Zkontrolujte dobu platnosti ověření vodoměru. Může být prošlá


výměna vodoměru

Všechna zařízení, která slouží k měření spotřeby vody a následnému účtování, musí být ověřena Českým metrologickým institutem, nebo jiným autorizovaným střediskem. Pokud si pořídíte nový vodoměr a necháte si jej namontovat, už bude ocejchovaný. Problém však spočívá v tom, že doba platnosti ověření vodoměru je omezená, navíc se liší u vodoměrů pro měření teplé, a pro měření studené vody. Spousta domácností na kontrolu platnosti ověření vodoměru zapomíná, a tak používá prošlá zařízení, která nejsou směrodatným podkladem pro rozúčtování.

Co je to metrologické ověření měřidla

Podle zákona č. 505/1990 a nové vyhlášky č. 345/2002 musí být metrologicky ověřena všechna měřidla, která slouží pro měření a následné účtování spotřeby vody i tepla. Metrologické ověření měřidla je potvrzení o tom, že dané měřicí zařízení splňuje všechny zákonem dané náležitosti, především pak povolenou toleranci nepřesnosti. V zákonu je také stanovená délka platnosti metrologického ověření. Po jejím vypršení hrozí riziko narůstající nepřesnosti měření, proto se takové zařízení už dále nesmí používat.

Ověřovací lhůty se liší u různých typů vodoměrů

Doba platnosti metrologického ověření vodoměru se u různých typů vodoměrů liší a je stanovená ve výše zmíněném zákonu. Fakturační vodoměry uzpůsobené pro měření studené vody mají platnost ověření po dobu 6 let. Pokud používáte fakturační vodoměr pro měření teplé vody, pak je jeho platnost ověření jen 4 roky.

Jiná situace je v případě bytových vodoměrů, které slouží k rozúčtování nákladů mezi jednotlivými byty. Do roku 2012 se lišily doby platnosti ověření u bytových vodoměrů pro teplou a studenou vodu, novou vyhláškou z daného roku byla lhůta sjednocena. Nově je tak doba platnosti u všech bytových vodoměrů stanovena na 5 let.

Máte prošlý vodoměr? Vyměňte jej za nový

Pokud zjistíte, že doba platnosti metrologického ověření měřidla již vypršela, musíte jej vyměnit za nový. Přecejchování vodoměru a jeho zpětná montáž se standardně neprovádí. Na trhu narazíte na metrologicky ověřené vodoměry od různých výrobců, oblíbené jsou například vodoměry ENBRA, na které je poskytována záruka 3 roky. Tyto vodoměry zaručí přesné a spolehlivé měření a minimální odchylku měřených hodnot. Disponují platným metrologickým ověřením a zajistí vám spolehlivý odečet a rozúčtování až do doby, než ověřovací lhůta vyprší a bude potřeba pořídit vodoměr nový.

Jak poznat, kdy proběhlo metrologické ověření měřidla

Výměnu bytových vodoměrů byste si měli sami ohlídat. Doporučujeme vám zkontrolovat, kdy metrologické ověření měřidla proběhlo, a v případě prošlé lhůty jej co nejdříve vyměnit. Rok posledního ověření poznáte snadno. Stačí se podívat na číselník, zpravidla ve spodní části se nachází označení Mxx, kdy xx označuje rok uvedení vodoměru na trh, a tedy i rok jeho ověření. Například na obrázku níže vidíte bytový vodoměr ENBRA ETW eco s označením M18, byl tedy ověřen a uveden na trh v roce 2018.

vodoměr bytový Enbra

Jak se počítá platnost vodoměru

Platnost ověření vodoměru se počítá na celé roky. Nezáleží tak na tom, v jakém měsíci k ověření došlo, platnost se počítá vždy od 1. ledna následujícího po ověření a končí vždy 31. 12. Bytový vodoměr s označením M18 je tak možné používat až do 31. prosince 2023.

Při výměně vodoměru si nechejte vystavit protokol

Výměnu vodoměru musí provádět specializovaná instalatérská firma. Ta vám po provedení výměny vystaví protokol o výměně vodoměru, ve kterém je zapsán naměřený stav původního vodoměru a jeho výrobní číslo. Protokol musí obsahovat i informace o nově nainstalovaném vodoměru, především jeho stav, výrobní číslo a čísla plomb. Pokud správce či instalační firma vyžaduje i další záznamy, do protokolu je uvede.

Nepodceňujte kontrolu platnosti ověření vodoměru a staré vodoměry vyměňte dříve, než nastane problém. Ušetříte si spoustu starostí a na kvalitu měření a následné rozúčtování spotřeby se spolehnete.

publikováno: 18. 2. 2019
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.