodinných domů bez hmoždinek


Zatloukání hmoždinek není nutné, jde to i bez nich

Kdo někdy zateploval fasádu vlastními silami, může potvrdit, že nejméně zábavné a navíc také zdlouhavé je zatloukání hmoždinek. Jde to i bez nich? Málokdo ví, že existuje i efektivnější varianta zateplení, a to zateplení bez nutnosti použití hmoždinek.

 

Nejrozšířenějším způsobem zateplení fasády je systém „kotvený s doplňkovým lepením“. Hlavní mechanická odolnost proti sání větru a svislému zatížení je zajištěna kotvením hmoždinkami a lepidlo je použito jen jako doplněk. Nejčastěji vidíme fasádníky, jak tyto hmoždinky kotví zatloukáním do předvrtaných otvorů v počtu šesti a více kusů na metr čtvereční. Kotvení hmoždinkami s sebou ale přináší určitá rizika. Zejména se jedná o vznikající tepelné mosty a v kombinaci s nepřesným hloubkovým osazením se hmoždinky mohou i prokreslovat na finální fasádu. Vznikne tak takzvaný „dalmatinový“ efekt. Komplikované je též použití zatloukacích hmoždinek do tenkostěnných keramických tvárnic. Při zatloukání často dochází k poškození střepu a hmoždinka nedrží v podkladu. Tato rizika ale není nutno v řadě případů podstupovat, a dokonce lze ještě ušetřit.  


 Dalmatinový efekt vzniklý prokreslením hmoždinek na fasádě

Nekotvené systémy

V dnešní době již výrobci lepidel a potažmo celých systémů ETICS dokážou garantovat systém bez nutnosti kotvení. Jedná se pak o ETICS „čistě lepený“ nebo „lepený s doplňkovým mechanickým kotvením“, kde se zatížení plně roznáší lepenou vrstvou. Hmoždinky v těchto systémech nejsou striktně vyžadovány, mají úlohu jen v případě dočasné fixace izolace nebo při požáru. Má to však určitá omezení, a je potřeba splnit několik podmínek, aby byl ETICS v souladu s technologickými předpisy výrobců, a tedy plně funkční a se všemi zárukami. Obecně platí, že každý výrobce zateplovacích systémů ETICS (WEBER, BAUMIT, STO a další) má pro tyto nekotvené systémy zpracovaný příslušný technologický postup a aplikační firmy jsou povinné dle něho postupovat. Jednotlivé systémy se mírně odlišují, lze ale uvést typické podmínky, které jsou pro nekotvené systémy nezbytné.

Co je to ETICS?

Vnější kontaktní zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system) je v České republice nejrozšířenější technologií zlepšování tepelně technických parametrů obvodových plášťů budov. Obvykle je součástí skladby penetrace podkladu, lepící hmota, kotvící hmoždinky, lepidlo na základní vrstvu, perlinka a jako finální vrstva penetrace a probarvená omítka. ETICS se ověřuje jako ucelená sestava neboli systém s určenými součástmi. Zodpovědnost za takový systém nese jeho výrobce, který systém navrhl, sestavil a uvedl na trh, proto je nutné pro zachování záruky a funkčnosti dodržovat technologický postup daný konkrétním výrobcem.


Základní podmínkou je umístění a výška zateplovaného objektu. Protože účinky sání větru s výškou budovy stoupají, je nutné dodržet maximální výšku fasády cca 8-10 m neboli cca 2 nadzemní podlaží. Objekt také musí ležet v mírných větrových oblastech (I. a II. větrová oblast) a neměl by být exponovaný, tedy ideálně by měl být krytý okolní zástavbou, což je definováno kategorií terénu (III. a IV. kategorie terénu).

Další podmínkou nekotveného systému je kvalita přídržnosti lepidla. Aby lepidlo mohlo plně převzít úlohu za hmoždinky, musíme zajistit, že lepidlo bude 100% držet na podkladu a zároveň na izolaci. Na podklad jsou proto kladeny nejvyšší nároky. V drtivé většině se jedná o novostavby, kde je jasná kvalita a soudržnost podkladu a není pravděpodobné, že se objeví skrytá vada. Nejvhodnějšími povrchy je zdivo z pálených keramických tvárnic, vápenopískových nebo betonových cihel, anebo monolitický beton. Zároveň musí být zeď rovná, podklad čistý a homogenní a bez aktivních statických poruch. Na nosném podkladu nesmí být omítka nebo nátěr. Přípustné je místní vyrovnání nebo reprofilace podkladu s prokazatelně zaručenou soudržností nejméně 250 kPa.

Celoplošní nanášení lepidla na tepelnou izolaci s kolmým vláknem

Způsob lepení je dán technologickým předpisem daného systému, nejčastěji celoplošně na hřebínek (zubovou stěrkou). Díky tomu je nutné mít podklad rovný do maximální odchylky 5 mm/ na délku latě 1 m. V určitých případech lze i standardně lepit na rámeček s minimální plochou slepu 40 %. V tomto případě lze tolerovat i větší nepřesnosti podkladu až 10 mm na délku latě 1 m.

Po vytvrdnutí lepicí hmoty za cca 1-2 dny může být aplikovaná základní vrstva a následně další práce stejné jako u kotvených systémů.

Vhodná izolace do nekotveného systému

Nejběžnějším izolantem je expandovaný fasádní polystyren. A to standardní bílý (ISOVER EPS 70F nebo ISOVER EPS 100F), nebo šedý s vylepšenými tepelněizolačními parametry (ISOVER EPS GreyWall nebo ISOVER EPS GreyWall Plus). Ten je vhodný zvláště pro úsporné nízkoenergetické a pasivní domy, kdy použité izolační desky nezřídka mívají tloušťku až 300 mm. Maximální povolené tloušťky se mohou lišit dle konkrétního technologického předpisu, nejčastěji jsou v rozmezí 200 - 300 mm. Novinkou pak je šedo-bílý polystyren ISOVER EPS GreyWall Sun Protect, který spojuje přednosti obou materiálů. Na izolační jádro z šedého polystyrenu je nalisována vrstva z polystyrenu bílého. Tak je docíleno nejlepších izolačních vlastností desky a zároveň bílý povrch umožňuje jednoduchou aplikaci včetně možnosti montáže na přímém slunci, včetně lávek.

Na fasádu lze také použít minerální izolaci z čedičových vláken, ale výhradně s kolmou orientací vláken (například ISOVER NF 333) a v tloušťkách do 120 mm.

 

Zateplení fasády bílým pěnovým polystyrenem

Hlavní výhody nekotveného ETICS:

  • Úspora nákladů a času vynecháním kotvení hmoždinek.
  • Odstranění rizika prokreslování hmoždinek na fasádu z důvodu nepřesného hloubkového osazení.
  • Nevznikají tepelné mosty hmoždinkami, tj. celkové zateplení je bez hmoždinek účinnější.
  • Postup prací a technologie téměř jako u standardního ETICS.

Nevýhody nekotveného ETICS:

  • Výškové omezení.
  • Nevhodné pro exponované objekty.
  • Nevhodné pro rekonstrukce.
  • Vyšší požadavky na kvalitu podkladu.
  • Nutnost použít kvalitnější lepící hmotu.

Pro energeticky úsporné novostavby (zejména s většími tloušťkami izolantu) je vždy na zvážení použití nekotvených zateplovacích systémů ETICS. Kromě odstranění drobných tepelných mostů v místě hmoždinek tak lze odstranit i riziko prokreslování hmoždinek na fasádu a dokonce lze ušetřit i nemalé finanční prostředky. Při splnění základních technologických podmínek pro nekotvené zateplovací systémy je toto zateplení garantováno se všemi zárukami, na které jsme standardně u zateplení zvyklí.

Další informace najdete v  prospektu ISOVER – Fasádní zateplovací systémy nebo můžete využít bezplatnou poradenskou linku  800 476 837 (800 ISOVER) či technickedotazy@isover.cz, kde vám technici poradí nejen jak na zateplování fasády, ale i dalších částí domu.

publikováno: 11. 5. 2020
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.